ČSN EN IEC 60216-6 ed. 3 (346416)

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTI) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů

ČSN EN IEC 60216-6 ed. 3 Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTI) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje experimentální postupy a postupy výpočtu pro odvození charakteristik tepelné odolnosti, teplotního indexu (TI) a relativního teplotního indexu (RTI) elektroizolačního materiálu (EIM) za použití "metody pevně stanovených časů (FTFM)".
V tomto protokolu probíhá stárnutí při malém počtu pevných dob, za použití příslušného počtu teplot stárnutí pro každou dobu, přičemž vlastnosti vzorků se měří na konci příslušného časového intervalu. V tom spočívá rozdíl proti postupu podle IEC 60216-1, kde se stárnutí provádí při malém počtu pevných teplot a měření vlastností probíhá po dobách stárnutí, v závislosti na postupu stárnutí.
Diagnostické zkoušky používané při metodě pevně stanovených časů jsou omezeny na destruktivní zkoušky. Metoda dosud nebyla použita pro nedestruktivní zkoušky nebo zkoušky odolnosti.
TI i RTI stanovené podle protokolu FTFM jsou odvozeny z experimentálních dat získaných v souladu s pokyny podle IEC 60216-1 a IEC 60216-2 modifikovanými v této části IEC 60216. Postupy výpočtů a statistické zkoušky jsou proti IEC 60216-3 a IEC 60216-5 modifikovány.

Označení ČSN EN IEC 60216-6 ed. 3 (346416)
Katalogové číslo 516825
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 8. 2023
Datum účinnosti 1. 9. 2023
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135168255
Tato norma nahradila ČSN EN 60216-6 ed. 2 (346416) z března 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60216-1 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky

ČSN EN 60216-2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 2: Určení vlastností tepelné odolnosti - Volba kritérií zkoušek

ČSN EN 60216-4-1 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-1: Pece na stárnutí - Jednokomorové pece

ČSN EN 60216-4-2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-2: Pece na stárnutí materiálu - Přesné pece pro použití do 300 °C

ČSN EN 60216-4-3 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-3: Pece na stárnutí materiálu - Vícekomorové pece

ČSN EN 60216-5 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu

ČSN EN 60216-6 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTE) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů

ČSN EN 60216-8 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 8: Pokyny pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti s využitím zjednodušených postupů

ČSN EN IEC 60216-3 ed. 3 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

ČSN EN IEC 60216-5 ed. 3 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního teplotního indexu (RTI) izolačního materiálu

foo