ČSN EN IEC 60216-5 ed. 3 (346416)

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního teplotního indexu (RTI) izolačního materiálu

ČSN EN IEC 60216-5 ed. 3 Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního teplotního indexu (RTI) izolačního materiálu
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje experimentální postupy a postupy výpočtu pro odvození relativního teplotního indexu materiálu z experimentálních dat získaných v souladu s pokyny uvedenými v IEC 60216-1 a IEC 60216-2. Postupy výpočtu doplňují postupy uvedené v IEC 60216-3.
Rovněž je uveden návod pro hodnocení tepelného stárnutí po jedné pevně stanovené době a teplotě bez extrapolace.
Experimentální data mohou být v zásadě získána za použití destruktivních zkoušek, nedestruktivních zkoušek nebo zkoušek odolnosti, i když destruktivní zkoušky se využívají mnohem více. Data získaná nedestruktivními zkouškami nebo zkouškami odolnosti mohou být "cenzurována" v tom smyslu, že měření dob potřebných k dosažení koncového bodu bylo ukončeno v určitém bodě po dosažení mediánu času, avšak před dosažením koncového bodu u všech vzorků (viz IEC 60216-1).
Je uveden návod pro předběžné přiřazení tepelné třídy elektroizolačnímu materiálu (EIM) na základě vlastností tepelného stárnutí.
Ačkoli tepelná klasifikace EIM přímo nesouvisí s tepelnou klasifikací elektroizolačního systému (EIS), tepelná klasifikace EIS se řídí stejnou koncepcí, jaká je uvedena v této části souboru 60216. Postupy výpočtu uvedené v této normě se použijí pro stanovení tepelné třídy EIS, pokud je tepelné namáhání převažujícím faktorem stárnutí.

Označení ČSN EN IEC 60216-5 ed. 3 (346416)
Katalogové číslo 516827
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2023
Datum účinnosti 1. 9. 2023
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135168279
Tato norma nahradila ČSN EN 60216-5 ed. 2 (346416) z ledna 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60216-1 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky

ČSN EN 60216-2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 2: Určení vlastností tepelné odolnosti - Volba kritérií zkoušek

ČSN EN 60216-3 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

ČSN EN 60216-4-1 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-1: Pece na stárnutí - Jednokomorové pece

ČSN EN 60216-4-2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-2: Pece na stárnutí materiálu - Přesné pece pro použití do 300 °C

ČSN EN 60216-4-3 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-3: Pece na stárnutí materiálu - Vícekomorové pece

ČSN EN 60216-5 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu

ČSN EN 60216-6 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTE) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů

ČSN EN 60216-8 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 8: Pokyny pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti s využitím zjednodušených postupů

ČSN EN IEC 60216-3 ed. 3 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

ČSN EN IEC 60216-6 ed. 3 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTI) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů

foo