ČSN EN IEC 60216-3 ed. 3 (346416)

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

ČSN EN IEC 60216-3 ed. 3 Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje postupy výpočtu, které mají být použity pro odvození charakteristik dlouhodobé tepelné
odolnosti z experimentálních dat získaných v souladu s předpisy dle IEC 60216-1 a IEC 60216-2. Využívá postupů s pevnými teplotami stárnutí a proměnnými časy stárnutí.
Experimentální data lze získat pomocí destruktivních zkoušek, nedestruktivních zkoušek nebo zkoušek odolnosti. Data z nedestruktivních zkoušek nebo ze zkoušek odolnosti mohou být neúplná, je možné, že měření časů pro dosažení koncového bodu bude ukončeno v určitém bodě po uplynutí střední doby, ale dříve, než všechny vzorky dosáhnou koncového bodu.
Postupy jsou ilustrovány na zpracovaných příkladech a pro usnadnění výpočtů se doporučují vhodné počítačové programy.

Označení ČSN EN IEC 60216-3 ed. 3 (346416)
Katalogové číslo 513819
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 12. 2021
Datum účinnosti 1. 1. 2022
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8596135138197
Tato norma nahradila ČSN EN 60216-3 ed. 2 (346416) z ledna 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60216-1 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky

ČSN EN 60216-2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 2: Určení vlastností tepelné odolnosti - Volba kritérií zkoušek

ČSN EN 60216-3 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

ČSN EN 60216-4-1 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-1: Pece na stárnutí - Jednokomorové pece

ČSN EN 60216-4-2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-2: Pece na stárnutí materiálu - Přesné pece pro použití do 300 °C

ČSN EN 60216-4-3 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-3: Pece na stárnutí materiálu - Vícekomorové pece

ČSN EN 60216-5 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu

ČSN EN 60216-6 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTE) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů

ČSN EN 60216-8 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 8: Pokyny pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti s využitím zjednodušených postupů

ČSN EN IEC 60216-5 ed. 3 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního teplotního indexu (RTI) izolačního materiálu

ČSN EN IEC 60216-6 ed. 3 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTI) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů

foo