ČSN EN 60216-5 ed. 2 (346416) Aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 5: Určení relativního indexu tepelné odolnosti (RTE) izolačního materiálu

Objednat


Cena: 370 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma popisuje experimentální postupy a postupy výpočtu relativního indexu tepelné odolnosti izolačního materiálu z experimentálních dat získaných postupy uvedenými v IEC 60216-1 a IEC 60216-2. Postupy výpočtu uvedeného v této normě doplňují postupy výpočtu z IEC 60216-3. V normě je rovněž uveden návod pro hodnocení tepelného stárnutí na základě jednoteplotní zkoušky s pevně stanovenou dobou bez extrapolace. Norma obsahuje 4 informativní přílohy s návodem pro použití Fisherova a Studentova testu, tabulkou sloužící k přiřazení jednotlivých tepelných tříd možným hodnotám relativního teplotního indexu, statistickými tabulkami, návodem k použití počítačového programu a návodem a kritérii pro výběr referenčního EIM.

Označení ČSN EN 60216-5 ed. 2 (346416)
Katalogové číslo 82445
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 2009
Datum účinnosti 1. 2. 2009
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963824451
Změny a opravy Oprava 1 7.10t
Tato norma nahradila ČSN EN 60216-5 (346416) z prosince 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60216-1 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky

ČSN EN 60216-2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 2: Určení vlastností tepelné odolnosti - Volba kritérií zkoušek

ČSN EN 60216-3 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

ČSN EN 60216-4-1 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-1: Pece na stárnutí - Jednokomorové pece

ČSN EN 60216-4-2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-2: Pece na stárnutí materiálu - Přesné pece pro použití do 300 °C

ČSN EN 60216-4-3 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 4-3: Pece na stárnutí materiálu - Vícekomorové pece

ČSN EN 60216-6 ed. 2 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 6: Určení indexů tepelné odolnosti (TI a RTE) izolačního materiálu metodou pevně stanovených časů

ČSN EN 60216-8 (346416)
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 8: Pokyny pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti s využitím zjednodušených postupů