ČSN EN 60544-2 (346411)

Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření na izolační materiály - Část 2: Postupy pro ozářování a zkoušky

ČSN EN 60544-2 Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření na izolační materiály - Část 2: Postupy pro ozářování a zkoušky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma se zabývá zkoušením elektroizolačních materiálů pro použití v prostředí ionizujícího záření. Účelem je mít při návrhu zařízení pracujícího v prostředí ionizujícího záření k dispozici spolehlivé výsledky zkoušek pro porovnání potenciálně vhodných materiálů. Aby dávaly údaje o vlastnostech smysl, mají být získány u každého materiálu pomocí standardizovaných postupů. Tyto postupy by měly být navrženy tak, aby se projevil vliv změn provozních podmínek na významné vlastnosti. To je důležité zvláště v případech, kdy při normálních provozních podmínkách je materiál vystaven nízkému dávkovému příkonu a kdy byly izolační materiály vybrány na základě údajů o odolnosti vůči ionizujícímu záření, získaných ze zkoušek prováděných při vysokém dávkovém příkonu. Podmínky prostředí při zkoušce musí být dobře regulovány a dokumentovány v průběhu měření účinků ionizujícího záření. Norma popisuje i vlivy prostředí na výsledky zkoušek.

Označení ČSN EN 60544-2 (346411)
Katalogové číslo 92565
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2013
Datum účinnosti 1. 5. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963925653
Tato norma nahradila ČSN IEC 544-2 (346411) z srpna 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60544-1 ed. 2 (346411)
Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 1: Interakce ionizujícího záření a dozimetrie

ČSN EN 60544-4 (346411)
Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 4: Systém klasifikace pro provoz v radiačních prostředích

ČSN EN 60544-5 ed. 2 (346411)
Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu