ČSN IEC 544-2 (346411) Zrušená norma

Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 2: Ozařování a zkušební postupy

ČSN IEC 544-2 Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 2: Ozařování a zkušební postupy
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Důležitým předmětem této části normy je specifikovat mechanismy ovládání podmínek během expozice a po ozáření izolačních materiálů, tj. před stanovením změn fyzikálních a chemických vlastností vyvolaných zářením. Jsou diskutovány potenciálně významné ozařovací podmínky a jsou specifikovány různé parametry, které mohou ovlivňovat reakce vyvolané ionizujícím zářením za těchto podmínek. Cílem je zdůraznit důležitost volby vhodných vzorků, expozičních podmínek a zkušebních postupů pro stanovení vybraných náležitých změn vyvolaných ionizujícím zářením na náležitě vybraných vlastnostech. Protože mnoho materiálů se používá jak na vzduchu tak v inertním prostředí, jsou doporučeny standardní expoziční podmínky pro oba druhy prostředí. V příloze A této normy jsou příklady protokolů o zkoušce některých izolačních materiálů.
Je třeba mít v patrnosti, že předmětem této normy nejsou měření prováděná v průběhu ozařování.

Označení ČSN IEC 544-2 (346411)
Katalogové číslo 26325
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963263250
Norma byla zrušena k 1. 5. 2013
a nahrazena ČSN EN 60544-2 (346411)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60544-1 ed. 2 (346411)
Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 1: Interakce ionizujícího záření a dozimetrie

ČSN EN 60544-2 (346411)
Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření na izolační materiály - Část 2: Postupy pro ozářování a zkoušky

ČSN EN 60544-4 (346411)
Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 4: Systém klasifikace pro provoz v radiačních prostředích

ČSN EN 60544-5 ed. 2 (346411)
Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu