ICS 29.040 - Izolační tekutiny

ČSN IEC 28 (330210) - březen 1995

Elektrotechnické předpisy. Mezinárodní norma odporu mědi

125 Kč

ČSN EN 60475 (346702) - červenec 2012

Metodika vzorkování kapalných dielektrik

350 Kč

ČSN EN 62697-1 (346709) - květen 2013

Zkušební metody pro kvantitativní stanovení korozivních sloučenin síry v nepoužitých a použitých izolačních kapalinách - Část 1: Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení dibenzyldisulfidu (DBDS)

350 Kč

ČSN EN 60567 ed. 3 (346725) - červenec 2012

Olejem plněná elektrická zařízení - Odběr vzorků plynů a analýza volných a rozpuštěných plynů - Návod

550 Kč