1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 29.040.20 - Izolační plyny

ČSN EN 60672-1 (346301) - duben 1997

Keramické a skleněné izolační materiály - Část 1: Definice a třídění

230 Kč

ČSN EN 60343 (346423) - leden 1996

Doporučené zkušební metody pro stanovení relativní odolnosti izolačních materiálů vůči průrazu povrchovými výboji (IEC 343:1991)

230 Kč

ČSN EN 61302 (346426) - duben 1997

Elektroizolační materiály - Metoda vyhodnocování odolnosti proti plazivým proudům a erozi - Zkouška ponorem rotujícího kola

230 Kč

ČSN IEC 589 (346464) - říjen 1997

Zkušební metody k stanovení iontových znečištěnin v elektroizolačních materiálech kapalinovou extrakcí

125 Kč

ČSN EN 61234-1 (346475) - leden 1996

Metody zkoušení hydrolytické stability elektroizolačních materiálů. Část 1: Plastové fólie

125 Kč

ČSN IEC 667-1 (346513) - leden 1997

Specifikace pro vulkanfíbr pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 14. květnu 2023 (přejít na náhradu).

157 Kč

ČSN IEC 667-2 +A1 (346513) - listopad 1997

Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 17. červnu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN IEC 667-3-1 (346513) - září 1996

Specifikace vulkanfibru pro elektrotechniku. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 1: Ploché desky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 29. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

64 Kč

ČSN IEC 394-1 (346531) - únor 1998

Lakované tkaniny pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN IEC 394-2 (346531) - únor 1998

Lakované tkaniny pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 60454-1 (346542) - září 1996

Specifikace samolepicích pásek pro elektrotechnické účely. Část 1: Všeobecné požadavky (IEC 454-1:1992)

190 Kč

ČSN EN 61067-3-1 (346543) - říjen 1997

Tkanice ze skleněného vlákna a ze směsného vlákna sklo-polyester - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Tkanice typu 1, 2 a 3

125 Kč

ČSN EN 61068-3-1 (346544) - duben 1997

Pásky tkané z polyesterových vláken - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Pásky tkané na běžných nebo bezčlunkových stavech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

145 Kč

ČSN IEC 554-1 +A1 (346560) - březen 1996

Specifikace celulózových papírů pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice a všeobecné požadavky (obsahuje změnu A1:1983)

125 Kč

ČSN IEC 554-3-1 (346560) - únor 1998

Specifikace celulózových papírů pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Elektrotechnický papír pro všeobecné účely

190 Kč

ČSN IEC 455-2-2 (346571) - březen 1997

Specifikace bezrozpouštědlových polymerizovatelných pryskyřičných směsí pro elektroizolace - Část 2: Metody zkoušení - Metody zkoušení povlakových práškových hmot pro elektrotechnické účely

340 Kč

ČSN IEC 455-3-11 (346571) - říjen 1996

Specifikace bezrozpouštědlových polymerizovatelných pryskyřičných směsí pro elektroizolace. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 11: Povlakové prášky na bázi epoxidové pryskyřice

125 Kč

ČSN EN 60674-3-4 až 6 (346573) - únor 1997

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. Listy 4 až 6: Požadavky na polyimidové fólie používané pro elektrickou izolaci

230 Kč

ČSN IEC 674-1 (346573) - únor 1998

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.98t

157 Kč

ČSN EN 60371-3-4 (346610) - říjen 1996

Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 4: Slídový papír zpevněný polyesterovou fólií s pojivem z epoxidové pryskyřice ve stavu B (IEC 371-3-4:1992)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.07t

315 Kč

ČSN IEC 371-3-3 (346610) - únor 1996

Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 3: Specifikace tuhých slídových materiálů pro tepelná zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.96t

157 Kč

ČSN EN 61100 (346701) - únor 1996

Klasifikace izolačních kapalin podle bodu hoření a výhřevnosti

125 Kč

ČSN EN 61144 (346710) - duben 1996

Zkušební metoda pro stanovení kyslíkového čísla izolačních kapalin

190 Kč

ČSN EN 61198 (346712) - březen 1997

Minerální izolační oleje - Metody pro stanovení 2-furfuralu a jemu příbuzných sloučenin

230 Kč

ČSN IEC 628 (346713) - prosinec 1997

Plynování izolačních kapalin při elektrickém namáhání a ionizaci

350 Kč

ČSN EN 61065 (346714) - březen 1998

Metoda vyhodnocování průtokových vlastností minerálních izolačních olejů při nízkých teplotách po ukončení stárnutí

190 Kč

ČSN EN 61197 (346715) - březen 1998

Izolační kapaliny - Lineární šíření plamene - Zkušební metoda s použitím pásku ze skleněných vláken

230 Kč

ČSN EN 60480 (346724) - srpen 2005

Metodický pokyn pro kontrolu a úpravu fluoridu sírového (SF6) získaného z elektrických zařízení a specifikace pro jeho opětovné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 9. květnu 2022 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN IEC 60480 ed. 2 (346724) - prosinec 2019

Specifikace pro opětovné použití fluoridu sírového (SF6) a jeho směsí v elektrických zařízeních

440 Kč

ČSN EN 60867 (346733) - leden 1997

Izolační kapaliny. Specifikace nepoužitých kapalin na bázi syntetických aromatických uhlovodíků

190 Kč

ČSN EN 61203 (346734) - březen 1998

Syntetické organické estery pro elektrotechnické účely - Návod na úpravu transformátorových esterů v zařízení

190 Kč

ČSN EN 60465 (346735) - prosinec 1996

Specifikace nepoužitých minerálních izolačních olejů pro olejové kabely

190 Kč

ČSN EN 60376 (346740) - červen 2006

Specifikace fluoridu sírového (SF₆) technického stupně čistoty pro použití v elektrických zařízeních

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

Norma bude zrušena k 28. červnu 2021 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN IEC 60376 ed. 2 (346740) - leden 2019

Specifikace fluoridu sírového (SF6) technického stupně čistoty a doplňkových plynů pro použití v jeho směsích v elektrických zařízeních

230 Kč