Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 29.040.20 - Izolační plyny

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
21256 ČSN EN 60672-1 (346301) - duben 1997
Keramické a skleněné izolační materiály - Část 1: Definice a třídění
230 Kč vč. DPH
26136 ČSN IEC 370 (346415) - září 1997
Zkušební postup pro hodnocení dlouhodobé tepelné odolnosti elektroizolačních laků podle snížení elektrické pevnosti
190 Kč vč. DPH
21890 ČSN IEC 795 (346417) - červenec 1997
Zkušební metody ke stanovení dlouhodobé tepelné odolnosti ohebných vrstvených materiálů metodou navinutí na trubku
125 Kč vč. DPH
18571 ČSN EN 60343 (346423) - leden 1996
Doporučené zkušební metody pro stanovení relativní odolnosti izolačních materiálů vůči průrazu povrchovými výboji (IEC 343:1991)
230 Kč vč. DPH
21372 ČSN EN 61302 (346426) - duben 1997
Elektroizolační materiály - Metoda vyhodnocování odolnosti proti plazivým proudům a erozi - Zkouška ponorem rotujícího kola
230 Kč vč. DPH
28935 ČSN IEC 93 (346460) - říjen 1993
Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Metódy merania vnútornej resistivity a povrchovej resistivity tuhých elektroizolačných materiálov
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.12t, Z2 10.16t


294 Kč vč. DPH
28617 ČSN IEC 167 (346461) - březen 1993
Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Skúšobné metódy na stanovenie izolačného odporu tuhých elektroizolačných materiálov
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.12t, Z2 8.16tNorma bude zrušena k 8. lednu 2019 (zobrazit náhrady)
254 Kč vč. DPH
26557 ČSN IEC 589 (346464) - říjen 1997
Zkušební metody k stanovení iontových znečištěnin v elektroizolačních materiálech kapalinovou extrakcí
125 Kč vč. DPH
23486 ČSN IEC 345 (346465) - srpen 1992
Metóda merania elektrického izolačného odporu a rezistivity elekroizolačných materiálov pri zvýšených teplotách
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.12t


157 Kč vč. DPH
50598 ČSN IEC 250 (346466) - leden 1998
Doporučené postupy ke stanovení permitivity a ztrátového činitele elektroizolačních materiálů při průmyslových, akustických a rozhlasových kmitočtech včetně metrových vlnových délek
350 Kč vč. DPH
18683 ČSN EN 61234-1 (346475) - leden 1996
Metody zkoušení hydrolytické stability elektroizolačních materiálů. Část 1: Plastové fólie
125 Kč vč. DPH
20923 ČSN IEC 667-1 (346513) - leden 1997
Specifikace pro vulkanfíbr pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice a všeobecné požadavky
125 Kč vč. DPH
26217 ČSN IEC 667-2 +A1 (346513) - listopad 1997
Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
230 Kč vč. DPH
20179 ČSN IEC 667-3-1 (346513) - září 1996
Specifikace vulkanfibru pro elektrotechniku. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 1: Ploché desky
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.
32 Kč vč. DPH
50979 ČSN IEC 394-1 (346531) - únor 1998
Lakované tkaniny pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky
125 Kč vč. DPH
50839 ČSN IEC 394-2 (346531) - únor 1998
Lakované tkaniny pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
350 Kč vč. DPH
20175 ČSN EN 60454-1 (346542) - září 1996
Specifikace samolepicích pásek pro elektrotechnické účely. Část 1: Všeobecné požadavky (IEC 454-1:1992)
190 Kč vč. DPH
26067 ČSN EN 61067-3-1 (346543) - říjen 1997
Tkanice ze skleněného vlákna a ze směsného vlákna sklo-polyester - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Tkanice typu 1, 2 a 3
125 Kč vč. DPH
21373 ČSN EN 61068-3-1 (346544) - duben 1997
Pásky tkané z polyesterových vláken - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Pásky tkané na běžných nebo bezčlunkových stavech
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.07t


145 Kč vč. DPH
18938 ČSN IEC 554-1 +A1 (346560) - březen 1996
Specifikace celulózových papírů pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice a všeobecné požadavky (obsahuje změnu A1:1983)
125 Kč vč. DPH
50923 ČSN IEC 554-3-1 (346560) - únor 1998
Specifikace celulózových papírů pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Elektrotechnický papír pro všeobecné účely
190 Kč vč. DPH
21061 ČSN IEC 455-2-2 (346571) - březen 1997
Specifikace bezrozpouštědlových polymerizovatelných pryskyřičných směsí pro elektroizolace - Část 2: Metody zkoušení - Metody zkoušení povlakových práškových hmot pro elektrotechnické účely
340 Kč vč. DPH
20278 ČSN IEC 455-3-11 (346571) - říjen 1996
Specifikace bezrozpouštědlových polymerizovatelných pryskyřičných směsí pro elektroizolace. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 11: Povlakové prášky na bázi epoxidové pryskyřice
125 Kč vč. DPH
20648 ČSN EN 60674-3-4 až 6 (346573) - únor 1997
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. Listy 4 až 6: Požadavky na polyimidové fólie používané pro elektrickou izolaci
230 Kč vč. DPH
50647 ČSN IEC 674-1 (346573) - únor 1998
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.98t


157 Kč vč. DPH
50967 ČSN IEC 674-2 (346573) - leden 1998
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.98t, Z2 9.02t, Z3 7.17tNorma bude zrušena k 23. prosinci 2019 (zobrazit náhrady)
594 Kč vč. DPH
20267 ČSN EN 60371-3-4 (346610) - říjen 1996
Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 4: Slídový papír zpevněný polyesterovou fólií s pojivem z epoxidové pryskyřice ve stavu B (IEC 371-3-4:1992)
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.07t


315 Kč vč. DPH
18422 ČSN IEC 371-3-3 (346610) - únor 1996
Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 3: Specifikace tuhých slídových materiálů pro tepelná zařízení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.96t


157 Kč vč. DPH
18812 ČSN EN 61100 (346701) - únor 1996
Klasifikace izolačních kapalin podle bodu hoření a výhřevnosti
125 Kč vč. DPH
19152 ČSN EN 61144 (346710) - duben 1996
Zkušební metoda pro stanovení kyslíkového čísla izolačních kapalin
190 Kč vč. DPH
18813 ČSN EN 61125 (346711) - leden 1996
Nové izolační kapaliny na bázi uhlovodíků. Zkušební metody na vyhodnocování oxidační stálosti
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.05t


405 Kč vč. DPH
21051 ČSN EN 61198 (346712) - březen 1997
Minerální izolační oleje - Metody pro stanovení 2-furfuralu a jemu příbuzných sloučenin
230 Kč vč. DPH
26596 ČSN IEC 628 (346713) - prosinec 1997
Plynování izolačních kapalin při elektrickém namáhání a ionizaci
350 Kč vč. DPH
26613 ČSN EN 61065 (346714) - březen 1998
Metoda vyhodnocování průtokových vlastností minerálních izolačních olejů při nízkých teplotách po ukončení stárnutí
190 Kč vč. DPH
41291 ČSN EN 61197 (346715) - březen 1998
Izolační kapaliny - Lineární šíření plamene - Zkušební metoda s použitím pásku ze skleněných vláken
230 Kč vč. DPH
73804 ČSN EN 60480 (346724) - srpen 2005
Metodický pokyn pro kontrolu a úpravu fluoridu sírového (SF6) získaného z elektrických zařízení a specifikace pro jeho opětovné použití
440 Kč vč. DPH
20637 ČSN EN 60867 (346733) - leden 1997
Izolační kapaliny. Specifikace nepoužitých kapalin na bázi syntetických aromatických uhlovodíků
190 Kč vč. DPH
26612 ČSN EN 61203 (346734) - březen 1998
Syntetické organické estery pro elektrotechnické účely - Návod na úpravu transformátorových esterů v zařízení
190 Kč vč. DPH
20470 ČSN EN 60465 (346735) - prosinec 1996
Specifikace nepoužitých minerálních izolačních olejů pro olejové kabely
190 Kč vč. DPH
75957 ČSN EN 60376 (346740) - červen 2006
Specifikace fluoridu sírového (SF₆) technického stupně čistoty pro použití v elektrických zařízeních
230 Kč vč. DPH