Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 29.040.20 - Izolační plyny

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
21256

ČSN EN 60672-1 (346301) - duben 1997

Keramické a skleněné izolační materiály - Část 1: Definice a třídění

230 Kč vč. DPH
26136

ČSN IEC 370 (346415) - září 1997

Zkušební postup pro hodnocení dlouhodobé tepelné odolnosti elektroizolačních laků podle snížení elektrické pevnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.18t


Norma bude zrušena k 17. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

222 Kč vč. DPH
21890

ČSN IEC 795 (346417) - červenec 1997

Zkušební metody ke stanovení dlouhodobé tepelné odolnosti ohebných vrstvených materiálů metodou navinutí na trubku

125 Kč vč. DPH
18571

ČSN EN 60343 (346423) - leden 1996

Doporučené zkušební metody pro stanovení relativní odolnosti izolačních materiálů vůči průrazu povrchovými výboji (IEC 343:1991)

230 Kč vč. DPH
21372

ČSN EN 61302 (346426) - duben 1997

Elektroizolační materiály - Metoda vyhodnocování odolnosti proti plazivým proudům a erozi - Zkouška ponorem rotujícího kola

230 Kč vč. DPH
28935

ČSN IEC 93 (346460) - říjen 1993

Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Metódy merania vnútornej resistivity a povrchovej resistivity tuhých elektroizolačných materiálov

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.12t, Z2 10.16t


294 Kč vč. DPH
26557

ČSN IEC 589 (346464) - říjen 1997

Zkušební metody k stanovení iontových znečištěnin v elektroizolačních materiálech kapalinovou extrakcí

125 Kč vč. DPH
18683

ČSN EN 61234-1 (346475) - leden 1996

Metody zkoušení hydrolytické stability elektroizolačních materiálů. Část 1: Plastové fólie

125 Kč vč. DPH
20923

ČSN IEC 667-1 (346513) - leden 1997

Specifikace pro vulkanfíbr pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice a všeobecné požadavky

125 Kč vč. DPH
26217

ČSN IEC 667-2 +A1 (346513) - listopad 1997

Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

230 Kč vč. DPH
20179

ČSN IEC 667-3-1 (346513) - září 1996

Specifikace vulkanfibru pro elektrotechniku. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 1: Ploché desky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50979

ČSN IEC 394-1 (346531) - únor 1998

Lakované tkaniny pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

125 Kč vč. DPH
50839

ČSN IEC 394-2 (346531) - únor 1998

Lakované tkaniny pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

350 Kč vč. DPH
20175

ČSN EN 60454-1 (346542) - září 1996

Specifikace samolepicích pásek pro elektrotechnické účely. Část 1: Všeobecné požadavky (IEC 454-1:1992)

190 Kč vč. DPH
26067

ČSN EN 61067-3-1 (346543) - říjen 1997

Tkanice ze skleněného vlákna a ze směsného vlákna sklo-polyester - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Tkanice typu 1, 2 a 3

125 Kč vč. DPH
21373

ČSN EN 61068-3-1 (346544) - duben 1997

Pásky tkané z polyesterových vláken - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Pásky tkané na běžných nebo bezčlunkových stavech

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t


145 Kč vč. DPH
18938

ČSN IEC 554-1 +A1 (346560) - březen 1996

Specifikace celulózových papírů pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice a všeobecné požadavky (obsahuje změnu A1:1983)

125 Kč vč. DPH
50923

ČSN IEC 554-3-1 (346560) - únor 1998

Specifikace celulózových papírů pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Elektrotechnický papír pro všeobecné účely

190 Kč vč. DPH
21061

ČSN IEC 455-2-2 (346571) - březen 1997

Specifikace bezrozpouštědlových polymerizovatelných pryskyřičných směsí pro elektroizolace - Část 2: Metody zkoušení - Metody zkoušení povlakových práškových hmot pro elektrotechnické účely

340 Kč vč. DPH
20278

ČSN IEC 455-3-11 (346571) - říjen 1996

Specifikace bezrozpouštědlových polymerizovatelných pryskyřičných směsí pro elektroizolace. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 11: Povlakové prášky na bázi epoxidové pryskyřice

125 Kč vč. DPH
20648

ČSN EN 60674-3-4 až 6 (346573) - únor 1997

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. Listy 4 až 6: Požadavky na polyimidové fólie používané pro elektrickou izolaci

230 Kč vč. DPH
50647

ČSN IEC 674-1 (346573) - únor 1998

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.98t


157 Kč vč. DPH
20267

ČSN EN 60371-3-4 (346610) - říjen 1996

Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 4: Slídový papír zpevněný polyesterovou fólií s pojivem z epoxidové pryskyřice ve stavu B (IEC 371-3-4:1992)

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.07t


315 Kč vč. DPH
18422

ČSN IEC 371-3-3 (346610) - únor 1996

Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 3: Specifikace tuhých slídových materiálů pro tepelná zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.96t


157 Kč vč. DPH
18812

ČSN EN 61100 (346701) - únor 1996

Klasifikace izolačních kapalin podle bodu hoření a výhřevnosti

125 Kč vč. DPH
19152

ČSN EN 61144 (346710) - duben 1996

Zkušební metoda pro stanovení kyslíkového čísla izolačních kapalin

190 Kč vč. DPH
18813

ČSN EN 61125 (346711) - leden 1996

Nové izolační kapaliny na bázi uhlovodíků. Zkušební metody na vyhodnocování oxidační stálosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.05t, Z1 10.18t


Norma bude zrušena k 16. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

437 Kč vč. DPH
21051

ČSN EN 61198 (346712) - březen 1997

Minerální izolační oleje - Metody pro stanovení 2-furfuralu a jemu příbuzných sloučenin

230 Kč vč. DPH
26596

ČSN IEC 628 (346713) - prosinec 1997

Plynování izolačních kapalin při elektrickém namáhání a ionizaci

350 Kč vč. DPH
26613

ČSN EN 61065 (346714) - březen 1998

Metoda vyhodnocování průtokových vlastností minerálních izolačních olejů při nízkých teplotách po ukončení stárnutí

190 Kč vč. DPH
41291

ČSN EN 61197 (346715) - březen 1998

Izolační kapaliny - Lineární šíření plamene - Zkušební metoda s použitím pásku ze skleněných vláken

230 Kč vč. DPH
73804

ČSN EN 60480 (346724) - srpen 2005

Metodický pokyn pro kontrolu a úpravu fluoridu sírového (SF6) získaného z elektrických zařízení a specifikace pro jeho opětovné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t


Norma bude zrušena k 9. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
509101

ČSN EN IEC 60480 ed. 2 (346724) - prosinec 2019

Specifikace pro opětovné použití fluoridu sírového (SF6) a jeho směsí v elektrických zařízeních

440 Kč vč. DPH
20637

ČSN EN 60867 (346733) - leden 1997

Izolační kapaliny. Specifikace nepoužitých kapalin na bázi syntetických aromatických uhlovodíků

190 Kč vč. DPH
26612

ČSN EN 61203 (346734) - březen 1998

Syntetické organické estery pro elektrotechnické účely - Návod na úpravu transformátorových esterů v zařízení

190 Kč vč. DPH
20470

ČSN EN 60465 (346735) - prosinec 1996

Specifikace nepoužitých minerálních izolačních olejů pro olejové kabely

190 Kč vč. DPH
75957

ČSN EN 60376 (346740) - červen 2006

Specifikace fluoridu sírového (SF₆) technického stupně čistoty pro použití v elektrických zařízeních

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t


Norma bude zrušena k 28. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
506729

ČSN EN IEC 60376 ed. 2 (346740) - leden 2019

Specifikace fluoridu sírového (SF6) technického stupně čistoty a doplňkových plynů pro použití v jeho směsích v elektrických zařízeních

230 Kč vč. DPH