Třída 3466 - Slídové výrobky pro elektrotechniku

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN EN 60371-1 (346610) - únor 2004

Specifikace izolačních materiálů na bázi slídy - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 60371-2 ed. 2 (346610) - duben 2005 aktuální vydání

Specifikace izolačních materiálů na bázi slídy - Část 2: Metody zkoušek

340 Kč

ČSN EN 60371-3-1 (346610) - leden 2007

Specifikace izolačních materiálů na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Komutátorové izolační lamely a materiály

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60371-3-2 (346610) - červen 2006

Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Slídový papír

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60371-3-4 (346610) - říjen 1996

Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 4: Slídový papír zpevněný polyesterovou fólií s pojivem z epoxidové pryskyřice ve stavu B (IEC 371-3-4:1992)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.07t

315 Kč

ČSN EN 60371-3-5 ed. 2 (346610) - červen 2006 aktuální vydání

Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Slídový papír na skelné tkanině, vzájemně spojené epoxidovým pojivem, určený pro následnou impregnaci (VPI)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60371-3-6 (346610) - květen 1998

Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 6: Slídový papír a skleněná tkanina spojené epoxidovým pojivem ve stavu B

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.07t

315 Kč

ČSN EN 60371-3-7 (346610) - květen 1998

Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Slídový papír s polyesterovou fólií s epoxidovým pojivem pro ovíjení vodičů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.07t

315 Kč

ČSN EN 60371-3-8 (346610) - květen 1998

Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pásky na bázi slídového papíru pro nehořlavé zabezpečovací kabely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

315 Kč

ČSN EN 60371-3-9 (346610) - květen 1998

Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 9: Formovací mikanit

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

315 Kč

ČSN IEC 371-3-3 (346610) - únor 1996

Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 3: Specifikace tuhých slídových materiálů pro tepelná zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.96t

157 Kč
foo