Třída 3474 - Silové vodiče

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN EN 50565-1 (347402) - únor 2015

Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny

340 Kč

ČSN EN 50565-2 (347402) - únor 2015

Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525

550 Kč

ČSN EN 50334 (347403) - prosinec 2001

Označování žil elektrických kabelů

125 Kč

ČSN 34 7405 ed. 2 (347405) - listopad 2010

Distribuční kabely s výtlačně lisovanou izolací pro jmenovité napětí 3,6/6 (7,2) kV až 20,8/36 (42) kV včetně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.24t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 13. březnu 2026 (přejít na náhradu).

4 282 Kč

ČSN 34 7405 ed. 3 (347405) - březen 2024

Distribuční kabely s výtlačně lisovanou izolací pro jmenovité napětí 3,6/6 (7,2) kV až 20,8/36 (42) kV včetně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

6 300 Kč

ČSN 34 7406 (347406) - srpen 1997

Distribuční kabely pro střední napětí s papírovou izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

6 700 Kč

ČSN 34 7407 (347407) - srpen 1997

Silové kabely pro jmenovitá napětí od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36 kV v ohnivzdorném provedení pro elektrárny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 800 Kč

ČSN EN 50393 ed. 2 (347408) - listopad 2015 aktuální vydání

Zkušební metody a požadavky pro příslušenství distribučních kabelů o jmenovitém napětí 0,6/1,0 (1,2) kV

350 Kč

ČSN EN 60719 (347408) - leden 1996

Výpočet nejmenších a největších vnějších rozměrů kabelů s měděným kruhovým jádrem a jmenovitým napětím do 450/750 V včetně (idt IEC 719:1992)

125 Kč

ČSN 34 7409 ed. 2 (347409) - červen 2021 aktuální vydání

Systém značení kabelů a vodičů

190 Kč

ČSN EN 50525-1 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.23t

530 Kč

ČSN EN 50525-2-11 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-11: Kabely pro všeobecné použití - Flexibilní kabely s PVC termoplastickou izolací

230 Kč

ČSN EN 50525-2-12 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-12: Kabely pro všeobecné použití - Prodlužovací vedení s PVC termoplastickou izolací

230 Kč

ČSN EN 50525-2-21 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-21: Kabely pro všeobecné použití - Flexibilní kabely se sesítěnou elastomerovou izolací

350 Kč

ČSN EN 50525-2-22 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-22: Kabely pro všeobecné použití - Vysoce flexibilní opletené kabely se sesítěnou elastomerovou izolací

190 Kč

ČSN EN 50525-2-31 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-31: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové neoplášťované kabely s PVC termoplastickou izolací

230 Kč

ČSN EN 50525-2-41 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-41: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové kabely se sesítěnou silikonovou izolací

230 Kč

ČSN EN 50525-2-42 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-42: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové neoplášťované kabely se sesítěnou EVA izolací

190 Kč

ČSN EN 50525-2-51 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-51: Kabely pro všeobecné použití - Oleji odolné ovládací kabely s PVC termoplastickou izolací

230 Kč

ČSN EN 50525-2-71 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-71: Kabely pro všeobecné použití - Ploché pokovené kabely (šňůry) s PVC termoplastickou izolací

190 Kč

ČSN EN 50525-2-72 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-72: Kabely pro všeobecné použití - Ploché rozdělitelné kabely (šňůry) s PVC termoplastickou izolací

190 Kč

ČSN EN 50525-2-81 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-81: Kabely pro všeobecné použití - Kabely se sesítěným elastomerovým obalem pro obloukové svařování

190 Kč

ČSN EN 50525-2-82 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-82: Kabely pro všeobecné použití - Kabely se sesítěnou elastomerovou izolací pro dekorativní řetězce

190 Kč

ČSN EN 50525-2-83 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-83: Kabely pro všeobecné použití - Vícežilové kabely se sesítěnou silikonovou izolací

190 Kč

ČSN EN 50525-3-11 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 3-11: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Flexibilní kabely s bezhalogenní termoplastickou izolací a s nízkou emisí dýmu

230 Kč

ČSN EN 50525-3-21 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 3-21: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Flexibilní kabely s bezhalogenní sesítěnou izolací a s nízkou emisí dýmu

230 Kč

ČSN EN 50525-3-31 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 3-31: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní termoplastickou izolací a s nízkou emisí dýmu

230 Kč

ČSN EN 50525-3-41 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 3-41: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní sesítěnou izolací a s nízkou emisí dýmu

190 Kč

ČSN 34 7411 (347411) - září 2014

Elektrické kabely pro jmenovité napětí 450/750 V s PVC termoplastickou izolací a pláštěm pro pevné uložení

190 Kč

ČSN 34 7413 (347413) - březen 2024

Signální a ovládací kabely pro řídicí systémy - Typ JYTY

190 Kč

ČSN IEC 60502-1 (347419) - září 2022 aktuální vydání

Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Uₘ = 1,2 kV) do 30 kV (Uₘ = 36 kV) - Část 1: Kabely pro jmenovitá napětí 1 kV (Uₘ = 1,2 kV) a 3 kV (Uₘ = 3,6 kV)

550 Kč

ČSN IEC 60502-2 (347419) - březen 2019

Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Um=1,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV) - Část 2: Kabely pro jmenovitá napětí od 6 kV (Um=7,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV)

590 Kč

ČSN IEC 287-1-2 (347420) - říjen 2000

Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Oddíl 2: Činitele pro výpočet ztrát vířivými proudy v pláštích kabelů uspořádaných ve dvou obvodech uložených vedle sebe

340 Kč

ČSN IEC 287-2-2 (347420) - říjen 2000

Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 2: Tepelný odpor - Oddíl 2: Postup výpočtu přepočítacích součinitelů pro kabely seskupené na vzduchu chráněné před slunečním zářením

190 Kč

ČSN IEC 60287-1-1 +A1 (347420) - říjen 2017

Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1-1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN IEC 60287-3-1 (347420) - listopad 2019

Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 3-1: Provozní podmínky - Místní referenční podmínky

340 Kč

ČSN EN 50395 (347423) - červen 2006

Elektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

295 Kč

ČSN EN 50396 (347424) - červen 2006

Neelektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

505 Kč

ČSN EN 60702-1 (347471) - leden 2003

Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 1: Kabely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.15t

530 Kč

ČSN EN 60702-2 (347471) - leden 2003

Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 2: Koncovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.15t

315 Kč

ČSN EN 60702-3 (347471) - leden 2017

Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 3: Návod na použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50214 ed. 2 (347472) - srpen 2007 aktuální vydání

Ploché ohebné kabely s polyvinylchloridovým pláštěm

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.08t

360 Kč

ČSN EN 61395 (347474) - červenec 1999

Vodiče venkovního elektrického vedení - Postup zkoušky tečením u lanovaných vodičů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

350 Kč
foo