Třída 3477 - Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN IEC 304 (347701) - únor 1996

Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů

125 Kč

ČSN EN 61726 ed. 2 (347705) - červen 2016 aktuální vydání

Sestavy kabelů, kabely, konektory a pasivní mikrovlnné součástky - Měření útlumu stínění metodou dozvukové komory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62037-1 (347705) - březen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62037-2 (347705) - srpen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 2: Měření pasivní intermodulace v sestavách koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62037-3 (347705) - květen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 3: Měření pasivní intermodulace v koaxiálních konektorech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62037-4 (347705) - květen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 4: Měření pasivní intermodulace v koaxiálních kabelech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62037-5 (347705) - říjen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 5: Měření pasivní intermodulace ve filtrech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62037-6 (347705) - říjen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 6: Měření pasivní intermodulace v anténách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60966-1 (347720) - květen 2000

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 1: Kmenová specifikace - Všeobecné požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 15. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 60966-2-1 ed. 3 (347720) - duben 2010

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-1: Dílčí specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60966-2-2 ed. 2 (347720) - červen 2004 aktuální vydání

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60966-2-3 ed. 3 (347720) - duben 2010

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-3: Předmětová specifikace sestav ohebných koaxiálních kabelů - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1 000 MHz, konektory IEC 61169-8

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60966-2-4 ed. 3 (347720) - únor 2017

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-4: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60966-2-5 ed. 3 (347720) - červenec 2017

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-5: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1 000 MHz, konektory IEC 61169-2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60966-2-6 ed. 3 (347720) - červenec 2017

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-6: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-24

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60966-2-7 (347720) - červen 2016

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-7: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-47

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60966-3 ed. 3 (347720) - prosinec 2009

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3: Dílčí specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60966-3-1 ed. 3 (347720) - listopad 2009

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-1: Vzorová předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60966-3-2 ed. 2 (347720) - červen 2004 aktuální vydání

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-2: Předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů pro použití v GSM (0,8 GHz až 1 GHz)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60966-4 ed. 2 (347720) - červen 2004 aktuální vydání

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 4: Dílčí specifikace sestav polotuhých koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60966-4-1 ed. 2 (347720) - červen 2004 aktuální vydání

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace sestav polotuhých koaxiálních kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60966-1 ed. 2 (347720) - září 2019

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 61196-10 (347721) - červenec 2016

Koaxiální komunikační kabely - Část 10: Dílčí specifikace polotuhých kabelů s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61196-10-1 (347721) - červenec 2015

Koaxiální komunikační kabely - Část 10-1: Vzorová předmětová specifikace polotuhých kabelů s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61196-3 (347721) - říjen 1999

Vysokofrekvenční kabely - Část 3: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro lokální počítačové sítě

230 Kč

ČSN EN 61196-3-2 (347721) - leden 1999

Vysokofrekvenční kabely - Část 3-2: Koaxiální kabely pro digitální přenosy pro horizontální vnitřní instalace - Předmětová specifikace pro koaxiální kabely s plným dielektrikem pro lokální počítačové sítě s dosahem 185 m a do 10 Mb/s

125 Kč

ČSN EN 61196-3-3 (347721) - leden 1999

Vysokofrekvenční kabely - Část 3-3: Koaxiální kabely pro digitální přenosy pro horizontální vnitřní instalace - Předmětová specifikace pro koaxiální kabely s pěnovým dielektrikem pro lokální počítačové sítě s dosahem 185 m a do 10 Mb/s

125 Kč

ČSN EN 61196-4 (347721) - listopad 2004

Koaxiální komunikační kabely - Část 4: Dílčí specifikace vyzařujících kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50117-1 (347740) - leden 2003

Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.07t, A2 5.14t, Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

392 Kč

ČSN EN 50117-1 ed. 2 (347740) - listopad 2019 aktuální vydání

Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50117-10-1 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 10-1: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50117-10-2 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 10-2: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50117-11-1 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 11-1: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50117-11-2 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 11-2: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 2 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50117-2-1 ed. 2 (347740) - únor 2006

Koaxiální kabely - Část 2-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.08t, A2 6.14t, Z1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

512 Kč

ČSN EN 50117-2-2 (347740) - červen 2005

Koaxiální kabely - Část 2-2: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.08t, A2 6.14t, Z1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

512 Kč

ČSN EN 50117-2-3 (347740) - červen 2005

Koaxiální kabely - Část 2-3: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.08t, A2 6.14t, Z1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

512 Kč

ČSN EN 50117-2-4 (347740) - červen 2005

Koaxiální kabely - Část 2-4: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.08t, A2 6.14t, Z1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

512 Kč

ČSN EN 50117-2-5 (347740) - červen 2005

Koaxiální kabely - Část 2-5: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.08t, A2 6.14t, Z1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

512 Kč

ČSN EN 50117-3-1 (347740) - leden 2003

Koaxiální kabely - Část 3-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v telekomunikačních aplikacích - Miniaturizované kabely používané v digitálních komunikačních systémech

190 Kč

ČSN EN 50117-4-1 (347740) - duben 2009

Koaxiální kabely - Část 4-1: Dílčí specifikace kabelů pro kabeláž BCT podle EN 50173 - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.14t, Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

287 Kč

ČSN EN 50117-4-2 (347740) - květen 2016

Koaxiální kabely - Část 4-2: Dílčí specifikace CATV kabelů do 6 GHz používaných v kabelových distribučních sítích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 50117-9-1 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 9-1: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50117-9-2 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 9-2: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50117-9-3 (347740) - září 2019

Koaxiální kabely - Část 9-3: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 6 000 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61935-1 ed. 3 (347750) - červen 2010

Specifikace pro zkoušení symetrické a koaxiální kabeláže pro informační technologii - Část 1: Instalovaná symetrická kabeláž specifikovaná v souboru norem EN 50173

770 Kč

ČSN EN 61935-2 ed. 3 (347750) - květen 2011

Specifikace pro zkoušení symetrické a koaxiální kabeláže pro informační technologii - Část 2: Šňůry specifikované v ISO/IEC 11801 a souvisejících normách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61935-2-20 (347750) - červen 2010

Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN 50173 - Část 2-20: Šňůry pracoviště pro aplikace třídy D - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61935-3 (347750) - červen 2010

Zkoušení vyváženého sdělovacího kabelu - Část 3: Zkoušení a oprávnění podle EN 50173-4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč