ČSN EN 61726 ed. 2 (347705) Aktuální vydání

Sestavy kabelů, kabely, konektory a pasivní mikrovlnné součástky - Měření útlumu stínění metodou dozvukové komory

ČSN EN 61726 ed. 2 Sestavy kabelů, kabely, konektory a pasivní mikrovlnné součástky - Měření útlumu stínění metodou dozvukové komory
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Požadavky na moderní elektronická zařízení indikovaly poptávku po metodě pro zkoušení útlumu stínění mikrovlnných součástek v celém jejich kmitočtovém rozsahu. Pro nízké kmitočty a součástky pravidelného tvaru existují vhodné zkušební metody, které jsou popsány v příslušných specifikacích výrobků IEC (například IEC 62153 4-3). Pro vyšší kmitočty a pro součástky nepravidelného tvaru vyvstala nutnost nové zkušební metody, která je popsána v této normě. Tato norma popisuje měření útlumu stínění zkušební metodou dozvukové komory, která je vhodná pro prakticky jakýkoliv typ mikrovlnné součástky a nemá teoretickou horní kmitočtovou mez. Je omezena pouze ve vztahu k nízkým kmitočtům vzhledem k velikosti zkušebního zařízení, které je kmitočtově závislé, a představuje jen jednu z několika metod měření útlumu stínění. Pro účely této normy jsou příkladem mikrovlnných součástek vlnovody, posouvače fáze, diplexory/multiplexory, děli-če/slučovače výkonu atd.

Označení ČSN EN 61726 ed. 2 (347705)
Katalogové číslo 500183
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2016
Datum účinnosti 1. 7. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135001835
Tato norma nahradila ČSN EN 61726 (347705) z října 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)