Třída 3426 - Železniční zabezpečovací zařízení

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN 34 2600 ed. 2 (342600) - prosinec 2009 aktuální vydání

Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.15t

210 Kč

ČSN 34 2613 ed. 3 (342613) - březen 2014

Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

472 Kč

ČSN 34 2614 ed. 3 (342614) - srpen 2014

Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.16t

740 Kč

ČSN 34 2617 (342617) - prosinec 1992

Určování a ověřování ukazatelů spolehlivosti železničních zabezpečovacích zařízení

230 Kč

ČSN 34 2650 ed. 2 (342650) - březen 2010 aktuální vydání

Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení

570 Kč

ČSN EN 50159 (342670) - srpen 2011

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

615 Kč

ČSN EN 62625-1 (342671) - červenec 2014

Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, A11 9.17t

435 Kč

ČSN EN 62625-2 (342671) - únor 2017

Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 2: Zkoušení shody

550 Kč

ČSN EN 50129 (342675) - prosinec 2003

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.12t, Z1 6.19t

Norma bude zrušena k 23. listopadu 2021 (zobrazit náhrady).

822 Kč

ČSN EN 50129 ed. 2 (342675) - červen 2019 aktuální vydání

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 010 Kč

ČSN EN 50128 ed. 2 (342680) - duben 2012 aktuální vydání

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.14t, A1 7.20t

855 Kč

ČSN EN 61375-1 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 1: Obecná architektura

550 Kč

ČSN EN 61375-2-1 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-1: Vlaková sběrnice (WTB)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 600 Kč

ČSN EN 61375-2-2 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-2: Zkoušky shody vlakové sběrnice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61375-2-3 (342690) - duben 2016

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.17t, A11 11.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 163 Kč

ČSN EN 61375-3-1 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-1: Multifunkční vozidlová sběrnice (MVB)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61375-3-2 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-2: Zkoušky shody MVB (Multifunkční vozidlová sběrnice)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61375-3-3 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-3: Síť sestavy CANopen (CCN)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61375-3-4 (342690) - říjen 2014

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-4: Síť Ethernet (ECN)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 070 Kč

ČSN EN IEC 61375-2-6 (342690) - únor 2019

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-6: Komunikace mezi palubní a stacionární stranou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

TNI IEC/TR 61375-2-7 (342690) - září 2015

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-7: Bezdrátová páteřní síť vlaku (WLTB)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62580-1 (342691) - květen 2017

Elektronická drážní zařízení - Palubní multimediální a telematické subsystémy pro dráhy - Část 1: Obecná architektura

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.18t

655 Kč