ČSN EN 61375-3-3 (342690)

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-3: Síť sestavy CANopen (CCN)

Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem ČSN EN 61375 se vztahuje na všechna zařízení a přístroje provozované na síti sestavy CANopen v rámci architektury TCN jak je popsáno v ČSN EN 61375-1.
Použití této normy na realizaci TCN umožňuje individuální ověření shody samotné realizace a je předpokladem pro další ověření interoperability mezi různými realizacemi TCN. V každém případě prokázání kompatibility mezi páteřní sítí vlaku a sítí sestavy musí být provedeno dodavatelem.
Tato část souboru norem ČSN EN 61375 se vztahuje na architekturu komunikačních systémů v otevřených vlacích. Navíc se může vztahovat i na uzavřené vlaky a na vlaky z více jednotek pokud to je mezi zákazníkem a dodavatelem odsouhlaseno.

Označení ČSN EN 61375-3-3 (342690)
Katalogové číslo 92586
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 4. 2013
Datum účinnosti 1. 5. 2013
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 118 stran formátu A4
EAN kód 8590963925868
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61375-1 (342690)
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 1: Obecná architektura

ČSN EN 61375-2-1 (342690)
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-1: Vlaková sběrnice (WTB)

ČSN EN 61375-2-2 (342690)
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-2: Zkoušky shody vlakové sběrnice

ČSN EN 61375-2-3 (342690)
Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil

ČSN EN 61375-3-1 (342690)
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-1: Multifunkční vozidlová sběrnice (MVB)

ČSN EN 61375-3-2 (342690)
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-2: Zkoušky shody MVB (Multifunkční vozidlová sběrnice)

ČSN EN 61375-3-4 (342690)
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-4: Síť Ethernet (ECN)

ČSN EN IEC 61375-2-6 (342690)
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-6: Komunikace mezi palubní a stacionární stranou

TNI IEC/TR 61375-2-7 (342690)
Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-7: Bezdrátová páteřní síť vlaku (WLTB)