Třída 3480 - Izolátory, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN EN 61952 ed. 2 (348009) - prosinec 2022

Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní podpěrné izolátory pro vedení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1 000 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61952-1 (348009) - prosinec 2019

Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní podpěrné izolátory pro vedení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1 000 V - Část 1: Definice, koncové armatury a označování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN IEC 720 (348022) - březen 1996

Charakteristiky plnojádrových podpěrek pro venkovní vedení

230 Kč

ČSN EN 60437 (348030) - červen 1999

Zkouška radiového rušení na izolátorech vysokého napětí

230 Kč

ČSN EN 60507 (348031) - září 2014

Zkoušky vysokonapěťových keramických a skleněných izolátorů pro střídavé napětí při umělém znečištění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.19t

370 Kč

ČSN EN 60137 ed. 4 (348043) - květen 2018

Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t

570 Kč

ČSN IEC 273 (348049) - září 1995

Charakteristiky vnitřních a venkovních staničních podpěrek pro sítě se jmenovitým napětím nad 1000 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.07t

460 Kč

ČSN EN IEC 60383-1 (348052) - květen 2024

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 000 V - Část 1: Keramické nebo skleněné izolátory pro soustavy se střídavým napětím - Definice, zkušební metody a kritéria přijetí

550 Kč

ČSN IEC 383-1 (348052) - červen 1996

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V. Část 1: Keramické nebo skleněné izolátory pro soustavy se střídavým napětím. Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.97t, Z2 8.00t, Oprava 1 6.15t, Z3 5.24t

Norma bude zrušena k 11. srpnu 2026 (přejít na náhradu).

649 Kč

ČSN EN 60383-2 (348053) - květen 1996

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V. Část 2: Izolátorové řetězce a izolátorové závěsy pro soustavy se střídavým napětím. Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

230 Kč

ČSN EN 61466-1 ed. 2 (348054) - září 2017 aktuální vydání

Kompozitní závěsné izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Část 1: Normalizované třídy pevnosti a koncové armatury

340 Kč

ČSN EN 61466-2 (348054) - únor 2000

Kompozitní tyčové izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Část 2: Rozměry a elektrické charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.03t, A2 1.19t

440 Kč

ČSN EN IEC 60433 ed. 2 (348055) - srpen 2021

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V - Keramické izolátory pro sítě se střídavým napětím - Charakteristiky tyčových závěsných izolátorů

230 Kč

ČSN EN 62217 ed. 2 (348056) - červen 2013 aktuální vydání

Polymerové izolátory vysokého napětí pro vnitřní a venkovní použití - Obecné definice, zkušební metody a přejímací podmínky

340 Kč

ČSN EN 62231 (348057) - červen 2007

Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

440 Kč

ČSN EN 62231-1 (348057) - červen 2016

Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Část 1: Rozměrové, mechanické a elektrické charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč
foo