Třída 3427 - Požární signalizace a dorozumívací zařízení

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN 34 2710 (342710) - říjen 2023 nové vydání

Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

770 Kč

ČSN EN 54-1 (342710) - červen 2022 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

340 Kč

ČSN EN 54-10 (342710) - prosinec 2002

Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.06t

540 Kč

ČSN EN 54-11 (342710) - březen 2002

Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.06t

630 Kč

ČSN EN 54-12 ed. 2 (342710) - červen 2017 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek

570 Kč

ČSN EN 54-13 +A1 (342710) - květen 2022 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému

340 Kč

ČSN EN 54-16 (342710) - prosinec 2008 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení

550 Kč

ČSN EN 54-17 (342710) - červenec 2006

Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory

350 Kč

ČSN EN 54-18 (342710) - červen 2006

Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

360 Kč

ČSN EN 54-2 (342710) - únor 1999

Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.07t

880 Kč

ČSN EN 54-20 (342710) - leden 2007

Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.09t

570 Kč

ČSN EN 54-21 (342710) - leden 2007

Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení

350 Kč

ČSN EN 54-22 +A1 (342710) - květen 2022 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot

570 Kč

ČSN EN 54-23 (342710) - říjen 2010 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení

550 Kč

ČSN EN 54-24 (342710) - únor 2009 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory

550 Kč

ČSN EN 54-25 (342710) - leden 2009 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.10t, Oprava 2 5.12t

480 Kč

ČSN EN 54-26 (342710) - květen 2017 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče

570 Kč

ČSN EN 54-27 (342710) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí

590 Kč

ČSN EN 54-28 (342710) - únor 2022 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot

550 Kč

ČSN EN 54-29 (342710) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů

590 Kč

ČSN EN 54-3 +A1 (342710) - září 2021 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení

550 Kč

ČSN EN 54-30 (342710) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů

590 Kč

ČSN EN 54-31 +A1 (342710) - říjen 2022 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzoru oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů

770 Kč

ČSN EN 54-4 (342710) - únor 1999

Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.03t, A2 3.07t

870 Kč

ČSN EN 54-5 +A1 (342710) - červenec 2021 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot

550 Kč

ČSN EN 54-7 ed. 2 (342710) - březen 2022 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci

570 Kč

ČSN P CEN/TS 54-32 (342710) - září 2015

Elektrická požární signalizace - Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14604 (342711) - únor 2006

Autonomní hlásiče kouře

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.09t

570 Kč

ČSN 34 2720 (342720) - únor 1968

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro světelná volací zařízení a zařízení dorozumívací

125 Kč
foo