ČSN EN 54-16 (342710) Aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení

ČSN EN 54-16 Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma uvádí požadavky, zkušební metody a kritéria provedení ústředen pro hlasová výstražná zařízení používaná v systémech elektrické požární signalizace instalovaných v budovách, kde je poplachový signál ve formě tónu(ů) nebo zprávy(v), nebo obou.
Také poskytuje opatření pro hodnocení shody zařízení vůči požadavkům této Evropské normy.
Celkové požadavky na hlasové výstražné systémy, zvláště týkající se slyšitelnosti a srozumitelnosti nejsou v této normě zahrnuty. Výrobce by měl zvážit požadavky na celkový systém, které mohou ovlivnit návrh zařízení. Takovéto systémové požadavky mohou být specifikovány v jiné části řady norem EN 54, v národní legislativě, v zákonech a normách nebo ve smluvních dokumentech.
Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Citované normativní dokumenty, kapitolu 3 - Termíny, definice a zkratky, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Všeobecné požadavky na signalizaci,kapitolu 6 - Stav KLID, kapitolu 7 - Stav HLASOVÝ POPLACH, kapitolu 8 - Stav PORUCHA, kapitola 9 - Stav VYPNUTO, kapitola 10 - Manuální ovládání hlasové výstrahy, kapitola 11 - Rozhraní pro vnější ovládací zařízení, kapitola 12 - Nouzový mikrofon, kapitola 13 - Požadavky na konstrukci. Kapitola 14 - Dodatečné požadavky na konstrukci pro programově řízené VACIE, kapitolu 15 - Označení, kapitolu 16 - Zkoušky, přílohu A - Vysvětlení přístupových úrovní, přílohu B - Volitelné funkce s požadavky a alternativy , přílohu C Požadavky na konstrukci pro softwarově řízené VACIE, přílohu D - Všeobecné informace o hlasových výstražných systémech , přílohu E - Rozhraní mezi VACIE a CIE, přílohu F- Společné indikace, ovládání a výstupy pokud jsou VACIE a CIE kombinovány a harmonizační přílohu ZA.

Označení ČSN EN 54-16 (342710)
Katalogové číslo 82352
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2008
Datum účinnosti 1. 1. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963823522
Tato norma nahradila ČSN EN 54-16 (342710) z června 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 54-24 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory

Další příbuzné normy

ČSN EN 54-1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

ČSN EN 54-10 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče

ČSN EN 54-11 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče

ČSN EN 54-12 ed. 2 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek

ČSN EN 54-13 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému

ČSN EN 54-17 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory

ČSN EN 54-18 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

ČSN EN 54-2 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna

ČSN EN 54-20 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče

ČSN EN 54-21 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení

ČSN EN 54-22 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot

ČSN EN 54-23 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení

ČSN EN 54-24 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory

ČSN EN 54-25 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje

ČSN EN 54-26 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče

ČSN EN 54-27 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí

ČSN EN 54-28 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot

ČSN EN 54-29 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů

ČSN EN 54-3 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení

ČSN EN 54-30 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů

ČSN EN 54-31 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzoru oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů

ČSN EN 54-4 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj

ČSN EN 54-5 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot

ČSN EN 54-7 ed. 2 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci

ČSN P CEN/TS 54-32 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů

foo