ČSN EN 54-22 +A1 (342710) Aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot

ČSN EN 54-22 +A1 Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 54-22+A1 (34 2710)

Tato evropská norma platí pro nulovatelné lineární hlásiče teplot, které se skládají ze snímacího prvku využívajícího optické vlákno, pneumatickou trubičku nebo elektrický senzorový kabel připojený k řídicí jednotce senzoru buď přímo, nebo pomocí modulu rozhraní, který je určen pro použití v elektrické požární signalizaci instalované uvnitř a v okolí budov a jiných inženýrských objektů (viz EN 54-1:2011).
Tato evropská norma specifikuje požadavky a kritéria provedení, příslušné zkušební metody a upravuje posuzování a ověření stálosti vlastností (AVCP) nulovatelných lineárních hlásičů teplot podle této EN.
Tato evropská norma rovněž zahrnuje nulovatelné lineární hlásiče teplot určené pro použití v rámci lokální ochrany technologického celku a zařízení.
Tato evropská norma nezahrnuje nulovatelné lineární hlásiče teplot se speciálními charakteristikami a vyvinuté pro speciální rizika.
Tato evropská norma nezahrnuje lineární hlásiče teplot, jejichž základem jsou nenulovatelné elektrické kabely s pevně danou teplotou (tzv. "digitální" systémy).

Označení ČSN EN 54-22 +A1 (342710)
Katalogové číslo 514666
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 5. 2022
Datum účinnosti 1. 6. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8596135146666
Tato norma nahradila ČSN EN 54-22 +A1 (342710) z června 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 54-1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

ČSN EN 54-10 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče

ČSN EN 54-11 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče

ČSN EN 54-12 ed. 2 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek

ČSN EN 54-13 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému

ČSN EN 54-16 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení

ČSN EN 54-17 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory

ČSN EN 54-18 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

ČSN EN 54-2 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna

ČSN EN 54-20 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče

ČSN EN 54-21 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení

ČSN EN 54-23 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení

ČSN EN 54-24 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory

ČSN EN 54-25 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje

ČSN EN 54-26 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče

ČSN EN 54-27 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí

ČSN EN 54-28 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot

ČSN EN 54-29 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů

ČSN EN 54-3 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení

ČSN EN 54-30 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů

ČSN EN 54-31 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzoru oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů

ČSN EN 54-4 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj

ČSN EN 54-5 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot

ČSN EN 54-7 ed. 2 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci

ČSN P CEN/TS 54-32 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů

foo