ČSN EN 54-25 (342710) Aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje

ČSN EN 54-25 Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 480 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje požadavky, zkušební metody a kritéria pro komponenty použité v požárních poplachových systémech instalované uvnitř i vně budov, které ke komunikaci využívají rádiová spojení. Rovněž poskytuje požadavky k hodnocení shody komponentů vůči požadavkům evropských norem.
Tam, kde komponenty pracují společně a vyžaduje se znalost návrhu systému, specifikuje tento dokument i systémové požadavky.
Tento dokument neurčuje:
zamýšlené použití rádiového spektra, např. kmitočet, výstupní výkon zařízení;
maximální přípustný počet komponentů používajících rádiové spojení pro EPS (elektrickou požární signalizaci) nebo jednu přenosovou cestu a/nebo rádiový spoj;
maximální přípustný počet komponentů se ztrátou spojení v jedné přenosové cestě a/nebo rádiovém spojení.
Tyto požadavky podléhají národním předpisům a mohou se lišit podle jednotlivých členských států.

Označení ČSN EN 54-25 (342710)
Katalogové číslo 82493
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2009
Datum účinnosti 1. 2. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963824932
Změny a opravy Oprava 1 12.10t, Oprava 2 5.12t
Tato norma nahradila ČSN EN 54-25 (342710) z června 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 54-1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

ČSN EN 54-10 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče

ČSN EN 54-11 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče

ČSN EN 54-12 ed. 2 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek

ČSN EN 54-13 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému

ČSN EN 54-16 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení

ČSN EN 54-17 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory

ČSN EN 54-18 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

ČSN EN 54-2 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna

ČSN EN 54-20 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče

ČSN EN 54-21 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení

ČSN EN 54-22 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot

ČSN EN 54-23 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení

ČSN EN 54-24 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory

ČSN EN 54-26 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče

ČSN EN 54-27 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí

ČSN EN 54-28 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot

ČSN EN 54-29 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů

ČSN EN 54-3 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení

ČSN EN 54-30 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů

ČSN EN 54-31 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzoru oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů

ČSN EN 54-4 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj

ČSN EN 54-5 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot

ČSN EN 54-7 ed. 2 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci

ČSN P CEN/TS 54-32 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů

foo