ČSN EN 54-13 +A1 (342710) Aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému

ČSN EN 54-13 +A1 Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 54-13+A1 (34 2710)

Tato evropská norma specifikuje požadavky na posuzování kompatibility a propojitelnosti komponentů systémů elektrické požární signalizace (včetně hlasových výstražných systémů jako subsystému elektrické požární signalizace). Komponenty odpovídají buď požadavkům normy EN 54, nebo specifikaci výrobce, pokud norma EN 54 neexistuje.
Požadavky na přenosovou cestu používanou pro distribuovanou funkci jsou zahrnuty v příslušné normě EN 54, nikoli v tomto dokumentu.
Tento dokument rovněž specifikuje požadavky na integritu systému elektrické požární signalizace při připojení k jiným systémům.
Tento dokument nespecifikuje způsob, jakým je systém navržen, instalován a používán v konkrétní aplikaci.
Tento dokument uznává, že není prakticky možné posoudit kompatibilitu nebo propojitelnost komponentů ve všech možných konfiguracích. Metody posuzování jsou specifikovány tak, aby bylo dosaženo přijatelného stupně spolehlivosti v rámci předem stanovených provozních podmínek a podmínek prostředí.
Tento dokument specifikuje požadavky týkající se metod a zkoušek posuzování kompatibility a propojitelnosti pro komponenty patřící do EPS nebo spojující EPS.
Tento dokument se nevztahuje na komponenty nebo funkce, které nejsou součástí EPS, jako jsou funkce dosažené systémem řízení budov.
Tento dokument se vztahuje na systémy, v nichž jsou komponenty propojeny elektrickými vodiči nebo optickými vlákny nebo radiofrekvenčními spoji nebo jakoukoli kombinací. Pro jiné technologie propojení mezi komponenty lze tuto normu použít jako návod.
POZNÁMKA - Předpokládá se, že požadavky na ostatní systémy, které mohou být připojeny k systému elektrické požární signalizace, pokryjí jiné evropské normy.

Označení ČSN EN 54-13 +A1 (342710)
Katalogové číslo 514696
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2022
Datum účinnosti 1. 6. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135146963
Tato norma nahradila ČSN EN 54-13 +A1 (342710) z června 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 54-1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

ČSN EN 54-10 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče

ČSN EN 54-11 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče

ČSN EN 54-12 ed. 2 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek

ČSN EN 54-16 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení

ČSN EN 54-17 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory

ČSN EN 54-18 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

ČSN EN 54-2 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna

ČSN EN 54-20 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče

ČSN EN 54-21 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení

ČSN EN 54-22 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot

ČSN EN 54-23 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení

ČSN EN 54-24 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory

ČSN EN 54-25 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje

ČSN EN 54-26 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče

ČSN EN 54-27 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí

ČSN EN 54-28 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot

ČSN EN 54-29 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů

ČSN EN 54-3 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení

ČSN EN 54-30 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů

ČSN EN 54-31 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzoru oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů

ČSN EN 54-4 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj

ČSN EN 54-5 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot

ČSN EN 54-7 ed. 2 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci

ČSN P CEN/TS 54-32 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů

foo