ČSN EN 54-2 (342710)

Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna

ČSN EN 54-2 Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 880 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 54-2:1997. Evropská norma EN 54-2:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma uvádí požadavky, zkušební metody a kritéria provedení pro ústředny (viz /ČSN/ EN 54-1, obrázek 1, položka B) systémů elektrické požární signalizace instalovaných v budovách. Rozsáhlá norma (cca 45 stran) obsahuje tyto kapitoly: kapitola 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice a zkratky, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Všeobecné požadavky na signalizaci, kapitolu 6 - Stav KLID, kapitolu 7 - Stav POŽÁRNÍ POPLACH, kapitolu 8 - Stav PORUCHA, kapitolu 9 - Stav VYPNUTO, kapitolu 10 - Stav TEST, kapitolu 11 - Normalizované rozhraní vstup/výstup (volitelný požadavek, viz Příloha G), kapitolu 12 - Požadavky na konstrukci, kapitolu 13 - Dodatečné požadavky na programově řízené ústředny, kapitolu 14 - Označení a kapitolu 15 - Zkoušky. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, D, E, F, G, H a J. ČSN EN 54- 2 (34 2710) byla vydána v únoru 1999. Nahradila články 150 až 169 ČSN 34 2710 z 15.8.1977.

Označení ČSN EN 54-2 (342710)
Katalogové číslo 54334
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 1999
Datum účinnosti 1. 3. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963543345
Změny a opravy A1 5.07t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 54-4 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj

ČSN EN 54-11 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče

Další příbuzné normy

ČSN EN 54-1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

ČSN EN 54-10 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče

ČSN EN 54-11 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče

ČSN EN 54-12 ed. 2 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek

ČSN EN 54-13 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému

ČSN EN 54-16 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení

ČSN EN 54-17 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory

ČSN EN 54-18 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

ČSN EN 54-20 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče

ČSN EN 54-21 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení

ČSN EN 54-22 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot

ČSN EN 54-23 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení

ČSN EN 54-24 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy - Reproduktory

ČSN EN 54-25 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje

ČSN EN 54-26 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče

ČSN EN 54-27 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí

ČSN EN 54-28 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot

ČSN EN 54-29 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů

ČSN EN 54-3 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení

ČSN EN 54-30 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů

ČSN EN 54-31 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzoru oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů

ČSN EN 54-4 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj

ČSN EN 54-5 +A1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot

ČSN EN 54-7 ed. 2 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci

ČSN P CEN/TS 54-32 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů

foo