Třída 3467 - Elektroizolační kapaliny

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN EN 61039 (346700) - červen 2009

Klasifikace izolačních kapalin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61100 (346701) - únor 1996

Klasifikace izolačních kapalin podle bodu hoření a výhřevnosti

125 Kč

ČSN EN 60475 (346702) - červenec 2012

Metodika vzorkování kapalných dielektrik

350 Kč

ČSN EN 61619 (346705) - srpen 1999

Izolační kapaliny - Kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) - Stanovení metodou kapilární plynové chromatografie

350 Kč

ČSN EN 60814 (346706) - září 1999

Izolační kapaliny - Olejem impregnovaný papír a lepenka - Stanovení vody automatickou coulometrickou titrací Karl Fischera

340 Kč

ČSN EN 62021-1 (346707) - červen 2004

Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 1: Automatická potenciometrická titrace

230 Kč

ČSN EN 62021-2 (346707) - duben 2008

Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 2: Kolorimetrická titrace

230 Kč

ČSN EN 62021-3 (346707) - duben 2015

Izolační kapaliny - Stanovení čísla kyselosti - Část 3: Zkušební metody pro neminerální izolační oleje

340 Kč

ČSN EN 62535 (346708) - září 2009

Izolační kapaliny - Zkušební metoda pro stanovení potenciálně korozívní síry v použitém a nepoužitém izolačním oleji

230 Kč

ČSN EN 62697-1 (346709) - květen 2013

Zkušební metody pro kvantitativní stanovení korozivních sloučenin síry v nepoužitých a použitých izolačních kapalinách - Část 1: Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení dibenzyldisulfidu (DBDS)

350 Kč

ČSN EN 61144 (346710) - duben 1996

Zkušební metoda pro stanovení kyslíkového čísla izolačních kapalin

190 Kč

ČSN EN IEC 61125 ed. 2 (346711) - říjen 2018

Izolační kapaliny - Zkušební metody pro oxidační stabilitu - Zkušební metody pro hodnocení oxidační stability izolačních kapalin v dodaném stavu

350 Kč

ČSN EN 61198 (346712) - březen 1997

Minerální izolační oleje - Metody pro stanovení 2-furfuralu a jemu příbuzných sloučenin

230 Kč

ČSN IEC 628 (346713) - prosinec 1997

Plynování izolačních kapalin při elektrickém namáhání a ionizaci

350 Kč

ČSN EN 61065 (346714) - březen 1998

Metoda vyhodnocování průtokových vlastností minerálních izolačních olejů při nízkých teplotách po ukončení stárnutí

190 Kč

ČSN EN 61197 (346715) - březen 1998

Izolační kapaliny - Lineární šíření plamene - Zkušební metoda s použitím pásku ze skleněných vláken

230 Kč

ČSN EN 60156 (346716) - srpen 1998

Izolační kapaliny - Stanovení průrazného napětí při síťovém kmitočtu - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 61620 (346717) - září 1999

Izolační kapaliny - Stanovení dielektrických ztrát měřením konduktance a kapacitance - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61868 (346718) - září 1999

Izolační kapaliny - Stanovení kinematické viskozity při velmi nízkých teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60247 (346719) - leden 2005

Izolační kapaliny - Měření relativní permitivity, dielektrického ztrátového činitele (tan δ) a rezistivity při stejnosměrném napětí

340 Kč

ČSN EN 60970 (346720) - květen 2008

Izolační kapaliny - Metody pro počítání a určování velikosti částic

230 Kč

ČSN EN IEC 62961 (346721) - červen 2019

Izolační kapaliny - Zkušební metody pro stanovení mezipovrchového napětí izolačních kapalin - Stanovení pomocí kroužkové metody

340 Kč

ČSN EN 60480 (346724) - srpen 2005

Metodický pokyn pro kontrolu a úpravu fluoridu sírového (SF6) získaného z elektrických zařízení a specifikace pro jeho opětovné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 9. květnu 2022 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN IEC 60480 ed. 2 (346724) - prosinec 2019

Specifikace pro opětovné použití fluoridu sírového (SF6) a jeho směsí v elektrických zařízeních

440 Kč

ČSN EN 60567 ed. 3 (346725) - červenec 2012

Olejem plněná elektrická zařízení - Odběr vzorků plynů a analýza volných a rozpuštěných plynů - Návod

550 Kč

ČSN EN 60599 ed. 2 (346726) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrická zařízení v provozu plněná minerálním olejem - Návod pro interpretaci výsledků analýz rozpuštěných a volných plynů

440 Kč

ČSN EN 60836 ed. 2 (346731) - březen 2016 aktuální vydání

Specifikace nepoužitých silikonových izolačních kapalin pro elektrotechnické účely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61099 ed. 2 (346732) - červen 2011 aktuální vydání

Izolační kapaliny - Specifikace nepoužitých syntetických organických esterů pro elektrotechnické účely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60867 (346733) - leden 1997

Izolační kapaliny. Specifikace nepoužitých kapalin na bázi syntetických aromatických uhlovodíků

190 Kč

ČSN EN 61203 (346734) - březen 1998

Syntetické organické estery pro elektrotechnické účely - Návod na úpravu transformátorových esterů v zařízení

190 Kč

ČSN EN 60465 (346735) - prosinec 1996

Specifikace nepoužitých minerálních izolačních olejů pro olejové kabely

190 Kč

ČSN EN 61221 ed. 2 (346736) - květen 2005 aktuální vydání

Ropné výrobky a maziva - Kapaliny na bázi triarylesteru kyseliny fosforečné pro regulaci turbín (kategorie ISO-L-TCD) - Specifikace

230 Kč

ČSN IEC 963 (346737) - srpen 1998

Specifikace nepoužitých polybutenů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60296 ed. 2 (346738) - listopad 2012

Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.21t

Norma bude zrušena k 31. červenci 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 60296 ed. 3 (346738) - únor 2021

Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Minerální izolační oleje pro elektrická zařízení

440 Kč

ČSN EN 60422 ed. 2 (346739) - září 2013 aktuální vydání

Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu

440 Kč

ČSN EN 60376 (346740) - červen 2006

Specifikace fluoridu sírového (SF₆) technického stupně čistoty pro použití v elektrických zařízeních

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

Norma bude zrušena k 28. červnu 2021 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN IEC 60376 ed. 2 (346740) - leden 2019

Specifikace fluoridu sírového (SF6) technického stupně čistoty a doplňkových plynů pro použití v jeho směsích v elektrických zařízeních

230 Kč

ČSN EN 61181 ed. 2 (346750) - říjen 2007 aktuální vydání

Elektrická zařízení plněná minerálním olejem - Použití analýzy rozpuštěných plynů (DGA) ke zkouškám elektrického zařízení u výrobce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.12t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN IEC 590 (346755) - říjen 2001

Stanovení obsahu aromatických uhlovodíků v nových minerálních izolačních olejích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60666 (346756) - únor 2011

Zjištění a určení specifických přísad v minerálních izolačních olejích

350 Kč

ČSN EN 62770 (346760) - červenec 2014

Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité kapaliny na bázi přírodních esterů pro transformátory a podobná elektrická zařízení

340 Kč

ČSN EN IEC 63012 (346761) - prosinec 2019

Izolační kapaliny - Nepoužité modifikované nebo směsné estery pro aplikace v elektrotechnice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50353 (346770) - květen 2002

Izolační oleje - Stanovení kontaminace vlákny metodou počítání s použitím mikroskopu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 50375 (346771) - březen 2003

Zkušební metodika pro stírací materiály používané pro elektroizolační olej

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč