ČSN EN IEC 60480 ed. 2 (346724)

Specifikace pro opětovné použití fluoridu sírového (SF6) a jeho směsí v elektrických zařízeních

ČSN EN IEC 60480 ed. 2 Specifikace pro opětovné použití fluoridu sírového (SF6) a jeho směsí v elektrických zařízeních
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument poskytuje kritéria pro opětovné použití fluoridu sírového (SF6) a jeho směsí po jeho znovuzískávání a regeneraci z elektrických zařízení (např. v údržbě, na konci jeho životnosti).
Fluorid sírový (SF6), dusík (N2) a fluorid uhličitý (CF4) jsou plyny běžně používané pro elektrická zařízení. S přihlédnutím k environmentálním otázkám je zvláštní pozornost věnována kritériím opětovného použití pro SF6 a jeho směsi s N2 a CF4 pro jeho použití v elektrických zařízeních. Postupy pro znovuzískání a regeneraci použitého SF6 a jeho směsí jsou mimo rozsah platnosti tohoto dokumentu a jsou popsány v IEC 62271-4.
Norma zahrnuje několik příloh s popisem různých metod analýzy, o vedlejších produktech, o postupu pro posuzování potenciálních účinků vedlejších produktů na zdraví, o kryogenní regeneraci SF6 a doporučeních o regeneraci.

Označení ČSN EN IEC 60480 ed. 2 (346724)
Katalogové číslo 509101
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2019
Datum účinnosti 1. 1. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135091010
Tato norma nahradila ČSN EN 60480 (346724) z srpna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)