Třída 3471 - Vodiče a kabely v podmínkách požáru

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN EN 60754-1 (347104) - leden 2015

Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

465 Kč

ČSN EN 60754-2 (347104) - leden 2015

Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

465 Kč

ČSN EN IEC 60754-3 (347104) - květen 2020

Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 3: Měření nízké úrovně obsahu halogenů iontovou chromatografií

340 Kč

ČSN EN 50200 ed. 3 (347105) - srpen 2016

Zkušební metoda požární odolnosti pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech

350 Kč

ČSN EN 60332-1-1 (347107) - květen 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Zkušební zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

315 Kč

ČSN EN 60332-1-2 (347107) - duben 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.16t, A11 4.17t, A12 5.21t

630 Kč

ČSN EN 60332-1-3 (347107) - duben 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-3: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro určení hořících kapek/částic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

420 Kč

ČSN EN 60332-2-1 (347107) - květen 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Zkušební zařízení

190 Kč

ČSN EN 60332-2-2 (347107) - duben 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Postup pro svítivý plamen

230 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.21t

405 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-21 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R

230 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A

230 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-23 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B

230 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-24 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C

230 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-25 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie D

230 Kč

ČSN CLC/TS 50576 (347113) - září 2017

Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.23t

Norma bude zrušena k 12. prosinci 2025 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 50399 (347113) - leden 2012

Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.13t, A1 2.17t, Z1 12.23t

Norma bude zrušena k 8. srpnu 2025 (přejít na náhradu).

792 Kč

ČSN EN 50399 ed. 2 (347113) - prosinec 2023 nové vydání

Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky

590 Kč

ČSN EN 50575 (347113) - srpen 2015

Silové, ovládací a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.17t, Oprava 1 12.23t

485 Kč

ČSN EN 50576 (347113) - prosinec 2023

Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň

340 Kč

ČSN EN 50577 (347113) - říjen 2016

Elektrické kabely - Zkouška požární odolnosti nechráněných elektrických kabelů (P klasifikace)

340 Kč

ČSN EN 50618 (347113) - říjen 2015

Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy

350 Kč

ČSN EN IEC 60331-1 (347115) - duben 2020

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 1: Požární zkušební metoda s rázem při teplotě alespoň 830 °C pro kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně a s celkovým vnějším průměrem větším než 20 mm

350 Kč

ČSN IEC 60331-11 (347115) - říjen 2001

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 11: Zařízení - Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750 °C

230 Kč

ČSN IEC 60331-21 (347115) - říjen 2001

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 21: Postupy a požadavky - Kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně

190 Kč

ČSN IEC 60331-23 (347115) - říjen 2001

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 23: Postupy a požadavky - Elektrické kabely pro přenos dat

190 Kč

ČSN IEC 60331-25 (347115) - říjen 2001

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 25: Postupy a požadavky - Kabely s optickými vlákny

125 Kč

ČSN EN 50655-1 (347116) - srpen 2018

Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 1: Identifikace pro pryskyřičné směsi

190 Kč

ČSN EN 50655-2 (347116) - srpen 2018

Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 2: Identifikace pro teplem smrštitelné komponenty pro aplikace nízkého a středního napětí až do 20,8/36 (42) kV

230 Kč

ČSN EN 50655-3 (347116) - srpen 2018

Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 3: Identifikace pro komponenty smrštitelné za studena pro nízké a střední napětí až do 20,8/36 (42) kV

190 Kč

ČSN EN 50497 (347117) - červenec 2008

Doporučená zkušební metoda pro stanovení vypocování změkčovadla z PVC izolace a pláště kabelů

125 Kč

ČSN EN 62420 (347117) - březen 2009

Koncentrické lanované venkovní elektrické vodiče obsahující jednu nebo více vrstev

340 Kč
foo