ČSN EN 60754-2 (347104)

Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity

ČSN EN 60754-2 Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 465 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma poskytuje metodu pro určení acidity (měřením pH) a konduktivity vodného roztoku plynů vznikajících při hoření komponentů kabelů tak, aby limity mohli být schváleny pro specifikace kabelů. Vzhledem k tomu, že se zkouška neprovádí na zkušebním kusu kompletního kabelu, pro posouzení nebezpečí by měly být vzaty v úvahu skutečné objemy materiálu komponentů kabelů.
Tato metoda poskytuje nepřímé posouzení korozivity. Nicméně, doporučené limity pH a konduktivity lze považovat pouze za orientační, protože vztah mezi korozí a těmito dvěma parametry nemusí nutně zahrnovat všechny materiály.

Označení ČSN EN 60754-2 (347104)
Katalogové číslo 96426
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2015
Datum účinnosti 1. 2. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963964263
Změny a opravy A1 8.20t
Tato norma nahradila ČSN EN 50267-2-2 (347104) z srpna 1999
ČSN EN 50267-2-1 (347104) z srpna 1999
ČSN EN 50267-2-3 (347104) z srpna 1999
ČSN EN 50267-1 (347104) z srpna 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60754-1 (347104)
Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku

ČSN EN IEC 60754-3 (347104)
Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 3: Měření nízké úrovně obsahu halogenů iontovou chromatografií

foo