Třída 3470 - Zkoušení vodičů a kabelů

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN EN 61238-1 (347002) - březen 2004

Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovitá napětí do 36 kV (Uₘ = 42 kV) - Část 1: Zkušební metody a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

Norma bude zrušena k 19. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN IEC 61238-1-1 (347002) - duben 2020

Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-1: Zkušební metody a požadavky na tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Um = 1,2 kV) zkoušené na neizolovaných vodičích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61238-1-2 (347002) - duben 2020

Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-2: Zkušební metody a požadavky na izolační propichovací konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Um = 1,2 kV) zkoušené na neizolovaných vodičích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 61238-1-3 (347002) - duben 2020

Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-3: Zkušební metody a požadavky na tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Um = 1,2 kV) až 36 kV (Um = 42 kV) na neizolovaných vodičích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

675 Kč

ČSN EN 60885-2 (347003) - červenec 2004

Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely - Část 2: Měření částečných výbojů

125 Kč

ČSN EN 60885-3 ed. 2 (347003) - únor 2016 aktuální vydání

Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely - Část 3: Zkušební metody pro měření částečných výbojů na výrobních délkách výtlačně lisovaných silových kabelů

340 Kč

ČSN EN 62153-1-1 (347003) - srpen 2004

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 1-1: Elektrické - Měření impulzního/skokového útlumu odrazu v kmitočtové oblasti pomocí zpětné diskrétní Fourierovy transformace (IDFT)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62153-4-2 (347003) - srpen 2004

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-2: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Útlum stínění a stykový útlum - Metoda injekčních svorek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62153-4-7 ed. 2 (347003) - říjen 2016 aktuální vydání

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav do 3 GHz a výše - Triaxiální metoda koncentrických trubek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

740 Kč

ČSN EN IEC 60230 ed. 2 (347004) - říjen 2018

Impulzní zkoušky kabelů a jejich příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50483-1 (347005) - říjen 2009

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50483-2 (347005) - říjen 2009

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 2: Kotevní a nosné svorky pro samonosné svazkové vedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50483-3 (347005) - říjen 2009

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 3: Kotevní a nosné svorky pro systém s nulovým nosným lanem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50483-4 (347005) - říjen 2009

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 4: Spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50483-5 (347005) - říjen 2009

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 5: Elektrická zkouška stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50483-6 (347005) - říjen 2009

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 6: Environmentální zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61442 (347005) - prosinec 2005

Zkušební metody pro silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 6 kV (Uₘ = 7,2 kV) do 36 kV (Uₘ = 42 kV)

350 Kč

ČSN 34 7006 ed. 2 (347006) - srpen 2006

Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.09t, Z2 4.20t

Norma bude zrušena k 6. únoru 2022 (přejít na náhradu).

447 Kč

ČSN 34 7006 ed. 3 (347006) - duben 2020

Zkušební požadavky na kabelové soubory pro použití na napájecích kabelech jmenovitého napětí od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabelové soubory pro kabely s extrudovanou izolací

440 Kč

ČSN 34 7007 ed. 2 (347007) - srpen 2006 aktuální vydání

Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 2: Kabely s impregnovanou papírovou izolací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.09t

415 Kč

ČSN 34 7010-82 (347010) - duben 2009

Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.20t

Norma bude zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

1 132 Kč

ČSN 34 7010-82 ed. 2 (347010) - prosinec 2020 nové vydání

Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody

770 Kč

ČSN EN 60811-100 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 100: Obecně

230 Kč

ČSN EN 60811-201 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 201: Základní zkoušky - Měření tloušťky izolace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

315 Kč

ČSN EN 60811-202 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 202: Základní zkoušky - Měření tloušťky nekovového pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

295 Kč

ČSN EN 60811-203 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 203: Základní zkoušky - Měření vnějších rozměrů

190 Kč

ČSN EN 60811-301 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 301: Elektrické zkoušky - Měření permitivity výplňových směsí při 23 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60811-302 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 302: Elektrické zkoušky - Měření stejnosměrného měrného odporu výplňových směsí při 23 °C a 100 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60811-401 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 401: Ostatní zkoušky - Metody tepelného stárnutí - Stárnutí v horkovzdušné peci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

355 Kč

ČSN EN 60811-402 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 402: Ostatní zkoušky - Zkouška nasákavosti vodou

190 Kč

ČSN EN 60811-403 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 403: Ostatní zkoušky - Odolnost sesítěných směsí vůči ozónu

190 Kč

ČSN EN 60811-404 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 404: Ostatní zkoušky - Zkouška pláště ponořením do minerálního oleje

190 Kč

ČSN EN 60811-405 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 405: Ostatní zkoušky - Tepelná stabilita izolací a plášťů z PVC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.16t

210 Kč

ČSN EN 60811-406 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 406: Ostatní zkoušky - Odolnost polyethylenových a polypropylenových směsí vůči popraskání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60811-407 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 407: Ostatní zkoušky - Měření přírůstku hmotnosti polyethylenových a polypropylenových směsí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60811-408 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 408: Ostatní zkoušky - Dlouhodobá tepelná stabilita polyethylenových a polypropylenových směsí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60811-409 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 409: Ostatní zkoušky - Úbytek hmotnosti termoplastických izolačních a plášťových směsí

230 Kč

ČSN EN 60811-410 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 410: Ostatní zkoušky - Zkušební metoda pro degradaci mědi vodičů izolovaných polyolefinem pomocí katalytické oxidace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč

ČSN EN 60811-411 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 411: Ostatní zkoušky - Křehkost výplňových směsí při nízké teplotě

230 Kč

ČSN EN 60811-412 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 412: Ostatní zkoušky - Metody tepelného stárnutí - Stárnutí ve vzduchové bombě

190 Kč

ČSN EN 60811-501 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 501: Mechanické zkoušky - Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t

355 Kč

ČSN EN 60811-502 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 502: Mechanické zkoušky - Zkouška smrštivosti izolace

190 Kč

ČSN EN 60811-503 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 503: Mechanické zkoušky - Zkouška smrštivosti pláště

190 Kč

ČSN EN 60811-504 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 504: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště navíjením při nízké teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-505 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 505: Mechanické zkoušky - Prodloužení izolace a pláště při nízké teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-506 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 506: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště rázem při nízké teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-507 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 507: Mechanické zkoušky - Zkouška sesítěných materiálů tlakem při vysoké teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-508 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 508: Mechanické zkoušky - Tlak při vysoké teplotě pro izolaci a plášť

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

355 Kč

ČSN EN 60811-509 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 509: Mechanické zkoušky - Zkouška odolnosti izolace a pláště proti popraskání (zkouška tepelným šokem)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

315 Kč

ČSN EN 60811-510 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 510: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Zkouška navíjením po tepelném stárnutí na vzduchu

190 Kč

ČSN EN 60811-511 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 511: Mechanické zkoušky - Měření bodu skápnutí polyethylenových směsí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč

ČSN EN 60811-512 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 512: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-513 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 513: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Zkouška navíjením po kondicionování

190 Kč

ČSN EN 60811-601 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 601: Fyzikální zkoušky - Měření bodu skápnutí výplňových směsí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60811-602 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 602: Fyzikální zkoušky - Oddělování oleje ve výplňových směsích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60811-603 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 603: Fyzikální zkoušky - Měření celkového čísla kyselosti výplňových směsí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60811-604 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 604: Fyzikální zkoušky - Měření nepřítomnosti korozivních složek ve výplňových směsích

190 Kč

ČSN EN 60811-605 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 605: Fyzikální zkoušky - Stanovení obsahu sazí a/nebo obsahu minerální složky v polyethylenových směsích

190 Kč

ČSN EN 60811-606 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 606: Fyzikální zkoušky - Metody pro stanovení hustoty

190 Kč

ČSN EN 60811-607 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 607: Fyzikální zkoušky - Zkouška pro stanovení rozptylu sazí v polyethylenu a polypropylenu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60229 (347011) - květen 2009

Elektrické kabely - Zkoušky výtlačně lisovaných vnějších plášťů se speciální ochranou funkcí

230 Kč

ČSN EN 50620 (347012) - listopad 2017

Elektrické kabely - Nabíjecí kabely pro elektrická vozidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

540 Kč

ČSN IEC 60840 (347012) - listopad 2020 nové vydání

Silnoproudé kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich kabelové soubory pro jmenovitá napětí od 30 kV (Um=36 kV) do 150 kV (Um=170 kV) - Zkušební metody a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

790 Kč

ČSN EN 50363-0 ed. 2 (347013) - únor 2012 aktuální vydání

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 0: Všeobecný úvod

190 Kč

ČSN EN 50363-1 (347013) - srpen 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 1: Zesítěné elastomerové izolační směsi

190 Kč

ČSN EN 50363-10-1 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 10-1: Smíšené plášťové směsi - Zesítěný polyvinylchlorid (XLPVC)

125 Kč

ČSN EN 50363-10-2 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 10-2: Smíšené plášťové směsi - Termoplastický polyuretan

125 Kč

ČSN EN 50363-2-1 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 2-1: Zesítěné elastomerové plášťové směsi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

255 Kč

ČSN EN 50363-2-2 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 2-2: Zesítěné elastomerové povrchové směsi

125 Kč

ČSN EN 50363-3 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 3: PVC izolační směsi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

255 Kč

ČSN EN 50363-4-1 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 4-1: PVC plášťové směsi

190 Kč

ČSN EN 50363-4-2 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 4-2: PVC povrchové směsi

125 Kč

ČSN EN 50363-5 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 5: Bezhalogenové, zesítěné izolační směsi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

255 Kč

ČSN EN 50363-6 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 6: Bezhalogenové, zesítěné plášťové směsi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

255 Kč

ČSN EN 50363-7 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 7: Bezhalogenové, termoplastické izolační směsi

190 Kč

ČSN EN 50363-8 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 8: Bezhalogenové, termoplastické plášťové směsi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

255 Kč

ČSN EN 50363-9-1 (347013) - září 2006

Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 9-1: Smíšené izolační směsi - Zesítěný polyvinylchlorid (XLPVC)

125 Kč

ČSN EN 50414 (347013) - únor 2007

Zkušební metody pro analýzu olova v PVC z izolace a pláště elektrických a optických kabelů - Metoda A: Stanovení celkového obsahu olova plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Metoda B: Kvalitativní analýza olova zbarvením sulfidem olovnatým

230 Kč

ČSN EN 61034-1 (347020) - leden 2006

Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.14t, A2 8.20t

480 Kč

ČSN EN 61034-2 (347020) - leden 2006

Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.14t, A2 8.20t

420 Kč

ČSN 34 7022 (347022) - leden 1999

Zkoušky olejových kabelů s izolací z papíru nebo polypropylenového vrstveného papíru a kovovým pláštěm a soubory pro střídavá napětí do 400 kV (Uₘ = 420 kV) včetně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN 34 7023 (347023) - leden 1999

Zkoušky kabelů s vnitřním tlakem plynu a souborů pro střídavé napětí do 275 kV (Uₘ = 300 kV) včetně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN 34 7024 (347024) - leden 1999

Zkoušky kabelů s vnějším tlakem plynu a souborů pro střídavé napětí do 275 kV (Uₘ = 300 kV) včetně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN IEC 949 (347025) - září 2001

Výpočet dovolených tepelných zkratových proudů, který bere v úvahu neadiabatický ohřev

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

295 Kč

ČSN EN 62230 (347028) - květen 2008

Elektrické kabely - Průběžná zkouška napětím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.14t

355 Kč

ČSN IEC 62930 (347029) - únor 2021

Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy se stejnosměrným napětím 1,5 kV

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč