Třída 3456 - Zkoušení a měření

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN EN 60695-1-10 ed. 2 (345615) - září 2017 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Obecné směrnice

340 Kč

ČSN EN 60695-1-11 ed. 2 (345615) - duben 2016 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60695-1-20 (345615) - listopad 2016

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-20: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Obecný návod

340 Kč

ČSN EN 60695-1-21 (345615) - červenec 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-21: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Přehled a významnost zkušebních metod

350 Kč

ČSN EN 60695-1-30 ed. 3 (345615) - listopad 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Obecné směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60695-1-40 (345615) - říjen 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-40: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Izolační kapaliny

350 Kč

ČSN EN 60695-10-2 ed. 2 (345615) - prosinec 2014 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou

230 Kč

ČSN EN 60695-10-3 ed. 2 (345615) - červenec 2017 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60695-11-10 ed. 2 (345615) - březen 2014 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.16t

370 Kč

ČSN EN 60695-11-2 ed. 3 (345615) - únor 2018

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

340 Kč

ČSN EN 60695-11-20 ed. 2 (345615) - únor 2016 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t

370 Kč

ČSN EN 60695-11-3 (345615) - květen 2013

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-3: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Zařízení a metody ověřovacích zkoušek

350 Kč

ČSN EN 60695-11-4 (345615) - červenec 2012

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-4: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W - Zařízení a metoda ověřovacích zkoušek

340 Kč

ČSN EN 60695-11-5 ed. 2 (345615) - listopad 2017 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

340 Kč

ČSN EN 60695-2-10 ed. 2 (345615) - leden 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.22t

Norma bude zrušena k 2. prosinci 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60695-2-11 ed. 2 (345615) - leden 2015

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.22t

Norma bude zrušena k 2. prosinci 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60695-2-12 ed. 2 (345615) - září 2011

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.14t, Z1 8.22t

Norma bude zrušena k 12. listopadu 2024 (přejít na náhradu).

387 Kč

ČSN EN 60695-2-13 ed. 2 (345615) - září 2011

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.14t, Z1 6.22t

Norma bude zrušena k 28. září 2024 (přejít na náhradu).

387 Kč

ČSN EN 60695-4 ed. 3 (345615) - březen 2013

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.22t

Norma bude zrušena k 28. červenci 2024 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN 60695-5-1 (345615) - říjen 2003

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Všeobecný návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 9.23t

Norma bude zrušena k 2. prosinci 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60695-6-1 ed. 2 (345615) - únor 2006

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.11t, Z1 6.22t

Norma bude zrušena k 9. září 2024 (přejít na náhradu).

612 Kč

ČSN EN 60695-7-1 ed. 3 (345615) - duben 2011

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-1: Toxicita zplodin hoření - Všeobecný návod

340 Kč

ČSN EN 60695-7-2 (345615) - červen 2012

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 5.24t

Norma bude zrušena k 2. prosinci 2024 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 60695-7-3 (345615) - červen 2012

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-3: Toxicita zplodin hoření - Použití a interpretace výsledků zkoušek

350 Kč

ČSN EN 60695-8-1 ed. 3 (345615) - srpen 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Obecný návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60695-8-2 (345615) - září 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-2: Uvolňované teplo - Přehled a významnost zkušebních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60695-9-1 ed. 3 (345615) - únor 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Obecný návod

230 Kč

ČSN EN 60695-9-2 (345615) - prosinec 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.22t

Norma bude zrušena k 29. září 2024 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN IEC 60695-1-12 (345615) - říjen 2020

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-12: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Požární bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 60695-11-11 (345615) - leden 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-11: Zkoušky plamenem - Stanovení charakteristického tepelného toku pro zapálení z bezkontaktního zdroje plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 60695-2-10 ed. 3 (345615) - srpen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a společný zkušební postup

340 Kč

ČSN EN IEC 60695-2-11 ed. 3 (345615) - srpen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)

230 Kč

ČSN EN IEC 60695-2-12 ed. 3 (345615) - srpen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI)

230 Kč

ČSN EN IEC 60695-2-13 ed. 3 (345615) - červen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT)

230 Kč

ČSN EN IEC 60695-4 ed. 4 (345615) - březen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků

190 Kč

ČSN EN IEC 60695-5-1 ed. 2 (345615) - září 2023 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Projevy poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Obecný návod

340 Kč

ČSN EN IEC 60695-6-1 ed. 3 (345615) - červen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Obecný návod

350 Kč

ČSN EN IEC 60695-6-2 ed. 2 (345615) - březen 2019

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod

350 Kč

ČSN EN IEC 60695-7-2 ed. 2 (345615) - květen 2024 nové vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod

440 Kč

ČSN EN IEC 60695-7-2 ed. 2 (345615) - srpen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. červnu 2024 (přejít na náhradu).

550 Kč

ČSN EN IEC 60695-9-2 ed. 2 (345615) - červenec 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod

440 Kč

ČSN EN 60060-1 (345640) - srpen 2011

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

570 Kč

ČSN EN 60060-2 ed. 2 (345640) - říjen 2011 aktuální vydání

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2: Měřicí systémy

570 Kč

ČSN EN 60060-3 (345640) - listopad 2006

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 3: Definice a požadavky na zkoušky na místě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

370 Kč

ČSN EN 60270 (345641) - prosinec 2001

Technika zkoušek vysokým napětím - Měření částečných výbojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.07t, A1 10.16t

690 Kč

ČSN EN 61083-1 ed. 2 (345649) - duben 2002

Přístroje a programové vybavení pro měření při zkouškách impulzy vysokého napětí - Část 1: Požadavky na přístroje

350 Kč

ČSN EN 61083-2 ed. 2 (345649) - leden 2014 aktuální vydání

Přístroje a software použité pro měření při vysokonapěťových a silnoproudých zkouškách - Část 2: Požadavky na software při zkouškách napěťovými a proudovými impulzy

350 Kč

ČSN EN IEC 61083-3 (345649) - srpen 2021

Přístroje a programové vybavení použité pro měření při vysokonapěťových a silnoproudých zkouškách - Část 3: Požadavky na hardware u zkoušek střídavými a stejnosměrnými napětími a proudy

350 Kč

ČSN EN 61180 (345650) - únor 2017

Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí - Definice, požadavky na zkoušky a zkušební postupy, zkušební zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60052 (345651) - červenec 2003

Měření napětí pomocí normalizovaných vzduchových jiskřišť

350 Kč

ČSN EN 62475 (345652) - srpen 2011

Technika zkoušek vysokým proudem - Definice a požadavky na zkušební proudy a měřicí systémy

770 Kč

ČSN EN 61788-1 ed. 2 (345685) - září 2007 aktuální vydání

Supravodivost - Část 1: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud Nb-Ti kompozitních supravodičů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61788-10 ed. 2 (345685) - červen 2007 aktuální vydání

Supravodivost - Část 10: Měření kritické teploty - Kritická teplota kompozitních supravodičů stanovená odporovou metodou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61788-12 ed. 2 (345685) - březen 2014 aktuální vydání

Supravodivost - Část 12: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl mědi v kompozitních supravodivých drátech Nb3Sn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61788-13 ed. 2 (345685) - březen 2013 aktuální vydání

Supravodivost - Část 13: Měření ztrát střídavého proudu - Magnetometrické metody měření hysterezních ztrát v supravodivých multifilamentárních kompozitech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61788-14 (345685) - únor 2011

Supravodivost - Část 14: Supravodivá výkonová zařízení - všeobecné požadavky na charakteristické zkoušky proudových přívodních vedení navržených pro napájení supravodivých zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61788-15 (345685) - červen 2012

Supravodivost - Část 15: Elektronická měření charakteristických vlastností - Vnitřní povrchová impedance supravodivých vrstev při mikrovlnných frekvencích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61788-16 (345685) - říjen 2013

Supravodivost - Část 16: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích závislý na výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61788-17 (345685) - říjen 2013

Supravodivost - Část 17: Elektronická měření charakteristických vlastností - Místní kritická hustota proudu a její rozdělení ve velkoplošných supravodivých vrstvách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 2. červnu 2024 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN 61788-18 (345685) - červen 2014

Supravodivost - Část 18: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem kompozitních supravodičů Bi-2223 a Bi-2212 pokrytých stříbrem a/nebo slitinou stříbra při pokojové teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61788-19 (345685) - srpen 2014

Supravodivost - Část 19: Měření mechanických vlastností - Tahová zkouška působení v kompozitních supravodičových drátech NB3Sn při pokojové teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61788-2 ed. 2 (345685) - září 2007 aktuální vydání

Supravodivost - Část 2: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud Nb₃Sn kompozitních supravodičů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61788-21 (345685) - únor 2016

Supravodivost - Část 21: Supravodivé dráty - Zkušební metody pro praktické supravodivé dráty - Obecné vlastnosti a návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61788-22-1 (345685) - březen 2018

Supravodivost - Část 22-1: Supravodivá elektronická zařízení - Kmenová specifikace pro snímače a detektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61788-3 ed. 2 (345685) - březen 2007 aktuální vydání

Supravodivost - Část 3: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud oxidických supravodičů Bi-2212 a Bi-2223 pokrytých stříbrem nebo slitinou stříbra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61788-5 ed. 2 (345685) - březen 2014 aktuální vydání

Supravodivost - Část 5: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl měď/supravodič v kompozitních supravodičích Cu/Nb-Ti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61788-6 ed. 3 (345685) - únor 2012

Supravodivost - Část 6: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem kompozitních supravodičů Cu/Nb-Ti při pokojové teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61788-8 ed. 2 (345685) - červen 2011 aktuální vydání

Supravodivost - Část 8: Měření ztrát střídavého proudu - Měření celkových ztrát střídavého proudu supravodivých drátů kruhového průřezu v transverzálním střídavém magnetickém poli při teplotě kapalného helia metodou snímacích cívek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61788-9 (345685) - únor 2006

Supravodivost - Část 9: Měření masivních vysokoteplotních supravodičů - Zachycená magnetická indukce hrubozrnných oxidických supravodičů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61788-17 ed. 2 (345685) - prosinec 2021

Supravodivost - Část 17: Elektronická měření charakteristických vlastností - Místní kritická hustota proudu a její rozdělení ve velkoplošných supravodivých vrstvách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61788-22-2 (345685) - červenec 2022

Supravodivost - Část 22-2: Měření odporu v normálním stavu a kritického proudu Josephsonova přechodu ve vysokoteplotních supravodičích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61788-22-3 (345685) - duben 2023

Supravodivost - Část 22-3: Supravodivý páskový detektor fotonů - Četnost temných pulzů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61788-23 (345685) - březen 2019

Supravodivost - Část 23: Měření koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu supravodičů Nb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 27. září 2024 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN IEC 61788-23 ed. 2 (345685) - květen 2022 aktuální vydání

Supravodivost - Část 23: Měření poměru reziduálního odporu - Poměr reziduálního odporu Nb supravodičů v závislosti na poréznosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61788-24 (345685) - leden 2019

Supravodivost - Část 24: Měření kritického proudu - Udržovaný kritický proud po dvojnásobném ohybu při pokojové teplotě supravodivých drátů Bi-2223 pokrytých stříbrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61788-25 (345685) - květen 2019

Supravodivost - Část 25: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem na drátech REBCO při pokojové teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61788-26 (345685) - únor 2021

Supravodivost - Část 26: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud kompozitních supravodičů RE-Ba-Cu-O

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61788-4 ed. 5 (345685) - říjen 2020

Supravodivost - Část 4: Měření zbytkového odporu - Poměr zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti a Nb3Sn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61788-7 ed. 3 (345685) - říjen 2020

Supravodivost - Část 7: Elektronická měření charakteristik - Povrchový odpor vysokoteplotních supravodičů při mikrovlnných frekvencích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč
foo