ČSN EN 60060-2 ed. 2 (345640) Aktuální vydání

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2: Měřicí systémy

ČSN EN 60060-2 ed. 2 Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2: Měřicí systémy
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 60060 je použitelná pro kompletní měřicí systémy a jejich součásti, které se používají pro měření vysokých napětí při zkouškách stejnosměrným napětím, střídavým napětím, atmosférickým a spínacím napětím během laboratorních zkoušek a zkoušek výrobcem, jak je určeno v IEC 60060-1. Pro měření na místě se vztahuje norma IEC 60060-3.
Meze nejistot měření uvedené v této mezinárodní normě jsou použitelné pro zkušební hladiny uvedené v IEC 60071-1:2006. Principy této mezinárodní normy lze použít pro vyšší hladiny, ale nejistoty mohou být větší.
Tato norma:
" definuje použité termíny;
" popisuje metody pro odhad nejistot při měření vysokých napětí;
" stanovuje požadavky, kterým musí měřicí systémy vyhovovat;
" popisuje metody pro osvědčení měřicího systému a kontrolu jeho součástí;
" popisuje postupy, kterými uživatel prokáže, že měřicí systém vyhovuje požadavkům této mezinárodní normy, spolu se stanovením mezí nejistot měření.

Označení ČSN EN 60060-2 ed. 2 (345640)
Katalogové číslo 88997
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 10. 2011
Datum účinnosti 1. 11. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963889979
Tato norma nahradila ČSN EN 60060-2 (345640) z listopadu 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60060-1 (345640)
Technika zkoušek vysokým napětím - Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

ČSN EN 60060-3 (345640)
Technika zkoušek vysokým napětím - Část 3: Definice a požadavky na zkoušky na místě