ČSN EN 60060-2 (345640) Zrušená norma

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2: Měřicí systémy

ČSN EN 60060-2 Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2: Měřicí systémy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN 60060-2:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 60-2:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato druhá část (ČSN) IEC 60 je použitelná pro kompletní měřicí systémy a jejich součásti, které se používají pro měření vysokých napětí a proudů při zkouškách stejnosměrným napětím, střídavým napětím, atmosférickým a spínacím napětím a pro zkoušky impulzními proudy nebo jejich kombinacemi, jak je určeno v (ČSN) IEC 60-1. Hranice nejistot měření uvedené v této mezinárodní normě jsou použitelné pro zkušební hladiny uvedené v IEC 71-1 (do 1. dubna 1998 v ČR nezavedena). Principy této mezinárodní normy lze použít pro vyšší hladiny, ale nejistoty mohou být větší. Tato norma: - definuje použité termíny, - stanovuje požadavky, kterým musí měřicí systémy vyhovovat, - popisuje metody pro osvědčení měřícího systému a kontrolu jeho součástí, - popisuje postupy, kterými uživatel prokáže, že měřící systém vyhovuje požadavkům této normy. Norma dále obsahuje následující kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Postupy pro kvalifikaci a použití měřicích systémů, kapitolu 5 - Přejímací zkoušky součástí pro osvědčený měřicí systém, kapitolu 6 - Provozní zkoušky měřicích systémů, kapitolu 7 - Měření stejnosměrného napětí, kapitolu 8 - Měření střídavého napětí, kapitolu 9 - Měření atmosférického impulzního napětí, kapitolu 10 - Měření spínacího impulzního napětí, kapitolu 11 - měření impulzního proudu, kapitolu 12 - Referenční měřicí systémy. Dále norma obsahuje přílohy A až G, které mají více než 30 částí. Za pozornost stojí normativní příloha A, která má dvě části, a která informuje o akreditačních systémech. ČSN EN 60060-2 (34 5640 ) byla vydána v listopadu 1997.

Označení ČSN EN 60060-2 (345640)
Katalogové číslo 22467
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963224671
Změny a opravy A11 12.99t, Z1 10.11t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2014
a nahrazena ČSN EN 60060-2 ed. 2 (345640)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60060-1 (345640)
Technika zkoušek vysokým napětím - Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

ČSN EN 60060-2 ed. 2 (345640)
Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2: Měřicí systémy

ČSN EN 60060-3 (345640)
Technika zkoušek vysokým napětím - Část 3: Definice a požadavky na zkoušky na místě