Třída 3462 - Izolační soustavy

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN EN 60505 ed. 3 (346205) - duben 2012

Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

610 Kč

ČSN EN 61857-1 ed. 3 (346220) - červenec 2009

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 1: Všeobecné požadavky - Nízké napětí

230 Kč

ČSN EN 61857-21 ed. 3 (346220) - únor 2010

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 21: Zvláštní požadavky na modely pro všeobecné účely - Vinutí z vodičů kruhového průřezu

230 Kč

ČSN EN 61857-22 ed. 2 (346220) - červen 2009 aktuální vydání

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 22: Zvláštní požadavky na model zapouzdřené cívky - Elektrický izolační systém (EIS) vinutí z vodičů kruhového průřezu

230 Kč

ČSN EN 61857-31 (346220) - srpen 2017

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 31: Aplikace s projektovanou životností kratší než 5 000 hodin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61857-32 (346220) - květen 2020

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 32: Multifaktorové hodnocení při zvýšeném namáhání během diagnostické zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61858-1 (346221) - listopad 2014

Elektroizolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS - Část 1: EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu

350 Kč

ČSN EN 61858-2 (346221) - listopad 2014

Elektroizolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS - Část 2: EIS s tvarovanými cívkami

340 Kč

ČSN EN 62068 (346230) - leden 2014

Elektroizolační materiály a systémy - Obecné metody hodnocení elektrické odolnosti při opakovaných napěťových impulzech

230 Kč
foo