ČSN EN 61857-22 ed. 2 (346220) Aktuální vydání

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 22: Zvláštní požadavky na model zapouzdřené cívky - Elektrický izolační systém (EIS) vinutí z vodičů kruhového průřezu

ČSN EN 61857-22 ed. 2 Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 22: Zvláštní požadavky na model zapouzdřené cívky - Elektrický izolační systém (EIS) vinutí z vodičů kruhového průřezu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je součástí souboru norem ČSN EN 61857 zabývajících se tepelným hodnocením elektrických izolačních systémů. Předmětem normy je popis modelu zapouzdřené cívky a vlastního postupu zkoušky tepelné odolnosti. Zkoušky jsou založeny na relativním srovnání referenčního a kandidátského elektroizolačního systému. Jsou stanoveny parametry počáteční a diagnostické elektrické zkoušky a přejímací kritéria. Informativní příloha A podává ekonomické zdůvodnění volnosti při navrhování tvaru zkušebních vzorků.

Označení ČSN EN 61857-22 ed. 2 (346220)
Katalogové číslo 83463
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2009
Datum účinnosti 1. 7. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963834634
Tato norma nahradila ČSN EN 61857-22 (346220) z července 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61857-1 ed. 3 (346220)
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 1: Všeobecné požadavky - Nízké napětí

ČSN EN 61857-21 ed. 3 (346220)
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 21: Zvláštní požadavky na modely pro všeobecné účely - Vinutí z vodičů kruhového průřezu

ČSN EN 61857-31 (346220)
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 31: Aplikace s projektovanou životností kratší než 5 000 hodin

ČSN EN IEC 61857-32 (346220)
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 32: Multifaktorové hodnocení při zvýšeném namáhání během diagnostické zkoušky