1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 3465 - Elektroizolační materiály

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN EN 61086-1 ed. 2 (346512) - říjen 2004 aktuální vydání

Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 61086-2 ed. 2 (346512) - říjen 2004 aktuální vydání

Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 2: Metody zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.05t

360 Kč

ČSN EN 61086-3-1 ed. 2 (346512) - říjen 2004 aktuální vydání

Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Povlaky pro všeobecné použití (třída 1), vysokou spolehlivost (třída 2) a pro letectví a kosmonautiku (třída 3)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60667-1 (346513) - listopad 2020

Vulkanfíbr pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60667-2 (346513) - listopad 2020

Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60667-3-1 (346513) - říjen 2020

Vulkanfibr pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Ploché desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN IEC 667-1 (346513) - leden 1997

Specifikace pro vulkanfíbr pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 14. květnu 2023 (přejít na náhradu).

157 Kč

ČSN IEC 667-2 +A1 (346513) - listopad 1997

Specifikace vulkanfíbru pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 17. červnu 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN IEC 667-3-1 (346513) - září 1996

Specifikace vulkanfibru pro elektrotechniku. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 1: Ploché desky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 29. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

64 Kč

ČSN EN 61212-1 ed. 2 (346520) - leden 2007 aktuální vydání

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.14t

210 Kč

ČSN EN 61212-2 ed. 2 (346520) - květen 2007 aktuální vydání

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Metody zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61212-3-1 ed. 3 (346520) - září 2013

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Kruhovité vrstvené vinuté trubky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61212-3-2 ed. 3 (346520) - září 2013

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Kruhovité vrstvené lisované trubky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61212-3-3 ed. 2 (346520) - duben 2007 aktuální vydání

Izolační materiály - Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Kruhovité vrstvené lisované tyče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62011-1 (346521) - duben 2003

Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 1: Definice, označování a všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 62011-2 (346521) - listopad 2004

Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 62011-3-1 (346521) - červen 2004

Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61061-1 ed. 2 (346525) - květen 2007 aktuální vydání

Neimpregnované lisované dřevo pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61061-2 (346525) - květen 2002

Specifikace pro neimpregnovanou hutnou překližku k elektrotechnickým účelům - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.02t

355 Kč

ČSN EN 61061-3-1 (346525) - srpen 1999

Neimpregnovaná hutná překližka k elektrotechnickým účelům - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Desky vyrobené z bukové dýhy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61061-3-2 (346525) - červenec 2002

Neimpregnovaná hutná překližka k elektrotechnickým účelům - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Kruhy vyrobené z bukové dýhy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 394-1 (346531) - únor 1998

Lakované tkaniny pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN IEC 394-2 (346531) - únor 1998

Lakované tkaniny pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 60454-1 (346542) - září 1996

Specifikace samolepicích pásek pro elektrotechnické účely. Část 1: Všeobecné požadavky (IEC 454-1:1992)

190 Kč

ČSN EN 60454-2 ed. 2 (346542) - duben 2008 aktuální vydání

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60454-3-1 (346542) - leden 1999

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Samolepicí pásky PVC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.02t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

ČSN EN 60454-3-11 ed. 2 (346542) - únor 2008 aktuální vydání

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 11: Polyesterová fólie kombinovaná se skleněným vláknem, krepovaným celulózovým papírem, netkaným polyesterem, epoxidovým a samolepicím lepidlem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60454-3-12 ed. 2 (346542) - říjen 2006 aktuální vydání

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 12: Požadavky na samolepicí pásky z polyethylenové a polypropylenové fólie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60454-3-14 (346542) - duben 2002

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 14: Samolepicí pásky z polytetrafluorethylenové fólie

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60454-3-19 (346542) - leden 2004

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 19: Oboustranné samolepicí pásky vyrobené z různých podkladových materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60454-3-2 ed. 2 (346542) - říjen 2006 aktuální vydání

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na pásky z polyesterové fólie s kaučukovým teplem tvrditelným, kaučukovým termoplastickým nebo akrylovým zesíťujícím lepidlem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60454-3-4 ed. 2 (346542) - únor 2008 aktuální vydání

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Krepovaný a nekrepovaný celulózový papír s kaučukovým teplem tvrditelným lepidlem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60454-3-6 (346542) - leden 1999

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 6: Pásky z polykarbonátové fólie s akrylovým termoplastickým lepidlem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60454-3-7 (346542) - leden 1999

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Samolepicí pásky z polyimidové fólie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60454-3-8 ed. 2 (346542) - říjen 2006 aktuální vydání

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Samolepicí tkané pásky na bázi skla a acetylcelulózy samotné nebo v kombinaci s viskózovým vláknem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 61067-1 (346543) - srpen 1998

Specifikace tkanic ze skleněných vláken a z vláken skleněných a polyesterových - Část 1: Definice, třídění a všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 61067-2 (346543) - srpen 1998

Specifikace tkanic ze skleněných vláken a z vláken skleněných a polyesterových - Část 2: Zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 61067-3-1 (346543) - říjen 1997

Tkanice ze skleněného vlákna a ze směsného vlákna sklo-polyester - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Tkanice typu 1, 2 a 3

125 Kč

ČSN EN 61068-1 (346544) - srpen 1998

Specifikace tkanic z polyesterových vláken - Část 1: Definice, označování a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 61068-2 (346544) - srpen 1998

Specifikace tkanic z polyesterových vláken - Část 2: Zkušební metody

125 Kč

ČSN EN 61068-3-1 (346544) - duben 1997

Pásky tkané z polyesterových vláken - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Pásky tkané na běžných nebo bezčlunkových stavech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

145 Kč

ČSN EN 60684-1 (346553) - březen 2004 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 60684-2 ed. 2 (346553) - duben 2012 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 2: Zkušební metody

590 Kč

ČSN EN 60684-3-100 až 105 (346553) - květen 2002

Specifikace ohebných izolačních trubiček - Část 3: Specifikace požadavků na jednotlivé typy trubiček - Listy 100 až 105: Vytlačované PVC trubičky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-116 (346553) - únor 2012 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 116 a 117: Vytlačované polychloroprenové trubičky pro obecné použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60684-3-121 až 124 (346553) - květen 2002

Specifikace ohebných izolačních trubiček - Část 3: Specifikace požadavků na jednotlivé typy trubiček - Listy 121 až 124: Vytlačované silikonové trubičky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-136 (346553) - leden 1999

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 136: Vytlačované fluorosilikonové trubičky - Všeobecné použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60684-3-145 až 147 (346553) - květen 2002

Specifikace ohebných izolačních trubiček - Část 3: Specifikace požadavků na jednotlivé typy trubiček - Listy 145 až 147: Vytlačované PTFE trubičky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-151 (346553) - červen 1999

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 151: Vytlačovaný PVC/nitril kaučuk - Všeobecné použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60684-3-165 (346553) - leden 2005

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 165: Vytlačované polyolefinové trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru

190 Kč

ČSN EN 60684-3-205 (346553) - listopad 2011

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 205: Teplem smrštitelné trubičky z chlorovaného polyolefinu se zpomaleným hořením, jmenovitý poměr smrštění 1,7:1 a 2:1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-209 ed. 2 (346553) - listopad 2010 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 209: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro všeobecné použití, odolné ohni

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60684-3-211 ed. 2 (346553) - září 2007 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 211: Teplem smrštitelné polotuhé polyolefinové trubičky, poměr smrštění 2:1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60684-3-212 ed. 2 (346553) - srpen 2006 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 212: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60684-3-214 ed. 2 (346553) - červen 2014

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 12. září 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60684-3-216 (346553) - listopad 2005

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 216: Teplem smrštitelné trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 7.14t, Z1 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 12. září 2022 (přejít na náhradu).

507 Kč

ČSN EN 60684-3-228 ed. 2 (346553) - únor 2005 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 228: Teplem smrštitelné polotuhé polyvinylidenfluoridové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1

230 Kč

ČSN EN 60684-3-229 (346553) - listopad 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 229: Teplem smrštitelné poloohebné polyvinylidenfluoridové trubičky, se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-233 ed. 2 (346553) - srpen 2006 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 233: Teplem smrštitelné fluoroelastomerové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60684-3-240 až 243 (346553) - duben 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 240 až 243: Teplem smrštitelné trubičky z PTFE

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-246 ed. 2 (346553) - říjen 2007 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 246: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, s dvojitou stěnou, bez přísady zpomalující hoření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60684-3-247 (346553) - listopad 2011

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 247: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky s dvojitou stěnou, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, Z1 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 12. září 2022 (přejít na náhradu).

562 Kč

ČSN EN 60684-3-248 (346553) - září 2007

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 248: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, s dvojitou stěnou pro všeobecné použití, s přísadami zpomalujícími hoření, poměr smrštění 2:1, 3:1, 4:1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60684-3-271 ed. 3 (346553) - listopad 2011

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 271: Teplem smrštitelné elastomerové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, poměr smrštění 2:1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-280 (346553) - březen 2011

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 280: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, odolné proti vytváření vodivých stop

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.14t, Z1 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 24. září 2022 (přejít na náhradu).

562 Kč

ČSN EN 60684-3-281 (346553) - březen 2011

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 281: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, částečně vodivé

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-282 (346553) - březen 2011

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 282: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, řízené namáhání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60684-3-283 (346553) - duben 2011

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 283: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro izolaci sběrnicových tyčí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.14t, Z1 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 24. září 2022 (přejít na náhradu).

562 Kč

ČSN EN 60684-3-284 (346553) - červenec 2015

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 284: Teplem smrštitelné trubičky pro olejivzdorné aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-285 (346553) - červenec 2015

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 285: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky pro izolační spojky pro střední napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-300 (346553) - duben 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 300: Trubičky ze skleněného textilního vlákna, pletené, bez povlaku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-320 (346553) - duben 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 320: Polyethylentereftalátové textilní trubičky, lehce impregnované

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-340 až 342 (346553) - leden 2004 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 340 až 342: Roztažitelné opletené polyethylentereftalátové textilní trubičky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-343 až 345 (346553) - duben 2003 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 343 až 345: Roztažitelné pletené ethylen-chlortrifluorethylenové (E-CTFE) bezpovlakové textilní trubičky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-400 až 402 (346553) - duben 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 400 až 402: Trubičky ze skelné tkaniny s povlakem ze silikonového elastomeru

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-403 až 405 (346553) - březen 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 403 až 405: Trubičky ze skelné tkaniny s akrylátovým povlakem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-406 až 408 (346553) - květen 2004

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 406 až 408: Trubičky ze skelné tkaniny s PVC povlakem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-409 (346553) - listopad 2000

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace pro jednotlivé typy trubiček - List 409: Sklotextilní ohebné trubičky s polyurethanovým (PUR) povlakem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-420 až 422 (346553) - březen 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 420 až 422: Trubičky z polyethylentereftalátové tkaniny s akrylátovým povlakem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-214 ed. 3 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-216 ed. 2 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 216: Teplem smrštitelné trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-247 ed. 2 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 247: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky s dvojitou stěnou, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-280 ed. 2 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 280: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, odolné proti vytváření vodivých stop

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-283 ed. 2 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 283: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky pro izolaci sběrnicových tyčí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62677-1 (346554) - květen 2018

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62677-2 (346554) - květen 2018

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62677-3-101 (346554) - srpen 2018

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 101: Teplem smrštitelné polyolefinové tvarované díly pro nízkonapěťové aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62677-3-102 (346554) - srpen 2018

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 102: Teplem smrštitelné polyolefinové tvarované díly pro středněnapěťové aplikace, odolné proti vytváření vodivých stop

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62677-3-103 (346554) - listopad 2019

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 103: Teplem smrštitelné polyolefinové vodivé tvarované díly pro středněnapěťové aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62329-1 (346557) - říjen 2006

Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

210 Kč

ČSN EN 62329-2 (346557) - duben 2007

Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 2: Metody zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62329-3-100 (346557) - listopad 2010

Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 3: Specifikace požadavků na rozměry dílů, na materiál a zaměnitelnost provedení - List 100: Rozměry teplem smrštitelných tvarovaných dílů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62329-3-101 (346557) - prosinec 2010

Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 3: Specifikace požadavků na rozměry dílů, na materiál a zaměnitelnost provedení - List 101: Požadavky na materiál a provedení teplem smrštitelných tvarovaných polyolefinových polotuhých dílů s omezeným nebezpečím požáru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62329-3-102 (346557) - prosinec 2010

Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 3: Specifikace požadavků na rozměry dílů, na materiál a zaměnitelnost provedení - List 102: Požadavky na materiál a provedení teplem smrštitelných tvarovaných elastomerních polotuhých dílů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60554-2 (346560) - leden 2003

Celulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

350 Kč

ČSN IEC 554-1 +A1 (346560) - březen 1996

Specifikace celulózových papírů pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice a všeobecné požadavky (obsahuje změnu A1:1983)

125 Kč

ČSN IEC 554-3-1 (346560) - únor 1998

Specifikace celulózových papírů pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Elektrotechnický papír pro všeobecné účely

190 Kč

ČSN EN 60641-1 ed. 2 (346564) - červen 2008 aktuální vydání

Specifikace lesklé lepenky a obyčejné lepenky pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 60641-2 ed. 2 (346564) - červen 2005 aktuální vydání

Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 2: Metody zkoušek

340 Kč

ČSN EN 60641-3-1 ed. 2 (346564) - květen 2009 aktuální vydání

Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Požadavky na lesklou lepenku, typy B.0.1, B.0.3, B.2.1, B.2.3, B.3.1, B.3.3, B.4.1, B.4.3, B.5.1, B.5.3. a B.6.1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60641-3-2 ed. 2 (346564) - září 2008 aktuální vydání

Lesklá lepenka a obyčejná lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na obyčejnou lepenku, typy P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3 a P.6.1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60763-1 ed. 2 (346565) - květen 2011 aktuální vydání

Slepovaná lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60763-2 ed. 2 (346565) - říjen 2007 aktuální vydání

Specifikace slepované lesklé lepenky pro elektrotechniku - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60763-3-1 ed. 2 (346565) - květen 2011 aktuální vydání

Slepovaná lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Požadavky na slepovanou tvrzenou lesklou lepenku - Typu LB 3.1A.1 a LB 3.1A.2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61629-1 (346566) - květen 1998

Aramidová lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.01t

145 Kč

ČSN EN 61629-2 (346566) - květen 1998

Aramidová lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

125 Kč

ČSN EN 61628-1 (346567) - říjen 1998

Zvlněná lesklá lepenka, zvlněná obyčejná lepenka a zvlněný tvrzený papír pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, označování a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 61628-2 (346567) - leden 2000

Zvlněná lesklá lepenka, zvlněná obyčejná lepenka a zvlněný tvrzený papír pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.08t

355 Kč

ČSN EN 60819-1 (346570) - červen 2012 aktuální vydání

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60819-2 (346570) - květen 2002

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 60819-3-1 (346570) - duben 2002

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Plněný skelný papír

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60819-3-2 (346570) - duben 2002

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Hybridní anorganicko-organický papír

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60819-3-3 ed. 2 (346570) - únor 2012 aktuální vydání

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Neplněné aramidové (z aromatického polyamidu) papíry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60819-3-4 ed. 2 (346570) - srpen 2014 aktuální vydání

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Papír z aramidových vláken, obsahující ne více než 50 % částic slídy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60455-1 (346571) - červenec 1999

Pryskyřice z reaktivních směsí pro elektrickou izolaci - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 60455-2 ed. 2 (346571) - březen 2016 aktuální vydání

Pryskyřice z reaktivních směsí pro elektrickou izolaci - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60455-3-1 (346571) - únor 2004

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Neplněné epoxidové pryskyřičné směsi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60455-3-2 (346571) - únor 2004

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Epoxidové pryskyřičné směsi plněné křemennou moučkou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60455-3-3 (346571) - únor 2004

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Neplněné polyurethanové směsi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60455-3-4 (346571) - únor 2004

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Plněné polyurethanové směsi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60455-3-5 ed. 2 (346571) - listopad 2006 aktuální vydání

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Impregnační pryskyřice na bázi nenasyceného polyesteru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60455-3-8 (346571) - prosinec 2013

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pryskyřice pro příslušenství kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN IEC 455-2-2 (346571) - březen 1997

Specifikace bezrozpouštědlových polymerizovatelných pryskyřičných směsí pro elektroizolace - Část 2: Metody zkoušení - Metody zkoušení povlakových práškových hmot pro elektrotechnické účely

340 Kč

ČSN IEC 455-3-11 (346571) - říjen 1996

Specifikace bezrozpouštědlových polymerizovatelných pryskyřičných směsí pro elektroizolace. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 11: Povlakové prášky na bázi epoxidové pryskyřice

125 Kč

ČSN EN 60893-1 ed. 2 (346572) - listopad 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, označení a všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 60893-2 ed. 2 (346572) - únor 2005 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 60893-3-1 ed. 3 (346572) - listopad 2012

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Typy průmyslových neohebných laminátových desek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60893-3-2 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-2: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi epoxidových pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.11t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

580 Kč

ČSN EN 60893-3-3 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-3: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi melaminových pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.12t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 60893-3-4 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-4: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi fenolických pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.13t, Oprava 1 10.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

560 Kč

ČSN EN 60893-3-5 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-5: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyesterových pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 60893-3-6 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-6: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi silikonových pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.10t, A2 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

730 Kč

ČSN EN 60893-3-7 ed. 2 (346572) - srpen 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-7: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyimidových pryskyřic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.10t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 60674-2 (346573) - červenec 2017

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.18t, A1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

560 Kč

ČSN EN 60674-3-1 (346573) - leden 1999

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Dvouose orientovaná polypropylenová (PP) fólie pro kondenzátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 60674-3-2 (346573) - leden 1999

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na vyváženou dvouose orientovanou polyethylentereftalátovou (PET) fólii užívanou k elektroizolačním účelům

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 14. červnu 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60674-3-3 (346573) - leden 1999

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Požadavky na polykarbonátové (PC) fólie užívané k elektroizolačním účelům

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60674-3-4 až 6 (346573) - únor 1997

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. Listy 4 až 6: Požadavky na polyimidové fólie používané pro elektrickou izolaci

230 Kč

ČSN EN 60674-3-7 (346573) - leden 1999

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Požadavky na fluorethylenpropylenové (FEP) fólie užívané k elektroizolačním účelům

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60674-3-8 (346573) - listopad 2011

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Požadavky na symetricky biaxiálně orientované polyethylennaftalátové (PEN) fólie používané pro elektrickou izolaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

465 Kč

ČSN EN IEC 60674-3-2 ed. 2 (346573) - srpen 2019

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na vyváženou biaxiálně orientovanou polyethylentereftalátovou (PET) fólii užívanou k elektroizolačním účelům

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN IEC 674-1 (346573) - únor 1998

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.98t

157 Kč

ČSN EN 60626-1 (346575) - srpen 2012 aktuální vydání

Kombinované ohebné materiály pro elektrické izolace - Část 1: Definice a obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60626-2 ed. 2 (346575) - duben 2010 aktuální vydání

Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60626-3 ed. 2 (346575) - květen 2009 aktuální vydání

Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.13t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

820 Kč

ČSN EN 60464-1 (346580) - září 1999

Elektroizolační laky - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.06t

255 Kč

ČSN EN 60464-2 (346580) - červen 2002

Elektroizolační laky - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.06t, Oprava 1 6.07t

485 Kč

ČSN EN 60464-3-1 (346580) - duben 2002

Elektroizolační laky - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Laky pro povrchovou úpravu vytvrzované při teplotě okolí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.06t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN EN 60464-3-2 (346580) - duben 2002

Elektroizolační laky - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Impregnační laky vytvrzované při vysoké teplotě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.06t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč