ČSN EN 60763-1 ed. 2 (346565) Aktuální vydání

Slepovaná lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem uvádí definice, které jsou nutné pro porozumění všem třem částem souboru, uvádí klasifikaci typů materiálů a všeobecné požadavky, vztahující se ke všem požadavkům, vztahujícím se k této normě.
Na základě složení a vlastností stanoví typy slepované lesklé lepenky, uvedené v tabulce 1 této normy. Označení typů je totožné s označením v normě IEC 60641-1, k tomuto označení se přidává písmeno L, které značí, že se jedná o slepovaný (laminovaný materiál). Vedle popisů typů jsou uvedeny některé příklady známých aplikací, aniž by se tím omezily jiné možnosti použití.
Materiály, které jsou ve shodě s touto specifikací, odpovídají stanovené úrovni provedení. Avšak uživatelův výběr materiálu pro určitou aplikaci by měl být založen na skutečných požadavcích, nezbytných pro odpovídající provedení v dané aplikaci, nikoliv pouze na samotné specifikaci.

Označení ČSN EN 60763-1 ed. 2 (346565)
Katalogové číslo 88199
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2011
Datum účinnosti 1. 6. 2011
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963881997
Tato norma nahradila ČSN EN 60763-1 (346565) z června 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60763-2 ed. 2 (346565)
Specifikace slepované lesklé lepenky pro elektrotechniku - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN 60763-3-1 ed. 2 (346565)
Slepovaná lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Požadavky na slepovanou tvrzenou lesklou lepenku - Typu LB 3.1A.1 a LB 3.1A.2