ČSN EN 60763-3-1 ed. 2 (346565) Aktuální vydání

Slepovaná lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Požadavky na slepovanou tvrzenou lesklou lepenku - Typu LB 3.1A.1 a LB 3.1A.2

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem uvádí požadavky na slepovanou lesklou lepenku, skládající se ze 100% sulfátové buničiny. Dva typy materiálů jsou zhotoveny jednak s použitím kaseinového pojiva a jednak pojiva bezvodého. Materiály popisované v této části souboru musí vyhovovat všeobecným požadavkům uvedeným v Části 1 souboru konkrétním požadavkům pro příslušný typ, které jsou uvedeny v tabulce 1 této normy, pokud se zkouší postupy uvedenými v Části 2 tohoto souboru.
Materiály, které jsou ve shodě s touto specifikací, odpovídají stanovené úrovni provedení. Avšak uživatelův výběr materiálu pro určitou aplikaci by měl být založen na skutečných požadavcích, nezbytných pro odpovídající provedení v dané aplikaci, nikoliv pouze na samotné specifikaci.

Označení ČSN EN 60763-3-1 ed. 2 (346565)
Katalogové číslo 88206
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2011
Datum účinnosti 1. 6. 2011
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963882062
Tato norma nahradila ČSN EN 60763-3-1 (346565) z října 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60763-1 ed. 2 (346565)
Slepovaná lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky

ČSN EN 60763-2 ed. 2 (346565)
Specifikace slepované lesklé lepenky pro elektrotechniku - Část 2: Zkušební metody