Třída 3478 - Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely

Zobrazit obsah třídy 34 - Elektrotechnika

ČSN EN 50288-1 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 1: Kmenová specifikace

230 Kč

ČSN EN 50288-10-1 (347818) - říjen 2013

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 10-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 500 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-10-2 (347818) - červenec 2016

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 10-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50288-11-1 (347818) - říjen 2013

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 500 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-11-2 (347818) - červenec 2016

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 11-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů od 1 MHz do 500 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50288-12-1 (347818) - únor 2018

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 12-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 2 000 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50288-2-1 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-2-2 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-3-1 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50288-3-2 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-4-1 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-4-2 ed. 3 (347818) - leden 2014

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-5-1 ed. 2 (347818) - leden 2014 aktuální vydání

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-5-2 ed. 2 (347818) - leden 2014 aktuální vydání

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-6-1 ed. 2 (347818) - leden 2014 aktuální vydání

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 6-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 250 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50288-6-2 ed. 2 (347818) - leden 2014 aktuální vydání

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 6-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-7 (347818) - únor 2006

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 7: Dílčí specifikace přístrojových a ovládacích kabelů

230 Kč

ČSN EN 50288-9-1 (347818) - říjen 2013

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 9-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 1 000 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50288-9-2 (347818) - červenec 2016

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 9-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů od 1 MHz do 1 000 MHz pro pracoviště, propojovací kabely a datová centra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50289-1-1 ed. 2 (347819) - srpen 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-1: Elektrické zkušební metody - Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50289-1-10 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-10: Elektrické zkušební metody - Přeslech

190 Kč

ČSN EN 50289-1-11 ed. 2 (347819) - září 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-11: Elektrické zkušební metody - Charakteristická impedance, vstupní impedance, útlum odrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50289-1-12 (347819) - říjen 2005

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-12: Elektrické zkušební metody - Indukčnost

125 Kč

ČSN EN 50289-1-17 (347819) - srpen 2016

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-17: Elektrické zkušební metody - Vnější přeslech ExNEXT a ExFEXT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50289-1-2 (347819) - prosinec 2001

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-2: Elektrické zkušební metody - Stejnosměrná rezistance

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.23t

Norma bude zrušena k 14. dubnu 2026 (přejít na náhradu).

157 Kč

ČSN EN 50289-1-2 ed. 2 (347819) - říjen 2023 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-2: Elektrické zkušební metody - Stejnosměrný odpor

125 Kč

ČSN EN 50289-1-3 (347819) - prosinec 2001

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-3: Elektrické zkušební metody - Elektrická pevnost

125 Kč

ČSN EN 50289-1-4 (347819) - duben 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-4: Elektrické zkušební metody - Izolační rezistance

125 Kč

ČSN EN 50289-1-5 (347819) - duben 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-5: Elektrické zkušební metody - Kapacita

190 Kč

ČSN EN 50289-1-6 (347819) - červen 2014 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-6: Elektrické zkušební metody - Elektromagnetické vlastnosti

550 Kč

ČSN EN 50289-1-7 (347819) - duben 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-7: Elektrické zkušební metody - Rychlost šíření

190 Kč

ČSN EN 50289-1-8 ed. 2 (347819) - srpen 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-8: Elektrické zkušební metody - Útlum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50289-1-9 ed. 2 (347819) - září 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-9: Elektrické zkušební metody - Útlum nevyvážení (příčný konverzní útlum TCL, příčný konverzní přenosový útlum TCTL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50289-3-1 (347819) - červen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-1: Mechanické zkušební metody - Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 50289-3-10 (347819) - září 2005

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-10: Mechanické zkušební metody - Zkrut a kroucení

190 Kč

ČSN EN 50289-3-11 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-11: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelu proti proříznutí

125 Kč

ČSN EN 50289-3-12 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-12: Mechanické zkušební metody - Poškození brokovnicí

125 Kč

ČSN EN 50289-3-13 (347819) - březen 2004

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-13: Mechanické zkušební metody - Vibrace způsobené větrem

190 Kč

ČSN EN 50289-3-15 (347819) - leden 2004

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-15: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelů uložených pod vodou proti hydrostatickému tlaku

125 Kč

ČSN EN 50289-3-16 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-16: Mechanické zkušební metody - Tahové vlastnosti kabelu

125 Kč

ČSN EN 50289-3-17 (347819) - listopad 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-17: Mechanické zkušební metody - Přilnavost dielektrika a pláště

125 Kč

ČSN EN 50289-3-2 (347819) - září 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-2: Mechanické zkušební metody - Pevnost v tahu a prodloužení jádra

125 Kč

ČSN EN 50289-3-4 (347819) - červen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-4: Mechanické zkušební metody - Pevnost v tahu, prodloužení a smrštivost izolace a pláště

125 Kč

ČSN EN 50289-3-5 (347819) - červen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-5: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelu proti rozdrcení

125 Kč

ČSN EN 50289-3-6 (347819) - červen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-6: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelu proti nárazům

125 Kč

ČSN EN 50289-3-7 (347819) - červen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-7: Mechanické zkušební metody - Odolnost kabelového pláště proti oděru

125 Kč

ČSN EN 50289-3-8 ed. 2 (347819) - srpen 2014 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-8: Mechanické zkušební metody - Odolnost značení kabelového pláště proti oděru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50289-3-9 (347819) - červen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-9: Mechanické zkušební metody - Zkoušky ohybem

340 Kč

ČSN EN 50289-4-1 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-1: Zkušební metody vlivů prostředí - Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 50289-4-11 (347819) - prosinec 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-11: Zkušební metody vlivů prostředí - Metoda horizontální integrované požární zkoušky

350 Kč

ČSN EN 50289-4-12 (347819) - únor 2005

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-12: Zkušební metody vlivů prostředí - Zkouška vertikálního šíření plamene na svazcích komunikačních kabelů malých průměrů

125 Kč

ČSN EN 50289-4-14 (347819) - červen 2014 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-14: Zkušební metody vlivů prostředí - Blesk

125 Kč

ČSN EN 50289-4-16 ed. 2 (347819) - červenec 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-16: Zkušební metody vlivů prostředí - Celistvost obvodu v podmínkách požáru

190 Kč

ČSN EN 50289-4-17 ed. 2 (347819) - červen 2016 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů

230 Kč

ČSN EN 50289-4-2 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-2: Zkušební metody vlivů prostředí - Pronikání vody

125 Kč

ČSN EN 50289-4-4 (347819) - srpen 2008

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-4: Zkušební metody vlivů prostředí - Odolnost proti rozpouštědlům a znečišťujícím tekutinám

125 Kč

ČSN EN 50289-4-5 (347819) - srpen 2008

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-5: Zkušební metody vlivů prostředí - Klimatická řada

125 Kč

ČSN EN 50289-4-6 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-6: Zkušební metody vlivů prostředí - Cyklická změna teploty

190 Kč

ČSN EN 50289-4-7 (347819) - srpen 2008

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-7: Zkušební metody vlivů prostředí - Vlhké teplo konstantní

125 Kč

ČSN EN 50289-4-9 (347819) - květen 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-9: Zkušební metody vlivů prostředí - Pneumatický odpor

125 Kč

ČSN EN 50290-1-1 (347820) - květen 2002

Komunikační kabely - Část 1-1: Všeobecně

190 Kč

ČSN EN 50290-1-2 (347820) - srpen 2005

Komunikační kabely - Část 1-2: Definice

550 Kč

ČSN EN 50290-2-1 (347820) - srpen 2005

Komunikační kabely - Část 2-1: Společná pravidla návrhu a konstrukce

350 Kč

ČSN EN 50290-2-20 ed. 2 (347820) - červen 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 2-20: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50290-2-21 (347820) - květen 2002

Komunikační kabely - Část 2-21: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi PVC pro izolaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.08t, Oprava 1 3.17t

270 Kč

ČSN EN 50290-2-22 (347820) - květen 2002

Komunikační kabely - Část 2-22: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi PVC pro pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.08t

250 Kč

ČSN EN 50290-2-23 ed. 2 (347820) - srpen 2014 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 2-23: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenová izolace pro vícepárové kabely používané v přístupových telekomunikačních sítích: Vnější kabely

230 Kč

ČSN EN 50290-2-24 ed. 2 (347820) - leden 2022 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 2-24: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenové směsi pro pláště

230 Kč

ČSN EN 50290-2-25 ed. 2 (347820) - srpen 2014 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 2-25: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi polypropylenu pro izolaci

190 Kč

ČSN EN 50290-2-26 (347820) - září 2002

Komunikační kabely - Část 2-26: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové směsi pro izolaci se zpomaleným šířením plamene

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.08t

250 Kč

ČSN EN 50290-2-27 ed. 2 (347820) - leden 2022 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové plášťové směsi na bázi polyolefinů pro kabely se zlepšenými vlastnostmi při hoření a požáru (HFFR)

190 Kč

ČSN EN 50290-2-28 (347820) - září 2002

Komunikační kabely - Část 2-28: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Plnicí směsi pro plněné kabely

125 Kč

ČSN EN 50290-2-29 ed. 2 (347820) - červen 2017 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 2-29: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Izolační směsi sesítěného polyethylenu: přístrojové, ovládací a terénní sběrnicové kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50290-2-30 (347820) - září 2002

Komunikační kabely - Část 2-30: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Poly(tetrafluóretylén-hexafluórpropylén) (FEP) pro izolaci a pláště

125 Kč

ČSN EN 50290-2-33 (347820) - leden 2017

Komunikační kabely - Část 2-33: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenové izolační směsi pro víceprvkové metalické kabely pro vnitřní použití (datový kabel)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50290-2-35 (347820) - červen 2017

Komunikační kabely - Část 2-35: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyamidové plášťové směsi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50290-2-36 (347820) - červen 2017

Komunikační kabely - Část 2-36: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Směsi sesítěného silikonu pro izolaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50290-2-37 (347820) - leden 2017

Komunikační kabely - Část 2-37: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenová izolace pro koaxiální kabely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50290-2-38 (347820) - leden 2017

Komunikační kabely - Část 2-38: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polypropylenová izolace pro koaxiální kabely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50290-4-1 ed. 2 (347820) - prosinec 2015 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 4-1: Obecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska

230 Kč

ČSN EN 50290-4-2 ed. 2 (347820) - prosinec 2015 aktuální vydání

Komunikační kabely - Část 4-2: Obecně k používání kabelů - Pokyny pro použití

350 Kč

ČSN EN 62012-1 (347822) - červen 2003

Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikace používané v drsných prostředích - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 50406-1 (347823) - únor 2005

Vícepárové kabely pro koncového uživatele používané v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Nadzemní kabely

230 Kč

ČSN EN 50406-2 (347823) - únor 2005

Vícepárové kabely pro koncového uživatele používané v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 2: Kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země

230 Kč

ČSN EN 50407-1 (347824) - únor 2005

Vícepárové kabely používané v digitálních přístupových telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Venkovní kabely

230 Kč

ČSN EN 60708 (347832) - červen 2006

Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč

TNI IEC/TR 62222 (347833) - červenec 2021

Požární vlastnosti komunikačních kabelů instalovaných v budovách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč
foo