TNI CEN/TR 15281 (389683)

Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu - Návod na inertizaci jako prevenci proti výbuchu

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks

Anotace obsahu normy

Technická zpráva poskytuje informace pro inertizace, která je preventivním opatřením pro zabránění výbuchu nebo požáru. Přiváděním inertního plynu do systému, který má být chráněn proti výbuchu nebo požáru, se snižuje obsah kyslíku pod určitou mez nebo se zcela nahrazuje inertním plynem, v závislosti na inertním plynu, palivu a procesu, až je vznik nebo rozvoj výbuchu nebo požáru vyloučen.
Inertizace pomocí snížení obsahu O2 může být použito pro zabránění vzniku požáru nebo výbuchu.
POZNÁMKA - Inertizace může být rovněž použita pro zabránění a uhašení doutnajících hnízd a žhnoucího hoření, které jsou primárním zdrojem iniciace při skladování práškového paliva a v manipulačních zařízeních, kdy se uvnitř zařízení nahrazuje vzduch dostatečným množstvím inertního plynu.
Tento návod neplatí pro dále uvedené případy:
- přidávání inertního prachu pevných látek do hořlavého prachu;
- inertizace hořlavé atmosféry pomocí lapačů plamene z drátových sít v otevřeném prostoru nádob a zásobníků;
- zdolávání požárů;
- vyloučení vzniku výbušné atmosféry v důsledku překročení horní meze výbušnosti hořlavé látky;
- jakékoliv požadavky týkající se kvality produktu (oxidace nebo vnikání vlhkosti) nebo ztráty produktu;
- jakákoliv výbušná atmosféra, vytvořená oxidačními látkami jinými než kyslík.
V kombinaci s inertizací mohou být použity jiné technologie, jako jsou plovoucí střechy, vytvořené z nezávisle spolupracujících plováků, vytvořených z řady menších mechanicky nepropojených plováků, které se však vzájemně překrývají tak, aby vytvořily kontinuální vrstvu zakrývající hladinu kapaliny.
Oxidace produktu nebo redukce odpařováním je přímo úměrná poměru pokrytí povrchové plochy a kvality inertizace.

Označení TNI CEN/TR 15281 (389683)
Katalogové číslo 519295
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 2024
Datum účinnosti 1. 6. 2024
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135192953
foo