Třída 3896 - Prevence a ochrana proti výbuchu

Zobrazit obsah třídy 38 - Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 13821 (389602) - listopad 2005 aktuální vydání

Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu - Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem

230 Kč

ČSN EN 1839 ed. 2 (389603) - červenec 2017 aktuální vydání

Stanovení mezí výbušnosti a mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry

440 Kč

ČSN EN 14034-1 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu

340 Kč

ČSN EN 14034-2 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného prachu

340 Kč

ČSN EN 14034-3 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu

340 Kč

ČSN EN 14034-4 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu

340 Kč

ČSN EN 15188 (389605) - srpen 2021 aktuální vydání

Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení

350 Kč

ČSN EN 17077 (389606) - listopad 2018

Klasifikace vrstev prachu do tříd hořlavosti podle chování při hoření

230 Kč

ČSN EN 17624 (389607) - prosinec 2022

Stanovení mezí výbušnosti plynů a par při zvýšených tlacích, zvýšených teplotách nebo s oxidanty jinými než vzduch

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-34 ed. 2 (389621) - červenec 2020 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů managementu kvality pro výrobu Ex produktů

590 Kč

ČSN EN 1127-1 ed. 3 (389622) - duben 2020 aktuální vydání

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

440 Kč

ČSN EN 1127-2 (389622) - prosinec 2014 aktuální vydání

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly

350 Kč

ČSN EN 13237 (389631) - duben 2013 aktuální vydání

Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

340 Kč

ČSN EN 13463-2 (389641) - září 2005

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 2: Ochrana závěrem omezujícím průtok "fr"

190 Kč

ČSN EN 13463-3 (389641) - prosinec 2005

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Ochrana pevným závěrem "d"

230 Kč

ČSN EN ISO 80079-36 (389641) - září 2016

Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.19t, Oprava 2 4.20t

630 Kč

ČSN EN ISO 80079-37 (389641) - září 2016

Výbušné atmosféry - Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí "c", hlídání iniciačních zdrojů "b", kapalinový závěr "k"

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

570 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-38 (389641) - květen 2017

Výbušné atmosféry - Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

675 Kč

ČSN EN 14986 ed. 2 (389650) - červen 2017 aktuální vydání

Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

440 Kč

ČSN EN 15967 (389662) - červenec 2022 aktuální vydání

Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par

350 Kč

ČSN EN 17348 (389663) - listopad 2022

Požadavky na konstrukci a zkoušení vysavačů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 15794 (389664) - březen 2010

Stanovení bodů výbušnosti hořlavých kapalin

230 Kč

ČSN EN ISO 16852 (389671) - únor 2018 aktuální vydání

Protiexplozní pojistky - Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití

550 Kč

TNI CEN/TR 16793 (389672) - červenec 2018 aktuální vydání

Návod pro výběr, aplikaci a použití protiexplozních pojistek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

370 Kč

ČSN EN 14373 ed. 2 (389681) - květen 2022 aktuální vydání

Systémy pro potlačení výbuchu

440 Kč

ČSN EN 14491 (389682) - leden 2013 aktuální vydání

Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.20t

370 Kč

ČSN EN 14994 (389684) - září 2007

Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu plynu

340 Kč

ČSN EN 14460 (389690) - prosinec 2018 aktuální vydání

Konstrukce odolné výbuchovému tlaku

350 Kč

ČSN EN 14797 (389691) - srpen 2007

Zařízení pro odlehčení výbuchu

350 Kč

ČSN EN 16009 (389692) - leden 2012

Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.20t

250 Kč

ČSN EN 16020 (389693) - březen 2012

Protiexplozní komíny

340 Kč

ČSN EN 15198 (389695) - duben 2008

Metodika hodnocení rizika vznícení pro neelektrická zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

230 Kč

ČSN EN 15233 (389696) - duben 2008

Metodika hodnocení funkční bezpečnosti ochranných systémů určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu

340 Kč

ČSN EN 15089 (389697) - září 2009

Systémy pro oddělení výbuchu

350 Kč

ČSN EN 16447 (389698) - leden 2015

Zpětné protiexplozní klapky

230 Kč
foo