ČSN EN 15089 (389697)

Systémy pro oddělení výbuchu

ČSN EN 15089 Systémy pro oddělení výbuchu
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma uvádí všeobecné požadavky pro systémy pro oddělení výbuchu. Systémy pro oddělení výbuchu je ochranný systém, který zabrání přenosu tlakové vlny při výbuchu a plamenů nebo pouze plamenů přes propojovací potrubí nebo roury do dalších částí zařízení nebo provozních prostorů. Tato evropská norma stanoví metody pro hodnocení účinnosti různých systémů pro oddělení výbuchu a metody pro hodnocení konstrukčních nástrojů pro takovéto systémy pro oddělení výbuchu, pokud jsou tyto nástroje používány v praxi.
Rovněž stanoví kritéria pro alternativní zkušební metody a prostředky hodnocení pro ověřování účinnosti oddělení výbuchu.
Uvádí např.:
a) všeobecné požadavky pro prvky pro oddělení výbuchu;
b) hodnocení účinnosti systému pro oddělení výbuchu;
c) hodnocení konstrukčních nástrojů pro systémy pro oddělení výbuchu.
Norma platí pouze pro použití systémů pro oddělení výbuchu, které jsou určeny pro vyloučení přenosu výbuchu mezi propojenými nádobami, ve kterých může výbuch vznikat v důsledku vznícení výbušné směsi, např. směsi prachu se vzduchem, směsi plynu (par) se vzduchem, směsi prachu a plynu (par) se vzduchem a mlhy.
Obecně, systémy pro oddělení výbuchu nejsou navrženy tak, aby zabránily přenesení ohně nebo hořícího prachu, z nichž každý může způsobit iniciaci výbuchu v následujících částech provozu. Při hodnocení rizik je třeba vzít tuto situaci do úvahy.
Norma je použitelná pouze pro výbuchy plynů a prachů chemicky stabilních látek a jejich směsí (šíření plamene podzvukovou rychlostí).
Není použitelná pro výbušné materiály, které jsou uvedený dále, nebo pro směsi, které obsahují některý z těchto materiálů.
i) chemicky nestabilní látky, které jsou náchylné k rozkladu;
ii) výbušniny;
iii) pyrotechnické látky.
Neplatí pro protiexplozivní pojistky. Pro tato zařízení platí EN 12784.

Označení ČSN EN 15089 (389697)
Katalogové číslo 84052
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 2009
Datum účinnosti 1. 10. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963840529
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo