Třída 38 - ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Zobrazit obsah třídy 38 - Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 45510-1 (380210) - listopad 1998

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 1: Společná ustanovení

350 Kč

ČSN EN 45510-2-2 (380210) - listopad 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-2: Elektrické zařízení - Zdroj nepřerušovaného napájení

350 Kč

ČSN EN 45510-2-3 (380210) - listopad 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-3: Elektrické zařízení - Stacionární baterie a nabíječe

350 Kč

ČSN EN 45510-2-4 (380210) - prosinec 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-4: Elektrické zařízení - Statické vysokovýkonové měniče

340 Kč

ČSN EN 45510-2-5 (380210) - leden 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory

350 Kč

ČSN EN 45510-2-6 (380210) - prosinec 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-6: Elektrické zařízení - Generátory

440 Kč

ČSN EN 45510-2-7 (380210) - únor 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-7: Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení

350 Kč

ČSN EN 45510-2-8 (380210) - prosinec 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-8: Elektrické zařízení - Silové kabely

340 Kč

ČSN EN 45510-2-9 (380210) - únor 2009

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-9: Elektrické zařízení - Kabelové systémy

550 Kč

ČSN EN 45510-3-1 (380210) - březen 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-1: Kotle - Vodotrubné kotle

350 Kč

ČSN EN 45510-3-2 (380210) - březen 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-2: Kotle - Žárotrubné kotle

350 Kč

ČSN EN 45510-3-3 (380210) - březen 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 3-3: Kotle - Kotle s fluidní topnou vrstvou

350 Kč

ČSN EN 45510-4-1 (380210) - září 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 1: Zařízení pro snižování emisí popílku

340 Kč

ČSN EN 45510-4-10 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-10: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro denitrifikaci spalin (De-NOₓ)

340 Kč

ČSN EN 45510-4-2 (380210) - září 2004 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 2: Ohříváky spaliny/vzduch, pára/vzduch a spaliny/spaliny

350 Kč

ČSN EN 45510-4-3 (380210) - duben 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 3: Zařízení k dopravě vzduchu a spalin kotlem

350 Kč

ČSN EN 45510-4-4 (380210) - červen 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-4: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení k přípravě paliva

340 Kč

ČSN EN 45510-4-5 (380210) - červen 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-5: Pomocná zařízení kotlů - Zauhlovací zařízení a zařízení pro skladování volně loženého materiálu

350 Kč

ČSN EN 45510-4-6 (380210) - červen 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 6: Zařízení pro odsíření kouřových plynů (DeSOₓ)

340 Kč

ČSN EN 45510-4-7 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 7: Zařízení pro manipulaci s popelem

350 Kč

ČSN EN 45510-4-8 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-8: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro manipulaci s popílkem

350 Kč

ČSN EN 45510-4-9 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-9: Pomocná zařízení kotlů - Ofukovače

340 Kč

ČSN EN 45510-5-1 (380210) - květen 2007 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-1: Parní turbíny

440 Kč

ČSN EN 45510-5-2 (380210) - květen 2007 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny

340 Kč

ČSN EN 45510-5-3 (380210) - květen 2007 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-3: Větrné elektrárny

340 Kč

ČSN EN 45510-8-1 (380210) - prosinec 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 8-1: Řídicí a přístrojová technika

440 Kč

ČSN 38 0810 (380810) - září 1986

Použití ochran před přepětím v silových zařízeních

230 Kč

ČSN 38 1120 (381120) - únor 1994

Vlastní spotřeba tepelných elektráren a tepláren

230 Kč

ČSN 38 1140 (381140) - květen 1992

Akumulátorové baterie v elektrárnách a elektrických stanicích

190 Kč

ČSN 38 1754 (381754) - červenec 1974

Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů

440 Kč

ČSN 38 1950 (381950) - září 1961

Průchodní desky pro rozvodny vn do 35 kV

65 Kč

ČSN 38 1951 (381951) - září 1961

Průchodní desky vstupní pro rozvodny vn do 35 kV (Rozměry)

65 Kč

ČSN 38 3350 (383350) - květen 1988

Zásobování teplem, všeobecné zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 8.91t

675 Kč

ČSN EN 13941-1 +A1 (383370) - duben 2022 nové vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 1: Navrhování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 13941-2 +A1 (383370) - duben 2022 nové vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 2: Instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 253 (383371) - únor 2020 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 448 (383372) - prosinec 2019 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Tvarovky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 488 (383373) - prosinec 2019 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 489-1 (383374) - únor 2020

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Část 1: Spojky pro teplonosné trubky s tepelnou izolací pro vodní tepelné sítě podle EN 13941-1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14419 (383375) - prosinec 2019 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Systémy kontroly provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15632-1 (383376) - září 2022 nové vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15632-2 (383376) - září 2022 nové vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 2: Sdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15632-3 (383376) - září 2022 nové vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 3: Nesdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15632-4 (383376) - září 2022 nové vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 4: Sdružený systém s kovovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15698-1 (383377) - únor 2020 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí - Část 1: Sdružená dvojitá konstrukce sestavená z ocelových teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15698-2 (383377) - únor 2020 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí - Část 2: Tvarovky a uzavírací ventily ocelových teplonosných trubek s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 38 3378 (383378) - září 2013

Vodní tepelné sítě s výjimkou sítí v bezkanálovém provedení

230 Kč

ČSN EN 17248 (383379) - únor 2020

Vedení sítí pro dálkové vytápění a dálkové chlazení - Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17414-1 (383385) - prosinec 2020

Potrubí pro dálkové chlazení - Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy - Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17414-2 (383385) - prosinec 2020

Potrubí pro dálkové chlazení - Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy - Část 2: Sdružený systém s plastovými trubkami; požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17414-3 (383385) - prosinec 2020

Potrubí pro dálkové chlazení - Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy - Část 3: Nesdružený systém s plastovými trubkami; požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17415-1 (383386) - prosinec 2020

Potrubí pro dálkové chlazení - Sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení sítí pro studenou vodu - Část 1: Průmyslově vyráběné potrubní systémy z ocelových nebo plastových trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17415-2 (383386) - prosinec 2021

Potrubí pro dálkové chlazení - Sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení sítí pro studenou vodu - Část 2: Průmyslově vyráběné tvarovky pro ocelové nebo plastové trubky, polyurethanovou tepelnou izolaci a vnější opláštění z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17415-3 (383386) - prosinec 2021

Potrubí pro dálkové chlazení - Sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení sítí pro studenou vodu - Část 3: Průmyslově vyráběné ocelové armatury pro ocelové nebo plastové trubky, polyurethanovou tepelnou izolaci a vnější opláštění z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 38 5422 (385422) - květen 1975

Strojovny elektrických zdrojových soustrojí

350 Kč

ČSN EN ISO 14532 (385500) - říjen 2017 aktuální vydání

Zemní plyn - Slovník

440 Kč

ČSN ISO 7504 (385501) - červenec 2016 aktuální vydání

Analýza plynů - Slovník

340 Kč

ČSN EN ISO 10723 (385503) - květen 2013 aktuální vydání

Zemní plyn - Hodnocení funkčních charakteristik analytických systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10715 (385504) - srpen 2000

Zemní plyn - Směrnice pro odběr vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14111 (385505) - červen 2000

Zemní plyn - Zásady návaznosti v analýze

350 Kč

ČSN EN ISO 19739 (385506) - květen 2006

Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 6974-1 (385506) - říjen 2012 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 1: Obecné směrnice a výpočet složení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

586 Kč

ČSN EN ISO 6974-2 (385506) - říjen 2012 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 2: Výpočty nejistoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6974-3 (385506) - září 2019 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 3: Přesnost a vychýlení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6974-4 (385506) - duben 2002

Zemní plyn - Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí plynové chromatografie - Část 4: Stanovení dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků C1 až C5 a C6+ pro laboratoře a měřicí systém on-line za použití dvou kolon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6974-5 (385506) - prosinec 2014 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 5: Izotermická metoda pro dusík, oxid uhličitý, uhlovodíky C1 až C5 a uhlovodíky C6+

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6974-6 (385506) - leden 2006

Zemní plyn - Stanovení složení s definovanou nejistotou pomocí plynové chromatografie - Část 6: Stanovení vodíku, hélia, kyslíku, dusíku, oxidu uhličitého a uhlovodíků C1 až C8 pomocí tří kapilárních kolon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6975 (385507) - leden 2006

Zemní plyn - Rozšířená analýza - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16960 (385508) - březen 2015

Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Stanovení celkové síry oxidační mikrocoulometrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20765-1 (385511) - duben 2019

Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 1: Vlastnosti plynné fáze pro přepravní a distribuční aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 20765-2 (385511) - duben 2019

Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 2: Jednofázové vlastnosti (plyn, kapalina a hustá tekutina) pro rozšířený rozsah použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 20765-5 (385511) - listopad 2022

Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 5: Výpočet viskozity, Joule-Thomsonova koeficientu a izentropického exponentu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23874 (385512) - duben 2019

Zemní plyn - Požadavky plynové chromatografie na výpočet rosného bodu uhlovodíků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13734 (385549) - květen 2014 aktuální vydání

Zemní plyn - Organické sloučeniny používané jako odoranty - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 6141 (385551) - září 2015 aktuální vydání

Analýza plynů - Obsah osvědčení pro kalibrační plynné směsi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN ISO 6143 (385552) - březen 2007

Analýza plynů - Porovnávací metody pro stanovení a kontrolu složení kalibračních plynných směsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11541 (385560) - červen 2003

Zemní plyn - Stanovení obsahu vody při vysokém tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18453 (385566) - červenec 2006

Zemní plyn - Vztah mezi obsahem vody a rosným bodem vody

350 Kč

ČSN EN ISO 6976 (385572) - prosinec 2017 aktuální vydání

Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení

550 Kč

ČSN EN ISO 6327 (385573) - červenec 2008

Analýza plynů - Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu - Vlhkoměry s chlazeným kondenzačním povrchem

230 Kč

ČSN EN ISO 6570 (385575) - březen 2005

Zemní plyn - Stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků - Vážková metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10101-1 (385576) - prosinec 1998

Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 1: Úvod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10101-2 (385576) - prosinec 1998

Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 2: Titrační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10101-3 (385576) - prosinec 1998

Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 3: Coulometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6978-1 (385580) - leden 2006

Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 1: Stanovení rtuti chemisorpcí na jódu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6978-2 (385580) - leden 2006

Zemní plyn - Stanovení rtuti - Část 2: Stanovení rtuti amalgámovou metodou na slitině zlata a platiny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 16723-1 (385585) - srpen 2017 aktuální vydání

Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 1: Specifikace biometanu pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.17t

360 Kč

ČSN EN 16723-2 (385585) - listopad 2018 aktuální vydání

Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 2: Specifikace pohonných hmot

340 Kč

ČSN EN ISO 6142-1 (385609) - březen 2016

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Část 1: Gravimetrická metoda pro směsi třídy 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 6144 (385611) - březen 2007

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Statická objemová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6145-1 (385615) - duben 2020 aktuální vydání

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s užitím dynamických metod - Část 1: Obecná hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6145-10 (385615) - únor 2009

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 10: Permeační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6145-11 (385615) - únor 2009

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 11: Elektrochemické generování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6145-4 (385615) - únor 2009

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 4: Kontinuální, vstřikovací metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6145-5 (385615) - květen 2011

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 5: Kapilární kalibrační zařízení (ISO 6145-5:2009)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6145-6 (385615) - říjen 2018 aktuální vydání

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 6: Kritická místa průtoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6145-7 (385615) - červenec 2019 aktuální vydání

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 7: Tepelné regulátory hmotnostního průtoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6145-8 (385615) - únor 2009

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 8: Difúzní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6145-9 (385615) - květen 2011

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 9: Saturační metoda (ISO 6145-9:2009)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14912 (385620) - duben 2007

Analýza plynů - Přepočet dat o složení plynné směsi

550 Kč

ČSN EN ISO 15796 (385623) - únor 2009

Analýza plynů - Sledování a zpracování systematických chyb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16664 (385625) - prosinec 2017 aktuální vydání

Analýza plynů - Uchovávání kalibračních plynů a směsí - Směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13686 (386101) - leden 2014 aktuální vydání

Zemní plyn - Označování kvality

550 Kč

ČSN EN ISO 15112 (386102) - září 2019 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení množství energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13443 (386110) - únor 2006

Zemní plyn - Standardní referenční podmínky

230 Kč

ČSN EN ISO 15403-1 (386111) - červenec 2008

Zemní plyn - Zemní plyn používaný jako stlačené palivo pro motorová vozidla - Část 1: Stanovení kvality

340 Kč

ČSN EN ISO 12213-1 (386112) - únor 2010 aktuální vydání

Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 1: Úvod a směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12213-2 (386112) - únor 2010 aktuální vydání

Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 2: Výpočet z analýzy molárního složení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12213-3 (386112) - únor 2010 aktuální vydání

Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 3: Výpočet pomocí fyzikálních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15970 (386113) - září 2014

Zemní plyn - Měření vlastností - Objemové vlastnosti: hustota, tlak, teplota a kompresibilitní faktor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15971 (386114) - září 2014

Zemní plyn - Měření vlastností - Energetický obsah a Wobbeho číslo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16726 +A1 (386120) - leden 2019 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita zemního plynu - Typ H

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 38 6405 (386405) - únor 1988

Plynová zařízení. Zásady provozu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.99t

475 Kč

ČSN EN 1594 (386410) - únor 2014 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky

590 Kč

ČSN EN 12732 (386412) - březen 2022 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 12007-1 (386413) - únor 2013 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky

340 Kč

ČSN EN 12007-2 (386413) - únor 2013 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně)

340 Kč

ČSN EN 12007-3 (386413) - říjen 2015 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel

340 Kč

ČSN EN 12007-4 (386413) - únor 2013 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce

350 Kč

ČSN EN 12007-5 (386413) - říjen 2014 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky

340 Kč

ČSN P CEN/TS 12007-6 (386413) - červenec 2021

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 6: Specifické požadavky pro neměkčený polyamid (PA-U)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12327 (386414) - únor 2013 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky

230 Kč

ČSN EN 12186 (386417) - duben 2015 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky

440 Kč

ČSN EN 15001-1 (386420) - leden 2010

Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.12t

965 Kč

ČSN EN 15001-2 (386420) - květen 2009

Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu

340 Kč

ČSN EN 16348 (386430) - červen 2014

Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 17649 (386431) - listopad 2022

Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15399 (386433) - srpen 2020

Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1776 (386435) - listopad 2018 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Systémy měření plynu - Funkční požadavky

590 Kč

ČSN EN 1775 (386441) - květen 2008 aktuální vydání

Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.08t

460 Kč

ČSN EN 1775 ed. 2 (386441) - prosinec 2009

Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

440 Kč

ČSN EN 12279 (386443) - březen 2001

Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.06t

295 Kč

ČSN EN 334 (386445) - leden 2021 aktuální vydání

Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně

945 Kč

ČSN EN 14382 (386450) - srpen 2020 aktuální vydání

Bezpečnostní uzávěry plynu pro vstupní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně

570 Kč

ČSN 38 6461 (386461) - duben 2005 aktuální vydání

Kyslíkovody

125 Kč

ČSN 38 6462 (386462) - duben 2002 aktuální vydání

Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití

230 Kč

TNI CEN/TR 17797 (386470) - září 2022

Zařízení pro zásobování plynem - Dopad vodíku na zařízení pro zásobování plynem a identifikace souvisící potřeby tvorby norem v rozsahu CEN/TC 234

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN 38 6479 (386479) - červenec 1998 aktuální vydání

Stavba a provoz acetylenovodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 1.99, Z1 2.05t

222 Kč

ČSN EN 12583 (386481) - září 2022 nové vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Kompresní stanice - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 1918-1 (386490) - březen 2022 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 1: Doporučení pro zásobníky v kolektorech

350 Kč

ČSN EN 1918-2 (386490) - březen 2022 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 2: Doporučení pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích

350 Kč

ČSN EN 1918-3 (386490) - březen 2022 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 3: Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách

350 Kč

ČSN EN 1918-4 (386490) - březen 2022 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 4: Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách

350 Kč

ČSN EN 1918-5 (386490) - březen 2022 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení

340 Kč

ČSN EN ISO 20675 (386500) - červen 2022

Bioplyn - Výroba, úprava, čištění a využití bioplynu - Termíny, definice a klasifikační schéma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22580 (386501) - červen 2022

Fléry pro spalování bioplynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23590 (386502) - červen 2022

Požadavky na systémy výroby a využití bioplynu v domácnostech: návrh, instalace, provoz, údržba a bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16903 (386610) - říjen 2015

Naftový a plynárenský průmysl - Vlastnosti LNG ovlivňující návrh a výběr materiálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16904 (386611) - květen 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a zkoušení lodních ramen na přečerpávání LNG v konvenčních pobřežních terminálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 20257-1 (386613) - červenec 2020

Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování plovoucích LNG zařízení - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 20257-2 (386613) - listopad 2021

Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování plovoucích LNG zařízení - Část 2: Specifikace FSRU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1473 (386615) - srpen 2021 aktuální vydání

Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pozemních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 1474-2 (386616) - leden 2021 aktuální vydání

Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 2: Navrhování a zkoušení přečerpávacích hadic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 1474-3 (386616) - červen 2009

Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 3: Námořní přečerpávací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13645 (386618) - červenec 2002

Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pevninských rozvodů se skladovací kapacitou 5 tun až 200 tun

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12065 (386623) - srpen 1998

Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Zkoušení koncentrátů pěnidel určených pro výrobu střední a těžké pěny a zkoušení hasicích prášků pro hašení požárů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 12066 (386624) - srpen 1998

Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Zkouška izolace nádrže zkapalněného zemního plynu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 12838 (386630) - prosinec 2000

Zařízení a příslušenství pro zkapalněný zemní plyn - Posouzení vhodnosti zařízení pro odběr vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20519 (386640) - červenec 2017

Lodě a lodní technika - Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným na zkapalněný zemní plyn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20519 (386640) - listopad 2022 nové vydání

Lodě a lodní technika - Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným na zkapalněný zemní plyn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 28460 (386650) - duben 2011

Naftový a plynárenský průmysl - Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Propojení tankeru s terminálem a provoz terminálu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN ISO 21593 (386655) - březen 2020

Lodě a lodní technika - Technické požadavky pro suché odpojení/připojení koncovky pro plnění zkapalněného zemního plynu jako paliva do lodí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20088-1 (386660) - leden 2017

Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 1: Kapalná fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20088-2 (386660) - říjen 2020

Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 2: Vystavení výparu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20088-3 (386660) - březen 2020

Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 3: Výtrysk tekutiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 8421-1 (389000) - červenec 1996

Požární ochrana. Slovník. Část 1: Obecné termíny a jevy požáru

230 Kč

ČSN ISO 8421-2 (389000) - červenec 1996

Požární ochrana. Slovník. Část 2: Požární ochrana staveb

230 Kč

ČSN ISO 8421-6 (389000) - červenec 1996

Požární ochrana. Slovník. Část 6: Evakuace a únikové prostředky

230 Kč

ČSN ISO 8421-7 (389000) - červenec 1996

Požární ochrana. Slovník. Část 7: Prostředky pro detekci a protlačení výbuchu

190 Kč

ČSN EN 615 (389030) - říjen 2009 aktuální vydání

Požární ochrana - Hasiva - Technické podmínky pro prášky (kromě prášků pro třídu požáru D)

350 Kč

ČSN EN ISO 5923 (389031) - duben 2013 aktuální vydání

Technické prostředky požární ochrany - Hasiva - Oxid uhličitý

340 Kč

ČSN EN 27201-1 (389032) - březen 1997

Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 1: Specifikace halonu 1211 a halonu 1301

190 Kč

ČSN EN 27201-2 (389032) - březen 1997

Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 2: Pokyny pro bezpečnou manipulaci a přepravu

190 Kč

ČSN EN 3-10 (389100) - duben 2010

Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7

350 Kč

ČSN EN 3-7 +A1 (389100) - únor 2008 aktuální vydání

Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 3-8 (389100) - prosinec 2021 aktuální vydání

Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Požadavky na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky přenosných hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar, které splňují požadavky EN 3-7

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 3-9 (389100) - červenec 2007

Přenosné hasicí přístroje - Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO₂

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.08t

250 Kč

ČSN EN 2 (389101) - červen 1994

Třídy požárů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.05t

190 Kč

ČSN EN 1866-1 (389161) - únor 2008

Pojízdné hasicí přístroje - Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.17t

360 Kč

ČSN EN 1866-2 (389161) - duben 2015 aktuální vydání

Pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Požadavky na konstrukci, odolnost vůči tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar nebo menším, které splňují požadavky EN 1866-1

340 Kč

ČSN EN 1866-3 (389161) - únor 2014 aktuální vydání

Pojízdné hasicí přístroje - Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a odolnost vůči tlaku hasicích přístrojů CO2, které splňují požadavky EN 1866-1

230 Kč

ČSN ISO 11602-2 (389162) - prosinec 2002

Požární ochrana - Přenosné a pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Prohlídka a údržba

340 Kč

ČSN EN 1869 (389170) - listopad 2019 aktuální vydání

Hasicí roušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16856 (389180) - červen 2020

Přenosné hasicí spreje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 671-1 ed. 2 (389201) - říjen 2012 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí

350 Kč

ČSN EN 671-2 ed. 2 (389201) - říjen 2012 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí

350 Kč

ČSN EN 671-3 (389201) - září 2009 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí

190 Kč

ČSN EN 12259-1 +A1 (389210) - prosinec 2002 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 10.04t, A3 8.06t

820 Kč

ČSN EN 12259-14 +A1 (389210) - říjen 2022 nové vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 14: Sprinklery pro použití v rezidenčních prostorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 12259-2 (389210) - srpen 2000

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.02t, Oprava 1 6.03t, A2 5.06t

685 Kč

ČSN EN 12259-3 (389210) - duben 2001

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 3: Suché ventilové stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.02t, A2 5.06t

665 Kč

ČSN EN 12259-4 (389210) - duben 2001

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 4: Poplachové zvony

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.02t

420 Kč

ČSN EN 12259-5 (389210) - červenec 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 5: Spínače průtoku vody

350 Kč

ČSN EN 12259-9 (389210) - září 2019

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 9: Zaplavovací ventilové stanice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12845 +A1 (389211) - květen 2020 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN P CEN/TS 17551 (389212) - červenec 2021

Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Pokyny pro ochranu před zemětřesením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16925 (389215) - duben 2019

Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová hasicí zařízení v budovách pro bydlení - Navrhování, instalace a údržba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

ČSN EN 13565-1 (389221) - červenec 2019 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13565-2 +AC (389221) - květen 2021 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.21t

460 Kč

ČSN ISO 6183 (389230) - červen 2012

Hasicí zařízení - Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech - Návrh a instalace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 4.18t

675 Kč

ČSN EN 12094-1 (389231) - leden 2004

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro elektrická řídicí a zpožďovací zařízení

440 Kč

ČSN EN 12094-10 (389231) - březen 2004

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 10: Požadavky a zkušební metody pro tlakoměry a tlakové spínače

230 Kč

ČSN EN 12094-11 (389231) - listopad 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení

230 Kč

ČSN EN 12094-12 (389231) - listopad 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení

230 Kč

ČSN EN 12094-13 (389231) - prosinec 2002 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily

230 Kč

ČSN EN 12094-16 (389231) - listopad 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO₂

190 Kč

ČSN EN 12094-2 (389231) - březen 2004

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická řídicí a zpožďovací zařízení

340 Kč

ČSN EN 12094-3 (389231) - listopad 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení

230 Kč

ČSN EN 12094-4 (389231) - únor 2005

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče

350 Kč

ČSN EN 12094-5 (389231) - listopad 2006 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče

340 Kč

ČSN EN 12094-6 (389231) - listopad 2006 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení

230 Kč

ČSN EN 12094-7 (389231) - duben 2002

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t

295 Kč

ČSN EN 12094-8 (389231) - listopad 2006 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro spojovací součásti

340 Kč

ČSN EN 12094-9 (389231) - srpen 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požáru

230 Kč

ČSN EN 17446 (389235) - prosinec 2021

Hasicí zařízení v komerčních kuchyních - Požadavky na navrhování, dokumentaci a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 17749 (389236) - srpen 2022

Hasicí zařízení v komerčních kuchyních - Navrhování, dokumentace a požadavky na zkoušky - Postupy požárních zkoušek pro prostory za filtry a potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12416-1 +A2 (389240) - únor 2008 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

350 Kč

ČSN EN 12416-2 +A1 (389240) - únor 2008 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Prášková zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba

340 Kč

ČSN EN 15004-1 (389250) - červen 2019 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 1: Navrhování, instalace a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 15004-10 (389250) - únor 2018 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 10: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-541

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-2 (389250) - únor 2021 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 2: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-3 (389250) - leden 2009 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 3: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HCFC směs A

230 Kč

ČSN EN 15004-4 (389250) - únor 2021 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 4: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-5 (389250) - duben 2021 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 5: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 227ea

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-6 (389250) - únor 2021 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 6: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 23

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-7 (389250) - únor 2018 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 7: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-01

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-8 (389250) - únor 2018 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 8: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-100

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15004-9 (389250) - únor 2018 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 9: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-55

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21805 (389251) - srpen 2019

Pokyny pro navrhování, výběr a instalaci větracích otvorů k zachování celistvosti konstrukce uzavřených prostor chráněných plynovým hasicím zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16750 +A1 (389255) - únor 2022 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku - Navrhování, instalace, plánování a údržba

350 Kč

ČSN EN 14972-1 (389260) - březen 2021

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 1: Navrhování, instalace, inspekce a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 14972-10 (389260) - září 2022

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 10: Zkušební postup systémů s otevřenými stranovými hubicemi pro ochranu átrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14972-14 (389260) - leden 2022

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 14: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro spalovací turbíny v uzavřených prostorech nad 260 m3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14972-15 (389260) - leden 2022

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 15: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro spalovací turbíny v uzavřených prostorech do 260 m3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14972-16 (389260) - leden 2020

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 16: Zkušební postup pro průmyslové olejové varny se zařízením s otevřenými hubicemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14972-3 (389260) - listopad 2021

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 3: Zkušební postup systémů s uzavřenými hlavicemi pro kanceláře, školy a hotely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14972-8 (389260) - květen 2020

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 8: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro stroje v uzavřených prostorech nad 260 m3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14972-9 (389260) - květen 2020

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 9: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro stroje v uzavřených prostorech do 260 m3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17450-1 (389261) - červenec 2021

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty mlhových hasicích zařízení - Část 1: Charakteristiky výrobku a zkušební metody pro síta a filtry

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN P CEN/TS 14816 (389270) - srpen 2009 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Vodní sprejová zařízení - Navrhování, instalace a údržba

340 Kč

ČSN EN 15276-1 (389280) - červenec 2019

Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15276-2 (389280) - červenec 2019

Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 2: Navrhování, instalace a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16327 (389290) - duben 2014

Hašení požáru - Přetlakové proporcionální přiměšovací systémy (PPPS) a vzduchotlakové pěnotvorné systémy (CAFS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN P CEN/TS 15989 (389300) - září 2015 aktuální vydání

Požární automobily a věcné prostředky - Grafické symboly pro ovládače, zobrazovací zařízení a pro značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1846-1 (389301) - říjen 2011 aktuální vydání

Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení

190 Kč

ČSN EN 1846-2 +A1 (389301) - únor 2014 aktuální vydání

Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

570 Kč

ČSN EN 1846-3 (389301) - červen 2014 aktuální vydání

Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení

440 Kč

ČSN EN 14466 +A1 (389305) - březen 2009 aktuální vydání

Požární čerpadla - Přenosné motorové stříkačky - Požadavky na bezpečnost a provedení, zkoušky

440 Kč

ČSN EN 1028-1 +A1 (389310) - březen 2009 aktuální vydání

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 1: Třídění - Všeobecné a bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 1028-2 +A1 (389310) - říjen 2008 aktuální vydání

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků

350 Kč

ČSN EN 14710-1 +A2 (389315) - květen 2009

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 14710-2 +A2 (389315) - květen 2009

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků

340 Kč

ČSN EN 1777 (389330) - srpen 2010 aktuální vydání

Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení

590 Kč

ČSN EN 14043 (389331) - říjen 2014 aktuální vydání

Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody

590 Kč

ČSN EN 14044 (389332) - říjen 2014 aktuální vydání

Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody

590 Kč

ČSN EN 13204 (389340) - prosinec 2016 aktuální vydání

Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasičské a záchranné jednotky - Požadavky na bezpečnost a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13731 (389350) - říjen 2008 aktuální vydání

Systémy zvedacích vaků pro hasiče a záchrannou službu - Požadavky na bezpečnost a provedení

350 Kč

ČSN 38 9403 (389403) - listopad 2008 aktuální vydání

Požární armatury - Sací koše

125 Kč

ČSN 38 9409 (389409) - květen 1981

Požární armatury. Sací šroubení. Rozměry

65 Kč

ČSN 38 9412 (389412) - květen 1981

Požární armatury. Přesuvné matice. Rozměry

32 Kč

ČSN 38 9419 (389419) - červenec 1982

Pevná sací šroubení. Rozměry

65 Kč

ČSN 38 9420 (389420) - červenec 1982

Pevná hrdla. Rozměry

32 Kč

ČSN 38 9424 (389424) - květen 1981

Požární armatury. Víčka sacích šroubení. Rozměry

32 Kč

ČSN EN 17407 (389426) - únor 2021

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Sběrače a rozdělovače PN 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN 38 9427 (389427) - duben 2003 aktuální vydání

Požární armatury - Spojky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.14t

262 Kč

ČSN 38 9441 (389441) - srpen 2002 aktuální vydání

Požární armatury - Hydrantový nástavec

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.08t

262 Kč

ČSN 38 9445 (389445) - prosinec 2008 aktuální vydání

Přítokový ventil

125 Kč

ČSN EN 16712-1 (389460) - leden 2016

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 1: Přiměšovače PN 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16712-2 (389460) - leden 2016

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 2: Savičky přiměšovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16712-3 (389460) - leden 2016

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 3: Ruční proudnice PN 16 na těžkou a střední pěnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16712-4 (389460) - říjen 2018

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 4: Generátory lehké pěny PN 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15182-1 (389480) - únor 2020 aktuální vydání

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15182-2 (389480) - únor 2020 aktuální vydání

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 2: Kombinované proudnice PN 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15182-3 (389480) - únor 2020 aktuální vydání

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 3: Plnoproudové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15182-4 (389480) - únor 2020 aktuální vydání

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 4: Vysokotlaké proudnice PN 40

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15767-1 (389482) - prosinec 2009

Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 1: Všeobecné požadavky na přenosné lafetové proudnice

230 Kč

ČSN EN 15767-2 (389482) - prosinec 2009

Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 2: Vodní hubice

230 Kč

ČSN EN 15767-3 (389482) - prosinec 2010

Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 3: Pěnotvorná zařízení

230 Kč

ČSN 38 9490 (389490) - listopad 2008 aktuální vydání

Požární zařízení - Clonová proudnice 52

125 Kč

ČSN EN 694 (389501) - červenec 2018 aktuální vydání

Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení

230 Kč

ČSN EN 1947 (389502) - červenec 2018 aktuální vydání

Požární hadice - Tvarově stálé hadice a hadice s koncovkami pro čerpadla a automobily

230 Kč

ČSN EN ISO 14557 (389502) - listopad 2021 aktuální vydání

Požární hadice - Pryžové a plastové sací hadice a hadice s koncovkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14540 (389504) - červenec 2018 aktuální vydání

Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní zařízení

230 Kč

ČSN EN 15889 (389505) - leden 2012

Požární hadice - Zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 14339 (389511) - únor 2006

Podzemní požární hydranty

340 Kč

ČSN EN 14384 (389512) - únor 2006

Nadzemní požární hydranty

340 Kč

ČSN 38 9552 (389552) - prosinec 2003 aktuální vydání

Trhací háky

125 Kč

ČSN 38 9554 (389554) - prosinec 2003 aktuální vydání

Přejezdový můstek

125 Kč

ČSN EN 13821 (389602) - listopad 2005 aktuální vydání

Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu - Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem

230 Kč

ČSN EN 1839 ed. 2 (389603) - červenec 2017 aktuální vydání

Stanovení mezí výbušnosti a mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry

440 Kč

ČSN EN 14034-1 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 1: Stanovení maximálního výbuchového tlaku pmax rozvířeného prachu

340 Kč

ČSN EN 14034-2 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 2: Stanovení maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku (dp/dt)max rozvířeného prachu

340 Kč

ČSN EN 14034-3 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 3: Stanovení dolní meze výbušnosti LEL rozvířeného prachu

340 Kč

ČSN EN 14034-4 +A1 (389604) - červenec 2011 aktuální vydání

Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu - Část 4: Stanovení mezní koncentrace kyslíku LOC rozvířeného prachu

340 Kč

ČSN EN 15188 (389605) - srpen 2021 aktuální vydání

Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení

350 Kč

ČSN EN 17077 (389606) - listopad 2018

Klasifikace vrstev prachu do tříd hořlavosti podle chování při hoření

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-34 (389621) - únor 2012

Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů kvality pro výrobu zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 31. březnu 2023 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-34 ed. 2 (389621) - červenec 2020 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů managementu kvality pro výrobu Ex produktů

590 Kč

ČSN EN 1127-1 ed. 3 (389622) - duben 2020 aktuální vydání

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

440 Kč

ČSN EN 1127-2 (389622) - prosinec 2014 aktuální vydání

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly

350 Kč

ČSN EN 13237 (389631) - duben 2013 aktuální vydání

Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

340 Kč

ČSN EN 13463-2 (389641) - září 2005

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 2: Ochrana závěrem omezujícím průtok "fr"

190 Kč

ČSN EN 13463-3 (389641) - prosinec 2005

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Ochrana pevným závěrem "d"

230 Kč

ČSN EN ISO 80079-36 (389641) - září 2016

Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.19t, Oprava 2 4.20t

630 Kč

ČSN EN ISO 80079-37 (389641) - září 2016

Výbušné atmosféry - Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí "c", hlídání iniciačních zdrojů "b", kapalinový závěr "k"

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

570 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-38 (389641) - květen 2017

Výbušné atmosféry - Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

675 Kč

ČSN EN 14986 ed. 2 (389650) - červen 2017 aktuální vydání

Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

440 Kč

ČSN EN 15967 (389662) - červenec 2022 nové vydání

Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par

350 Kč

ČSN EN 17348 (389663) - listopad 2022

Požadavky na konstrukci a zkoušení vysavačů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 15794 (389664) - březen 2010

Stanovení bodů výbušnosti hořlavých kapalin

230 Kč

ČSN EN ISO 16852 (389671) - únor 2018 aktuální vydání

Protiexplozní pojistky - Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití

550 Kč

TNI CEN/TR 16793 (389672) - červenec 2018 aktuální vydání

Návod pro výběr, aplikaci a použití protiexplozních pojistek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

370 Kč

ČSN EN 14373 (389681) - květen 2006

Systémy pro potlačení výbuchu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.22t

Norma byla zrušena k 30. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14373 ed. 2 (389681) - květen 2022 nové vydání

Systémy pro potlačení výbuchu

440 Kč

ČSN EN 14491 (389682) - leden 2013 aktuální vydání

Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.20t

370 Kč

ČSN 38 9683 (389683) - březen 2007

Návod na inertizaci jako prevence proti výbuchu

550 Kč

ČSN EN 14994 (389684) - září 2007

Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu plynu

340 Kč

ČSN EN 14460 (389690) - prosinec 2018 aktuální vydání

Konstrukce odolné výbuchovému tlaku

350 Kč

ČSN EN 14797 (389691) - srpen 2007

Zařízení pro odlehčení výbuchu

350 Kč

ČSN EN 16009 (389692) - leden 2012

Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.20t

250 Kč

ČSN EN 16020 (389693) - březen 2012

Protiexplozní komíny

340 Kč

ČSN EN 15198 (389695) - duben 2008

Metodika hodnocení rizika vznícení pro neelektrická zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

230 Kč

ČSN EN 15233 (389696) - duben 2008

Metodika hodnocení funkční bezpečnosti ochranných systémů určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu

340 Kč

ČSN EN 15089 (389697) - září 2009

Systémy pro oddělení výbuchu

350 Kč

ČSN EN 16447 (389698) - leden 2015

Zpětné protiexplozní klapky

230 Kč

ČSN EN 12101-1 (389700) - únor 2006

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.06t

565 Kč

ČSN EN 12101-10 (389700) - květen 2006

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

460 Kč

ČSN EN 12101-13 (389700) - září 2022

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 13: Systémy pracující na principu rozdílu tlaků - Návrh a výpočtové metody, instalace, přejímací zkoušení, kontroly a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 12101-2 ed. 2 (389700) - květen 2020 aktuální vydání

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla

590 Kč

ČSN EN 12101-3 ed. 2 (389700) - prosinec 2017 aktuální vydání

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla

590 Kč

ČSN EN 12101-6 (389700) - září 2022

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 12101-7 (389700) - říjen 2011

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře

340 Kč

ČSN EN 12101-8 (389700) - říjen 2011

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře

350 Kč

ČSN P CEN/TR 12101-4 (389700) - duben 2010 aktuální vydání

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla

550 Kč

ČSN P CEN/TR 12101-5 (389700) - březen 2008

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 5: Směrnice k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy odvodu kouře a tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P CEN/TS 12101-11 (389700) - listopad 2022

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 11: Větrací systémy s nuceným horizontálním prouděním pro uzavřená parkoviště

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1147 (389800) - říjen 2010 aktuální vydání

Přenosné žebříky pro hasiče

350 Kč

ČSN 38 9804 (389804) - červen 1971

Nastavovací žebřík

125 Kč

ČSN EN 1568-1 ed. 2 (389833) - květen 2018 aktuální vydání

Hasiva - Pěnidla - Část 1: Technické podmínky pro pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1568-2 ed. 2 (389833) - květen 2018 aktuální vydání

Hasiva - Pěnidla - Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1568-3 ed. 2 (389833) - květen 2018 aktuální vydání

Hasiva - Pěnidla - Část 3: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 1568-4 ed. 2 (389833) - květen 2018 aktuální vydání

Hasiva - Pěnidla - Část 4: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč