Třída 3893 - Stříkačky a vozy

Zobrazit obsah třídy 38 - Energetika - požární bezpečnost

ČSN P CEN/TS 15989 (389300) - září 2015 aktuální vydání

Požární automobily a věcné prostředky - Grafické symboly pro ovládače, zobrazovací zařízení a pro značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1846-1 (389301) - říjen 2011 aktuální vydání

Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení

190 Kč

ČSN EN 1846-2 +A1 (389301) - únor 2014 aktuální vydání

Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.19t

570 Kč

ČSN EN 1846-3 (389301) - červen 2014 aktuální vydání

Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení

440 Kč

ČSN EN 14466 +A1 (389305) - březen 2009 aktuální vydání

Požární čerpadla - Přenosné motorové stříkačky - Požadavky na bezpečnost a provedení, zkoušky

440 Kč

ČSN EN 1028-1 +A1 (389310) - březen 2009 aktuální vydání

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 1: Třídění - Všeobecné a bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 1028-2 +A1 (389310) - říjen 2008 aktuální vydání

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků

350 Kč

ČSN EN 14710-1 +A2 (389315) - květen 2009

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 14710-2 +A2 (389315) - květen 2009

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků

340 Kč

ČSN EN 1777 (389330) - srpen 2010 aktuální vydání

Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení

590 Kč

ČSN EN 14043 (389331) - říjen 2014 aktuální vydání

Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody

590 Kč

ČSN EN 14044 (389332) - říjen 2014 aktuální vydání

Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody

590 Kč

ČSN EN 13204 (389340) - prosinec 2016 aktuální vydání

Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasičské a záchranné jednotky - Požadavky na bezpečnost a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13731 (389350) - říjen 2008 aktuální vydání

Systémy zvedacích vaků pro hasiče a záchrannou službu - Požadavky na bezpečnost a provedení

350 Kč