Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 1846-3 Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 1846-3 (389301) Aktuální vydání

Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 3893 Stříkačky a vozy

ICS: 13.220.10 Hašení požáru

Anotace obsahu normy

1.1 - Tato část této evropské normy stanovuje minimální požadavky na bezpečnost a provedení některých volitelných typických pevně zabudovaných zařízení v požárních automobilech, která jsou ovládána osobami způsobilými k obsluze, jak jsou vyjmenovány v EN 1846-1 a specifikovány v EN 1846-2.
POZNÁMKA - Kategorie a hmotnostní třídy požárních automobilů jsou uvedeny v EN 1846-1.
Pevně zabudovanými zařízeními, o kterých pojednává tato část této evropské normy, jsou:
- zařízení na vodu;
- zařízení na přísady;
- lafetová proudnice;
- manipulační zařízení;
- požární kontejnery s hydraulickým jednoramenným nosičem.
Tato část této evropské normy se má používat spolu se všemi národními předpisy platnými pro automobily pohybující se na veřejných komunikacích a se všemi směrnicemi EU a souvisejícími předpisy ESVO platnými pro automobily a jejich výbavu.
Pro účely této evropské normy je rozsah obvyklých teplot okolního prostředí -15 °C až +35 °C.
V případě zařízení používaných mimo tento rozsah teplot má konkrétní rozsah teplot specifikovat zákazník (uživatel) a výrobce má posouzením rizika stanovit jakoukoli nutnost dalších opatření.

1.2 - Tato evropská norma nepojednává o dále uvedených typech požárních automobilů nebo zařízení:
- všechny ovládací systémy mimo kabinu, vztahující se k nosiči kontejnerů;
- automobily určené výlučně pro přepravu osob;
- automobily s celkovou hmotností nepřekračující 3 t;
- plavidla;
- letadla;
- železniční vozidla;
- silniční ambulance (viz EN 1789);
- vyměnitelná zařízení poháněná pomocným pohonem (PTO);
- letištní automobily vyhovující doporučením Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO; International Civil Aviation Organisation).

1.3 - Tato část této evropské normy se zabývá technickými požadavky na minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou nastat během provozního použití, při pravidelných kontrolách a údržbě požárních automobilů.
Tato norma nepokrývá nebezpečí vyvolaná
- zařízením, které není pevně zabudováno, tj. přenosným požárním zařízením převáženým ve vozidle,
- použitím v prostředí s nebezpečím výbuchu,
- uváděním do provozu a odstavováním z provozu,
- hlukem (protože pevně zabudovaná požární zařízení nemohou být v činnosti odděleně od automobilu, toto nebezpečí je obsaženo v části 2),
- elektromagnetickou kompatibilitou.

1.4 - Tento dokument neplatí pro požární zařízení, která byla vyrobena před datem vydání této normy v CEN.

Označení ČSN EN 1846-3 (389301)
Katalogové číslo 95444
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 2014
Datum účinnosti 1. 7. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963954448
Tato norma nahradila ČSN EN 1846-3 (389301) z prosince 2013
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1846-2 +A1 (389301)
Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení

ČSN EN 1846-1 (389301)
Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení

ČSN 38 9409 (389409)
Požární armatury. Sací šroubení. Rozměry

Další příbuzné normy

ČSN EN 1846-1 (389301)
Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení

ČSN EN 1846-2 +A1 (389301)
Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení