ČSN EN 14710-1 +A2 (389315)

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 14710-1 +A2 Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 14710-1+A2

Tento dokument platí pro požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění označená jako
- plovoucí čerpadla (FPN-F),
- ponorná čerpadla (FPN-S) nebo
- přeplňovaná čerpadla (FPN-B).
Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění jsou určena vstupními a výstupními přípojkami a také zakončeními hřídele.
Tento dokument platí pro požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění používaná při teplotách okolního prostředí mezi -15 °C a 40 °C.
POZNÁMKA 1: V případě zvláštních podmínek od -30 °C, viz 6.11.
Tento dokument neplatí pro požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění, jejichž jediným zdrojem energie je přímo lidská síla.
Tento dokument neplatí pro požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění, která jsou určena pro použití jako vzájemně zaměnitelné zařízení (tj. kombinované uživatelem s jiným strojem nebo vozidlem působícím jako hnací ústrojí).
Tento dokument neplatí pro požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění se jmenovitým výtlačným tlakem pN vyšším než 15 bar.
POZNÁMKA 2: O vysokotlakých čerpadlech se zařízením pro zavodnění pojednává EN 1028-1 a EN 1028-2.
Tento dokument stanovuje třídění a všeobecné požadavky na požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění o jmenovitém průtoku čerpadla do 10 000 l/min.
Tento dokument pojednává v kapitole 4 o významných nebezpečích, nebezpečných situacích a o událostech, které mohou nastat při uvádění požárních odstředivých čerpadel bez zařízení pro zavodnění do činnosti, při jejich provozování a údržbě, používaných tak, jak je zamýšleno, a při podmínkách předpokládaných výrobcem.
Tento dokument nepojednává o podrobném ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků a/nebo ochranných opatření. O nich pojednává EN 14710-2 "Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků".
Tento dokument se nezabývá hlukem.
Tento dokument nepojednává o technických požadavcích na bezpečnost při navrhování nebo výrobě hnacích ústrojí (pohonů) nebo pomocných zařízení, která mají být připojena ke vstupním a výstupním přípojkám. Netýká se rizik přímo způsobených prostředky, které jsou určeny pro přenášení, přemísťování a pohyb čerpacích ústrojí v průběhu provozu nebo mezi fázemi provozu, ani požadavků na zařízení pro přenos energie. Kromě toho se tento dokument nevztahuje na:
- nebezpečí vznikající při ukončení provozu;
- nebezpečí spojená s používáním ve zvláštním prostředí (např. doprava při používání na veřejných komunikacích, prostředí s nebezpečím výbuchu).
Tento dokument neplatí pro požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění, která byla vyrobena před datem vydání tohoto dokumentu organizací CEN.

Označení ČSN EN 14710-1 +A2 (389315)
Katalogové číslo 83426
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2009
Datum účinnosti 1. 6. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963834269
Tato norma nahradila ČSN EN 14710-1 +A1 (389315) z března 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 14710-2 +A2 (389315)
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků