ČSN EN 14043 (389331) Aktuální vydání

Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody

ČSN EN 14043 Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 14043 (38 9331)

1.1 - Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody, které se týkají automobilových žebříků se současnými pohyby tříd 18, 24, 30 a 30 až 56, jak je definováno v 3.13, ovládaných hasiči a určených k hašení požáru a k záchraně osob.
POZNÁMKA - Tato evropská norma je určena k použití spolu s EN 1846-1, EN 846-2 a EN 1846-3.
Automobilové žebříky se skládají z podvozku, karosérie a výsuvné žebříkové sady s pohonem ve formě žebříku se záchranným košem nebo bez záchranného koše.
Automobilové žebříky, na které se vztahuje tato evropská norma, mají podvozek s vlastním pohonem, jehož motor dodává energii požadovanou pro provoz žebříku a umožňuje současné provádění veškerých pracovních pohybů, bez omezování úhlu při pohybu natáčení.
1.2 - Tato evropská norma se zabývá technicko bezpečnostními požadavky k minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou nastat při uvádění do provozu, při používání, při pravidelných kontrolách a údržbě automobilových žebříků, pokud jsou prováděny podle specifikací výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce.
1.3 - Tato evropská norma se zabývá používáním automobilových žebříků v rozsahu okolní teploty od -15 °C do 35 °C a při rychlosti větru na žebříkové sadě 12,5 m/s. Pro použití mimo tento rozsah mohou být nezbytná doplňující opatření. Speciální konstrukční provedení pro použití ve zvláštních klimatických podmínkách mají být dohodnuta mezi výrobcem a odběratelem. Případné dodatečné požadavky jsou mimo předmět této normy.
1.4 - Tato evropská norma se nezabývá návrhem standardního automobilového podvozku s ohledem na nebezpečí vyplývající z používání nebo v důsledku používání jako silničního vozidla.
1.5 - Tato evropská norma neplatí pro automobilové žebříky se současnými pohyby, které byly vyrobeny před datem vydání této evropské normy organizací CEN.

Označení ČSN EN 14043 (389331)
Katalogové číslo 96022
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 10. 2014
Datum účinnosti 1. 11. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8590963960227
Tato norma nahradila ČSN EN 14043 (389331) z června 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)