Třída 3833 - Tepelné sítě. Zásobování teplem

Zobrazit obsah třídy 38 - Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 3350 (383350) - květen 1988

Zásobování teplem, všeobecné zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 8.91t

675 Kč

ČSN EN 13941-1 (383370) - červen 2019

Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 1: Navrhování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 13941-2 (383370) - červen 2019

Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 2: Instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 253 (383371) - únor 2020 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 448 (383372) - prosinec 2019 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Tvarovky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 488 (383373) - prosinec 2019 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 489-1 (383374) - únor 2020

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Část 1: Spojky pro teplonosné trubky s tepelnou izolací pro vodní tepelné sítě podle EN 13941-1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14419 (383375) - prosinec 2019 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Systémy kontroly provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15632-1 +A1 (383376) - červen 2015 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15632-2 +A1 (383376) - červen 2015 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 2: Sdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15632-3 +A1 (383376) - červen 2015 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 3: Nesdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15632-4 (383376) - duben 2009

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 4: Sdružený systém s kovovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15698-1 (383377) - únor 2020 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí - Část 1: Sdružená dvojitá konstrukce sestavená z ocelových teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15698-2 (383377) - únor 2020 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí - Část 2: Tvarovky a uzavírací ventily ocelových teplonosných trubek s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 38 3378 (383378) - září 2013

Vodní tepelné sítě s výjimkou sítí v bezkanálovém provedení

230 Kč

ČSN EN 17248 (383379) - únor 2020

Vedení sítí pro dálkové vytápění a dálkové chlazení - Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17414-1 (383385) - prosinec 2020

Potrubí pro dálkové chlazení - Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy - Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17414-2 (383385) - prosinec 2020

Potrubí pro dálkové chlazení - Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy - Část 2: Sdružený systém s plastovými trubkami; požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17414-3 (383385) - prosinec 2020

Potrubí pro dálkové chlazení - Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy - Část 3: Nesdružený systém s plastovými trubkami; požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17415-1 (383386) - prosinec 2020

Potrubí pro dálkové chlazení - Sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení sítí pro studenou vodu - Část 1: Průmyslově vyráběné potrubní systémy z ocelových nebo plastových trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč