Třída 3866 - Zařízení pro zkapalněný zemní plyn

Zobrazit obsah třídy 38 - Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 16903 (386610) - říjen 2015

Naftový a plynárenský průmysl - Vlastnosti LNG ovlivňující návrh a výběr materiálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16904 (386611) - květen 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a zkoušení lodních ramen na přečerpávání LNG v konvenčních pobřežních terminálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 20257-1 (386613) - červenec 2020

Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování plovoucích LNG zařízení - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 1473 (386615) - srpen 2016 aktuální vydání

Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pozemních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 1474-2 (386616) - červen 2009

Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 2: Navrhování a zkoušení přečerpávacích hadic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1474-3 (386616) - červen 2009

Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování a zkoušení lodních přečerpávacích systémů - Část 3: Námořní přečerpávací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13645 (386618) - červenec 2002

Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pevninských rozvodů se skladovací kapacitou 5 tun až 200 tun

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12065 (386623) - srpen 1998

Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Zkoušení koncentrátů pěnidel určených pro výrobu střední a těžké pěny a zkoušení hasicích prášků pro hašení požárů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 12066 (386624) - srpen 1998

Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Zkouška izolace nádrže zkapalněného zemního plynu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 12838 (386630) - prosinec 2000

Zařízení a příslušenství pro zkapalněný zemní plyn - Posouzení vhodnosti zařízení pro odběr vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20519 (386640) - červenec 2017

Lodě a lodní technika - Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným na zkapalněný zemní plyn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 28460 (386650) - duben 2011

Naftový a plynárenský průmysl - Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Propojení tankeru s terminálem a provoz terminálu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN ISO 21593 (386655) - březen 2020

Lodě a lodní technika - Technické požadavky pro suché odpojení/připojení koncovky pro plnění zkapalněného zemního plynu jako paliva do lodí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20088-1 (386660) - leden 2017

Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 1: Kapalná fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20088-2 (386660) - říjen 2020

Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 2: Vystavení výparu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20088-3 (386660) - březen 2020

Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 3: Výtrysk tekutiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč