Třída 3864 - Předpisy pro rozvod plynu

Zobrazit obsah třídy 38 - Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 6405 (386405) - únor 1988

Plynová zařízení. Zásady provozu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.99t

475 Kč

ČSN EN 1594 (386410) - únor 2014 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky

590 Kč

ČSN EN 12732 +A1 (386412) - červenec 2014 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky

570 Kč

ČSN EN 12007-1 (386413) - únor 2013 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky

340 Kč

ČSN EN 12007-2 (386413) - únor 2013 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně)

340 Kč

ČSN EN 12007-3 (386413) - říjen 2015 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel

340 Kč

ČSN EN 12007-4 (386413) - únor 2013 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce

350 Kč

ČSN EN 12007-5 (386413) - říjen 2014 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky

340 Kč

ČSN EN 12327 (386414) - únor 2013 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky

230 Kč

ČSN EN 12186 (386417) - duben 2015 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky

440 Kč

ČSN EN 15001-1 (386420) - leden 2010

Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.12t

965 Kč

ČSN EN 15001-2 (386420) - květen 2009

Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu

340 Kč

ČSN EN 16348 (386430) - červen 2014 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky

340 Kč

ČSN EN 15399 (386433) - srpen 2020 nové vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně

340 Kč

ČSN EN 1776 (386435) - listopad 2018 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Systémy měření plynu - Funkční požadavky

590 Kč

ČSN EN 1775 (386441) - květen 2008 aktuální vydání

Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.08t

460 Kč

ČSN EN 1775 ed. 2 (386441) - prosinec 2009

Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky

440 Kč

ČSN EN 12279 (386443) - březen 2001

Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.06t

295 Kč

ČSN EN 334 (386445) - únor 2020

Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

990 Kč

ČSN EN 334 (386445) - leden 2021 nové vydání

Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně

945 Kč

ČSN EN 14382 (386450) - srpen 2020 nové vydání

Bezpečnostní uzávěry plynu pro vstupní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně

570 Kč

ČSN 38 6461 (386461) - duben 2005 aktuální vydání

Kyslíkovody

125 Kč

ČSN 38 6462 (386462) - duben 2002 aktuální vydání

Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití

230 Kč

ČSN 38 6479 (386479) - červenec 1998 aktuální vydání

Stavba a provoz acetylenovodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 1.99, Z1 2.05t

222 Kč

ČSN EN 12583 (386481) - srpen 2014 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky

550 Kč

ČSN EN 1918-1 (386490) - červenec 2016 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 1: Doporučení pro zásobníky v aquiferech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1918-2 (386490) - červenec 2016 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 2: Doporučení pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1918-3 (386490) - červenec 2016 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 3: Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1918-4 (386490) - červenec 2016 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 4: Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1918-5 (386490) - červenec 2016 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč