ČSN EN 1776 (386435) Aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Systémy měření plynu - Funkční požadavky

ČSN EN 1776 Zařízení pro zásobování plynem - Systémy měření plynu - Funkční požadavky
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje funkční požadavky pro návrh, stavbu, zkoušení, uvádění do provozu/odstavování z provozu, provoz, údržbu a kde je to požadováno, tak i na kalibraci, společně se stanovenými nařízeními pro všechny nové měřicí systémy plynu a jakékoli zásadní změny stávajících systémů.
Tato evropská norma rovněž specifikuje třídy přesnosti měřicích systémů a mezní hodnoty pro tyto třídy. Prokázání shody se dosáhne výběrem, instalací a provozováním vhodných měřicích přístrojů společně se stanovenými nařízeními pro výpočty. Příklady prokázání shody jsou uvedeny pro každou třídu přesnosti, nicméně nejde o nor-masivní řešení.
Tato evropská norma se používá pro plyny 2. třídy, klasifikované v EN 437. Je rovněž aplikovatelná pro upravené nekonvenční hořlavé plyny odpovídající EN 437, pro které se provádí detailní technické posouzení funkčních požadavků (jako např. vtláčený biometan), které zajistí, že neexistují jiné složky nebo vlastností plynů, které by mohly negativně ovlivnit metrologickou a fyzickou integritu měřicích systémů.
Tato evropská norma může být rovněž použita jako návod pro 1. a 3. třídu plynů, klasifikované v EN 437; je však třeba vzít v úvahu další aspekty týkající se různých složek a fyzikálních vlastností tříd plynů.
Tato evropská norma není aplikovatelná pro surové nebo kyselé plyny.
Tato evropská norma není aplikovatelná pro měření plynu v plnicích stanicích CNG.
Tato evropská norma dává návod pro navrhování, instalování a provozování plynoměrů s dalšími funkcemi (inteligentní plynoměry).
Komunikační protokol a rozhraní (interface) pro plynoměry a dálkové odečty plynoměrů nejsou předmětem této evropské normy a jsou pokryty příslušnými částmi EN 13757, která poskytuje řadu protokolů pro komunikaci měřidel. Protokoly pro dispečerské řízení a sběr dat (SCADA) také nejsou pokryty touto evropskou normou.
Není-li jinak specifikováno, všemi tlaky použitými v této evropské normě se rozumí přetlaky.
Pro souvisící tlaková regulační zařízení se použijí požadavky uvedené v EN 12186 a/nebo EN 12279.
Pro požadavky na návrh, plynoměrovou skříň, umístění, materiál součástí, konstrukci, větrání, uzávěry a celkovou bezpečnost plynových měřicích systémů v rámci této evropské normy se přiměřeně použijí EN 15001, EN 12186, EN 12279 a/nebo EN 1775.
Tato evropská norma stanovuje společné základní zásady platné pro zařízení pro zásobování plynem. Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že v členských zemích CEN mohou platit podrobnější národní normy a/nebo pravidla praxe.
Tato norma má být používána ve spojení s těmito národními normami nebo pravidly praxe, vycházejícími z výše uvedených základních zásad.
V případě konfliktu s přísnějším ustanovením národního právního předpisu/technického normativního dokumentu s požadavky této evropské normy, má národní právní předpis/technický předpis přednost, jak je uvedeno v CEN/TR 13737-1 a CEN/TR 13737-2.
CEN/TC 13737 (soubor) poskytují:
- upřesnění všech právních předpisů/nařízení s předpisy platnými v členském státě;
- případné přísnější národní požadavky;
- národní kontaktní místo pro nejnovější informace.

Označení ČSN EN 1776 (386435)
Katalogové číslo 505817
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 11. 2018
Datum účinnosti 1. 12. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8596135058174
Tato norma nahradila ČSN EN 1776 (386435) z dubna 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo