ČSN EN 12279 (386443)

Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky

ČSN EN 12279 Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 295 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje základní provozní požadavky pro zařízení pro regulaci tlaku plynu používaných v systémech zásobování plynem. Platí pro projektování, materiály, výstavbu, zkoušení, provoz a údržbu zařízení pro regulaci tlaku plynu, která tvoří součást přípojek pro zásobování obytných, výškových, veřejně přístupných, komerčních a víceúčelových budov (viz EN 1775) s nejvyšším vstupním provozním tlakem nejvýše 16 barů a výpočtovými průtoky nejvýše 200 m3/h (normální podmínky).
Tato evropská norma obsahuje základní systémové požadavky na zařízení pro regulaci tlaku plynu. Požadavky na jednotlivé části (armatury, regulátory, bezpečnostní zařízení, trubky apod.) nebo na jejich montáž jsou uvedeny v příslušných evropských normách. Pro zařízení pro regulaci tlaku plynu na přípojkách s výpočtovými průtoky vyššími než 200 m3/h (normální podmínky) nebo s nejvyšším vstupním provozním tlakem vyšším než 16 barů platí EN 12186.
Požadavky této evropské normy vycházejí z fyzikálních a chemických vlastností plynných paliv první a druhé skupiny v souladu s tabulkou 1 EN 437:1993. Pro plynná paliva těžší než vzduch mohou být uplatněny další požadavky.

Označení ČSN EN 12279 (386443)
Katalogové číslo 61147
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 2001
Datum účinnosti 1. 4. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963611471
Změny a opravy A1 3.06t
Tato norma nahradila ČSN 38 6443 (386443) z června 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 806-1 (736660)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

foo