ČSN EN 806-1 (736660)

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 806-1:2000 včetně změny EN 806-1:2000/A1:2001. Evropská norma EN 806-1:2000 má status české technické normy. Norma se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecně, Část 2: Navrhování, Část 3: Dimenzování, Část 4: Montáž a Část 5: Provoz a údržba. Tato první část normy stanoví požadavky a uvádí doporučení pro návrh, instalaci, úpravu, zkoušení, údržbu a provoz vnitřních vodovodů pro rozvod pitné vody a pro určité účely potrubí mimo budovy, např. v areálech. Zahrnuje systém trubek, armatury a připojená zařízení, instalovaná pro zásobování pitnou vodou. Pokud je v rámci vlastního areálu soukromé zásobování pitnou vodou, pokrývá rozsah této normy rovněž potrubní rozvod od místa vstupu z tohoto soukromého zdroje zásobování vodou. Rozsah použití této normy končí u nejvzdálenějšího odběrného místa vnitřního vodovodu pitné vody, v tomto místě musí být vzduchová mezera (např. na výtokové armatuře) nebo ochranné zařízení (např. na výtokové armatuře s připojovací hadicí). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Účel normy, kapitolu 4 - Odborná způsobilost a povinnost při navrhování, provádění a provozu vnitřního vodovodu, kapitolu 5 - Termíny a definice a kapitolu 6 - Grafické značky a zkratky. ČSN EN 806-1 (73 6660) byla vydána v červenci 2002. S účinností od 1.1. 2005 se touto normou částečně nahrazuje ČSN 01 3450 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy zdravotnických instalací z února 1994.

Označení ČSN EN 806-1 (736660)
Katalogové číslo 64015
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2002
Datum účinnosti 1. 8. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963640150
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 75 5911 (755911)
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 73 6670 (736670)
Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů

ČSN 75 5411 (755411)
Vodovodní přípojky

ČSN EN 806-2 (755410)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

ČSN EN 12056-2 (756760)
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

Další příbuzné normy

ČSN EN 806-2 (755410)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

ČSN EN 806-3 (755410)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

ČSN EN 806-4 (755410)
Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 4: Montáž

ČSN EN 806-5 (755410)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba

Tuto normu naleznete v kategorii Vodovody a kanalizace

foo