ČSN EN 806-2 (755410)

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma doporučuje a specifikuje požadavky na návrh vodovodů pitné vody uvnitř budov a potrubí vně budov v rámci nemovitosti, např. areálu, podle ČSN EN 806-1 pro nové vnitřní vodovody, jejich změny a opravy. Norma platí pro vnitřní vodovody napojené na vodovod pro veřejnou potřebu nebo vlastní zdroj vody. Je v ní kladen důraz na dodržování národních a místních předpisů a požadavků.
Předmět této normy koresponduje s platnými souvisícími ČSN, zejména s ČSN 73 6660. Termínem "pitná voda" se rozumí voda určená k lidské spotřebě. Normu lze přiměřeně použít též pro vnitřní vodovody nepitné vody. Text originálu normy je zpracován formou praktického předpisu.
Norma tvoří druhou část evropské normy sestávající z těchto pěti částí:
- Část 1: Všeobecně (zavedena v červenci 2002 v ČSN EN 806-1)
- Část 2: Navrhování
- Část 3: Dimenzování (zatím pouze návrh, dosud nezavedena)
- Část 4: Montáž (zatím pouze návrh, dosud nezavedena)
- Část 5: Provoz a údržba (zatím pouze návrh, dosud nezavedena)

Norma je určena projektantům, architektům, stavebnímu dozoru, dodavatelům, instalatérům, provozovatelům vodovodů pro veřejnou potřebu, odběratelům a kontrolním orgánům.

Označení ČSN EN 806-2 (755410)
Katalogové číslo 74307
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 2005
Datum účinnosti 1. 11. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963743073
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 806-3 (755410)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

ČSN 75 5411 (755411)
Vodovodní přípojky

ČSN EN 806-1 (736660)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 12056-2 (756760)
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

Další příbuzné normy

ČSN EN 806-1 (736660)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-3 (755410)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

ČSN EN 806-4 (755410)
Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 4: Montáž

ČSN EN 806-5 (755410)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba